Nákladné vozidlá a služby

Naším cieľom je vyrábať nákladné vozidlá a poskytovať služby, ktoré majú menší dopad na životné prostredie. V oblasti lepšej úspory paliva a využitia alternatívnych palív sme už dosiahli významné pokroky.

Energetická efektívnosť
Od roku 1970 sme znížili spotrebu paliva o 40 %. Veríme však, že máme na viac. Preto sme odhodlaní zvyšovať efektívnosť.

Manažment spotreby paliva
Naše nákladné vozidlá sú úsporné. V kombinácii s našimi inteligentnými systémami manažmentu spotreby paliva a školeniami vodičov z nich dostanete maximálny výkon.

Alternatívne palivá
Sme prvým výrobcom nákladných vozidiel, ktorý úplne otestoval palivo Bio-DME a predstavil motor používajúci metán s prídavkom nafty.

Emisie nákladných vozidiel
Náš motor Euro 6 má o polovicu nižšiu úroveň emisií pevných častíc a emisie oxidov dusíka zredukoval o takmer 80 %. Naše nákladné vozidlá s pohonom na LNG produkujú výrazne menej emisií. 

Materiály a recyklovanie
Približne tretina materiálov použitých na výrobu nákladného vozidla Volvo pochádza z recyklovaných materiálov. Na konci životného cyklu vozidla je možné recyklovať až 90 % materiálu.

Získajte viac informácií o našich udržateľných nákladných vozidlách a službách

Naše udržateľné prevádzky

Naše prevádzky

Pracujeme na tom, aby bol náš výrobný proces úplne udržateľný. Naše závody v belgickom Gente a vo švédskom Tuve sú prvými klimaticky neutrálnymi továrňami na výrobu nákladných vozidiel na svete. Naša lakovňa vo švédskom meste Umeå má najnižšie emisie rozpúšťadiel v celom odvetví. A stále väčší počet našich predajní prechádza na prevádzku bez emisií CO2. Tým ešte nekončíme. Tento prístup k práci sa totiž rozširuje čím ďalej tým viac a pokrýva čo najviac výrobných postupov, tovární, predajní či prepravných úkonov.

Prečítajte si viac o našej udržateľnej prevádzke
Odovzdanie ojazdených pneumatík

Odovzdanie ojazdených pneumatík

Naša spoločnosť, ako distribútor pneumatík podľa zákona NR SR
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je  miestom, kde je možné na základe
dohody s personálom prevádzky  bezplatne odovzdať pneumatiky
(v zmysle § 71 zák. NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch).

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu

Znížte svoj vplyv na životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie je dôležitým faktorom pre vaše nákladné vozidlo alebo celý vozidlový park.
Váš miestny predajca Volvo Trucks vám s tým ochotne pomôže.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu