Jednoduchá ukážka toho, ako zlepšiť bezpečnosť na ceste
pri vzájomnom stretnutí cyklistu s nákladným vozidlom.

Väčšinu dopravných nehôd má na svedomí ľudský faktor

Rozhodujúci rozdiel

Bezpečnosť patrí už od začiatku medzi priority spoločnosti Volvo Trucks. Počas našich výskumných a analytických prác sme zistili, že väčšinu dopravných nehôd má na svedomí ľudský faktor. Hoci vyvíjame mnoho inovatívnych bezpečnostných funkcií pre naše výrobky, chceme urobiť
ešte viac.

Naším cieľom je zvýšiť povedomie o viditeľnosti v premávke

Vidieť a byť videný

Naším cieľom je zvýšiť ľuďom povedomie o ich viditeľnosti v premávke. Kampaň sa zameriava na situácie zahrňujúce cyklistov a iných účastníkov cestnej premávky a znázorňuje, ako zlepšiť bezpečnosť na cestách
pri vzájomnom stretnutí cyklistu s nákladným vozidlom.

Vzdelávacie materiály sú k dispozícii bezplatne a pre všetkých. Učitelia môžu, napríklad, začleniť cvičenia do výučby žiakov a manažéri ich môžu použiť
v rámci podnikateľskej činnosti.

Obsahujú návod na vykonanie cvičenia v exteriéri

Vzdelávacie materiály

Inšpiratívne materiály kampane „Vidieť a byť videný” obsahujú Pokyny inštruktora, prezentáciu v PowerPoint-e a návod na bezpečné vykonávanie cvičenia s účasťou nákladného vozidla.

Po dokončení aktivít sa odporúča rozdať predmety, ako napríklad reflexné vesty, s cieľom ďalej podporovať bezpečnosť cestnej premávky.

Prevziať vzdelávacie materiály

Vzdelávacie materiály(ZIP, 870 MB)