Tu nájdete technické parametre hnacej línie radu Volvo FH.

  • Motory
  • Prevodovka I-Shift
  • Programové balíky I-Shift
  • Prevodovka I-Shift Dual Clutch
  • Zadné nápravy
  • Prevodové pomery zadnej nápravy
  • Kombinácie hnacej línie
  • Pomocné pohony

Motory

  D13K   D16K 
Emisná norma  Euro 6  Euro 6
Počet valcov  6
Objem  12,8 dm³  16,1 dm³ 
Zdvih  158 mm  165 mm 
Vŕtanie valca  131 mm  144 mm
Kompresný pomer  17.0:1  16.0:1
Ekonomické otáčky  900 – 1 400 ot./min  950–1 400 ot./min
Výkon motorovej brzdy 200 kW (2 300 1/min.) 230 kW (2 200 ot./min.)
Výkon mot. brzdy VEB+  375 kW (2 300 ot./min.) 470 kW (2 200 1/min.)
Výkon VEB+  je voliteľná výbava. je voliteľná výbava. 
Olejové filtre  2 plnoprietokové, 1 obtokový   2 plnoprietokové, 1 obtokový 
Objem olejovej náplne vrátane filtrov pri výmene  33 l  42 l 
Chladiaci systém, celkový objem  38 l  48 l 

Požiadavky na palivo

Bezsírne palivo (EN590, max. 10 ppm síry)
Bionafta generácie 2 (EN15940, syntetická nafta)

 

Interval výmeny oleja

do 100 000 km alebo raz ročne, olej VDS4. 

Pomocný pohon namontovaný na motore

  Výstupný krútiaci moment  Pomer 
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000  1 000 Nm*  1.26:1
* Výstupný krútiaci moment počas jazdy a pri státí.
D13K – výkon/krútiaci moment

D13K – výkon/krútiaci moment

Výkon podľa nariadenia ES 582/2011

D13K420 (309 kW)   
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min  420 k 
Max. krútiaci moment pri otáčkach 860 – 1 400 ot./min  2 100 Nm 
D13K460 (338 kW)   
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min  460 k 
Max. krútiaci moment pri otáčkach 900 – 1 400 ot./min  2 300 Nm  
D13K500 (368 kW)   
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min  500 k 
Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 ot./min  2 500 Nm 
D13K540 (397 kW)   
Max. výkon pri otáčkach 1 450 – 1 800 ot./min  540 k 
Max. krút. moment pri otáčkach 1 000 – 1 450 ot./min  2 600 Nm 
D16K – výkon/krútiaci moment

D16K – výkon/krútiaci moment

Výkon podľa: EC 582/2011

D16K550 (405 kW)   
Max. výkon pri 1 350 – 1 900 ot./min  550 k 
Max. krútiaci moment pri 900 – 1 350 ot./min  2800 Nm*
D16K550 (405 kW)   
Max. výkon pri 1 350 – 1 900 ot./min  550 k 
Max. krútiaci moment pri 900 – 1 350 ot./min  2900 Nm 
D16K650 (479 kW)   
Max. výkon pri 1 450 – 1 900 ot./min.  650 k 
Max. krútiaci moment pri 950 – 1 450 ot./min.  3 150 Nm 
D16K750 (552 kW)   
Max. výkon pri 1 600 – 1 800 ot./min  750 k 
Max. krútiaci moment pri otáčkach 950 – 1 400 ot./min  3 550 Nm 
* Dostupné len pre motor s výkonom 550 koní vybavený manuálnou prevodovkou
Prevodovka I-shift

12-stupňová prevodovka s deliacim a rozsahovým prevodom s automatickým systémom radenia prevodových stupňov. Prevodovka I-Shift môže byť vo výrobe vybavená kompaktným retardérom, pomocným pohonom, núdzovým čerpadlom servoriadenia a chladičom oleja.

Technické parametre

Typ Najvyšší prevod Krútiaci moment motora (Nm) Schválená celková hmotnosť súpravy (v tonách)
AT2412F
Priamy  2400 44
AT2612F
Priamy  2600 100
ATO2612F
Rýchlobeh  2600 100
AT2812F
Priamy  2800 60
ATO3112F
Rýchlobeh  3150 100
ATO3512F Rýchlobeh 3550 100

Technické parametre prevodovky I-Shift Dual Clutch

Typ  Najvyšší prevod  Krútiaci moment motora (Nm) Schválená celková hmotnosť súpravy (v tonách)
SPO2812 Rýchlobeh 2800 80

Programové balíky I-Shift

Základná verzia (TP-BAS)
TP-BAS je štandardný softvérový balík, ktorý sa dodáva s prevodovkou I-Shift a obsahuje všetky základné funkcie prevodovky pre všestranné možnosti jazdy.

Softvér I-Shift pre radenie v oblasti distribúcie (TP-DIST)
TP-DIST prispôsobí činnosť prevodovky konkrétnym podmienkam distribučného segmentu. Softvérový balík obsahuje funkcie, ktoré zlepšujú manévrovateľnosť pri rozbehu zo státia, ovládaní a počas jazdy pri nízkej rýchlosti.

Softvér I-Shift pre radenie v oblasti stavebníctva (TP-CON)
TP-CON prispôsobí činnosť prevodovky konkrétnym podmienkam stavebného segmentu. Softvérový balík obsahuje funkcie, ktoré zlepšujú manévrovateľnosť pri rozbehu zo státia, ovládaní a počas jazdy pri nízkej rýchlosti. Tento softvér si poradí aj s náročnejšími cestnými podmienkami.

