Jednoducho získajte prehľad: pre lepšiu informovanosť vašich zákazníkov

Poloha vozidla a ďalšie funkcie

Neustále aktualizácie rýchlosti, stavu vodiča, očakávaného času príchodu a ďalšie funkcie vám – a zákazníkom – umožňujú mať vždy plnú kontrolu nad situáciou. A keďže poloha nákladného vozidla sa zaznamenáva, trasu si môžete kedykoľvek prehliadnuť.

Ktoré nákladné vozidlo sa najviac hodí na novú úlohu?

Pripravená pustiť sa do práce

Z informácií v reálnom čase tiež môžete zistiť, ktoré nákladné vozidlo sa najviac hodí pre novú úlohu. Jediným kliknutím zobrazíte zoznam vozidiel, ktoré sa nachádzajú najbližšie k odbernému miestu. Získate prehľad aj o tom, ktorý z vodičov to do cieľa stihne v rámci pracovnej doby a ktorý už nie. 

Služba Poloha vozidla+ zlepšuje produktivitu

Služba Poloha vozidla+ zlepšuje produktivitu

Vyžadujete údaje o polohe vášho vozidlového parku v reálnom čase? Žiadny problém. Služba Poloha vozidla+ vám poskytuje aktuálne údaje o polohe všetkých vašich nákladných vozidiel. Funkcia Vytýčená oblasť+ vás upozorní, pokiaľ sa vodič odchýli od naplánovanej trasy. Podrobné údaje o polohe vám umožní neustále kontrolovať situáciu. 

Sledovanie jednotiek v systéme Dynafleet.

Sledovanie jednotiek

Chcete mať prehľad o svojich návesoch, servisných vozidlách, kontajneroch a ďalšom hnuteľnom majetku? Funkcia Sledovanie jednotiek ponúka komplexný prehľad o ich  polohe. Funkcia je zahrnutá v systéme Dynafleet a je skvelým doplnkom služby Poloha vozidla.

Prispôsobené informácie

Hľadáte správny vstupný kód alebo potrebujete potvrdiť dodávku v správny čas? Nastavením tzv. "vytýčených oblastí" získate dôležité informácie, ktoré zároveň šetria čas a zobrazujú sa v kabíne a v kancelárii, keď nákladné vozidlo vstupuje na určité geografické územie  (napr. terminál).

Poloha vozidla

  • Zobrazuje presnú polohu nákladného vozidla až na úrovne ulíc
  • Poskytuje informácie o časoch, vodičoch, rýchlosti, náklade a type vozidla
  • Zobrazí najvhodnejšie vozidlo pre novú zákazku
  • Poskytuje dôležité informácie, keď nákladné vozidlo vstúpi na určité geografické územie
  • Zjednoduší plánovanie trás a zľahčí nájdenie najrýchlejšej trasy do miesta určenia
  • Navigačné body v systéme Dynafleet online sa môžu odoslať do navigačného systému nákladného vozidla
  • Zákazníci môžu sledovať pohyb svojho nákladu pomocou vlastných prihlasovacích údajov

Poloha vozidla+

  • Aktualizácia polohy vozidiel každú minútu
  • Upozornenia pri prechode cez štátne hranice, odchýlenie od zvolenej trasy alebo vjazd do uritej oblasti vďaka funkcii Vytýčená oblasť+
  • Ak si aktivujete funkciu Vytýčená oblasť+, môžu vám byť v správnu chvíľu počas vami definovaného časového obdobia zasielané oznámenia.
VT

Ideálna poloha

S plným využívaním služieb systému Dynafleet vám rád pomôže obchodný zástupca Volvo Trucks. Stačí mu zavolať. Alebo sa zastaviť osobne vo Volvo Truck Centre. A ak vám bude vyhovovať, môže prísť on za vami.

Vyhľadajte vášho predajcu