Jednoducho získajte prehľad: pre lepšiu informovanosť vašich zákazníkov

Polohy a ďalšie funkcie

Neustále aktualizácie rýchlosti, stavu vodiča, očakávaného času príchodu a ďalšie funkcie
vám – a vašim zákazníkom – umožňujú udržať
si kontrolu. Keďže poloha nákladného vozidla
sa zaznamenáva, trasu si môžete kedykoľvek skontrolovať.

Ktoré nákladné vozidlo sa najviac hodí na novú úlohu?

Pripravená pustiť sa do práce

Z informácií v reálnom čase tiež zistíte, ktoré nákladné vozidlo sa najviac hodí pre novú úlohu. Jediným kliknutím zobrazíte zoznam vozidiel, ktoré sa nachádzajú najbližšie k odbernému miestu. Rovnako uvidíte, ktoré z vozidiel príde
na určené miesto v rámci pracovnej zmeny
– a ktoré to nestihne.

Služba Poloha + zlepšuje produktivitu

Služba Poloha + zlepšuje produktivitu

Chcete údaje o polohe vášho vozidlového parku
v reálnom čase? Žiadny problém. Služba Poloha+ vám poskytne aktuálne údaje o polohe všetkých vašich nákladných vozidiel. Funkcia Geoplot+
vám zas odosiela upozornenia, keď vodiči vybočia z naplánovanej trasy. Podrobné globálne dáta
o polohe v reálnom čase – všetko pod kontrolou.

Prispôsobené informácie

Hľadáte správny vstupný kód alebo potvrdenie včasnej dodávky? Nastavením takzvaných geoplotov sa dajú získať dôležité informácie, ktoré zároveň šetria čas, a zobrazujú sa v kabíne a v kancelárii, keď nákladné vozidlo vstupuje na určité geografické územie – napríklad konečná stanica.

Služba Poloha

 • Ukazuje presnú polohu nákladného vozidla s presnosťou na ulice
 • Poskytuje informácie o časoch, vodičoch, rýchlosti, náklade a type vozidla
 • Ukáže, ktoré z vašich nákladných vozidiel sa najviac hodia na nové úlohy
 • Poskytuje dôležité informácie, keď nákladné vozidlo vstúpi na určité geografické územie
 • Zjednodušuje plánovanie trás a urýchľuje nájdenie najrýchlejšej trasy
  do vášho miesta určenia
 • Navigačné body v systéme Dynafleet online sa môžu odoslať navigačnému systému v nákladnom vozidle
 • Zákazníci môžu sledovať pohyb svojho nákladu pomocou priradených prihlasovacích údajov

Služba Poloha+

 • Aktuálna poloha vozidla sa na mape aktualizuje v reálnom čase
  každú minútu.
 • Upozornenia z vozidiel pri prechode cez hranice krajiny, trasy alebo oblasti nastavené užívateľom pomocou funkcie Geoplot+.
 • Upozornenia v správnom čase, ak je funkcia Geoplot+ aktívna
  v časových intervaloch nastavených užívateľom.
VT

Ideálna poloha

Váš predajca spoločnosti Volvo Trucks vám pomôže dostať maximum zo služieb Dynafleet.
Zavolajte mu. Zastavte sa osobne. Alebo požiadajte, aby prišli k vám.

Vyhľadajte vášho predajcu