Softvér I-Shift pre radenie v oblasti diaľkovej dopravy (TP-LONG)
TP-LONG obsahuje inteligentné funkcie, ktoré minimalizujú spotrebu paliva. Tento programový balík je ideálny pre diaľkovú prepravu, pri ktorej sa kladie veľký dôraz na úsporu paliva. Tento balík obsahuje funkciu I-Roll.

Preprava ťažkých nákladov (TP-HD)
TP-HD optimalizuje činnosť prevodovky I-Shift pre prepravu ťažkých nákladov s veľkou celkovou hmotnosťou súpravy (>85 ton). Nezáleží na celkovej hmotnosti súpravy – vodič si môže kedykoľvek optimalizovať jazdné vlastnosti zapnutím alebo vypnutím režimu prepravy ťažkých nákladov a aktivovaním režimu diaľkovej prepravy. Funkcie tohto softvérového balíka ponúkajú aj výhody pre nákladné vozidlá s viacerými návesmi.

Programové balíky I-Shift

Vybrané varianty TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Základné funkcie pomocných pohonov (APF-BAS)
Rozšírené funkcie pomocných pohonov (APF-ENH) o o o o o
Základné nastavenie radenia prevodových stupňov (AMSO-BAS)
Rozšírené nastavenie radenia prevodových stupňov vrátane funkcie Kickdown (AMSO-AUT) o o o
Základné funkcie výbavy profesionál (AVO-BAS)
Zlepšená výkonnosť – Zlé cesty (AVO-ENH) o o o
Základná stratégia radenia
Výkonové radenie
Monitorovanie teploty prevod. oleja
Rozjazd s vysokou hmotnosťou
I-Roll (•)
Smart Cruise Control (•)
Ovládanie rozjazdu
Rozšírená stratégia radenia (GCW ≤ 85 t)
Preprava ťažkých nákladov (85 t < GCW ≤ 180 t)
Extra nízky pomalý prevod* (ASO-ULC) o o o
Pomalý prevod* (ASO-C) o o o
Viacrýchlostná spiatočka* (ARSO-MSR) o o o
I-See, využitie údajov z GPS o o

• Štandardná výbava (•) Funkcia sa môže použiť, ak je aktivovaný balík TP-LONG. o Voliteľná výbava – Nie je dostupná
*Len pre AT2612F, ATO2612F, ATO3112F a ATO3512F. ARSO-MSR vyžaduje ASO-ULC alebo ASO-C.
**Len pre AT2612D, AT2612F, ATO2612F, ATO3112F a ATO3512F.

Zadné nápravy

Typ  Náprava Prevodový stupeň Max. krútiaci moment (Nm) Max. zaťaženie nápravy/podvozka (tony) Schválená celková hmotnosť súpravy (v tonách)
Jednoduchý prevod          
RSS1344C/D Jednoduchá Hypoidný 2600 13 44
RSS1356 Jednoduchá Hypoidný 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Jednoduchá Hypoidný 3550 13 70
RTS2370A Tandemová Hypoidný 3550 23 80
RSS1144 Jednoduchá Hypoidný 2800 11.7 44
Redukčný prevod v kolese          
RSH1370F Jednoduchá S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice 3550 13 70
RTH2610F Tandemová S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice 3550 26 100
RTH3210F Tandemová S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice 3550 32 100
RTH3312 Tandemová S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice 3550 33 120

Prevodové pomery zadnej nápravy

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RSS1144 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.31:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.47:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.64:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 2.85:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.08:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1   3.67:1   3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
3.70:1   4.11:1   4.13:1   4.55:1 4.55:1 7.21:1
        4.50:1   5.41:1 5.41:1  
        5.14:1   6.18:1 6.18:1  
        5.67:1     7.21:1  
        6.17:1        

* Pre RSS1344D.

Kombinácie hnacej línie

  D13K420 D13K460 D13K500 D13K540 D16K550 * D16K550 ** D16K650 D16K750
                 
Prevodovka I-Shift                
AT2412F            
AT2612F        
ATO2612F        
AT2812F              
ATO3112F            
ATO3512F              
                 
Prevodovka I-Shift Dual Clutch                
SP02812     ●  ●  ●        
Nápravy s jednoduchým prevodom                
RSS1344C/D        
RSS1356      
RSS1360
RTS2370A
                 
Nápravy s redukčným prevodom v kolese                
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312

* (2 800 Nm)
** (2 900 Nm)

Pomocné pohony

Na pohon všetkých zariadení nadstavby je k dispozícii široký sortiment pomocných pohov nezávislých a závislých od spojky.

Pomocný pohon nezávislý od spojky

PTER-DIN: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore pre priamy pohon hydraulického čerpadla.
PTER1400: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.
PTER-100: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.

Pomocné pohony závislé od spojky

PTR-F: Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.
PTR-FL/FH: Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Nízko-, stredno- a vysokootáčkový s pripojením DIN pre priame pripojenie hydraulického čerpadla.
PTRD-F: Vysoký rozsah otáčok s prírubou pre priamo namontovaný kĺbový hriadeľ.
PTRD-D: Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Predná a zadná spojka DIN pre priame pripojenie hydraulických čerpadiel.
PTRD-D1: Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Pripájacia príruba vzadu a spojka DIN vpredu.
PTRD-D2: Vysokootáčkový dvojitý zadný pohon a jednoduchý predný pohon. Dve pripájacie príruby vzadu a spojka DIN vpredu.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu

Prezrite si Volvo FH zblízka

Objednajte si vaše dokonalé nákladné vozidlo. Začnite návštevou vášho miestneho predajcu spoločnosti Volvo Trucks.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu