Nákladné vozidlá a služby

Naším cieľom je vyrábať nákladné vozidlá a poskytovať služby, ktoré majú menší dopad na životné prostredie. V oblasti lepšej úspory paliva a využitia alternatívnych palív sme už dosiahli významné pokroky.

Energetická efektívnosť
Od roku 1970 sme znížili spotrebu paliva o 40 %. Veríme však, že máme na viac. Preto sme odhodlaní vo zvyšovaní efektívnosti pokračovať.

Manažment spotreby paliva
Naše nákladné vozidlá sú úsporné. V kombinácii s našimi inteligentnými systémami manažmentu spotreby paliva a školeniami vodičov
z nich dostanete maximálny výkon.

Alternatívne palivá
Sme prvým výrobcom nákladných vozidiel, ktorý plne otestoval palivo Bio-DME a predstavil motor využívajúci metán so vstrekovaním nafty.

Emisie nákladných vozidiel
Naše motory Euro 6 majú o polovicu nižšiu úroveň emisií pevných častíc a emisie oxidov dusíka sme zredukovali o takmer 80 %.

Materiály a recyklovanie
Približne tretina materiálov použitých na výrobu nákladného vozidla Volvo pochádza z recyklovaných materiálov. Na konci životného cyklu vozidla je možné recyklovať až 90 % materiálu.

Získajte viac informácií o našich udržateľných nákladných vozidlách a službách

Naše udržateľné prevádzky

Naše prevádzky

Sme na dobrej ceste k úplne udržateľnému výrobnému procesu. Naše závody v belgickom Gente a švédskom Göteborgu (Tuve) boli prvými automobilovými továrňami na svete, ktoré neznečisťujú ovzdušie. Naša lakovňa vo švédskom meste Umeå má najnižšie emisie rozpúšťadiel v odvetví. Okrem toho aj viacero našich zastúpení sa transformuje na prevádzky bez emisií CO2.
Tým sa to ale nekončí. Tento trend sa rýchlo šíri do celého sveta, aby sme pokryli čo najviac našich výrobných metód, tovární, dopravných operácií
a prevádzok.

Prečítajte si viac o našej udržateľnej prevádzke
Odovzdanie ojazdených pneumatík

Odovzdanie ojazdených pneumatík

Naša spoločnosť, ako distribútor pneumatík podľa zákona NR SR
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je  miestom, kde je možné na základe
dohody s personálom prevádzky  bezplatne odovzdať pneumatiky
(v zmysle § 71 zák. NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch).

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu

Znížte svoj vplyv

Starostlivosť o životné prostredie je dôležitým faktorom pre vaše nákladné vozidlo alebo celý vozidlový park.
Váš miestny predajca spoločnosti Volvo Trucks je tu na to, aby vám pomohol.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu