Ktorý z vašich vodičov je najlepší?

Hodnotenie hospodárnosti jazdného štýlu vám ponúkne prehľad o tom, ako si vaši vodiči a vozidlá vedú v oblasti spotreby paliva.
Vodiči sú hodnotení v štyroch kľúčových oblastiach: prispôsobenie rýchlosti, využitie motora a radenia prevodových stupňov, predvídanie a brzdenie, a státie. Môžu dosiahnuť skóre 0 - 100.

So službou Palivo a životné prostredie môžu vodiči priamo na cestách pracovať na zdokonalení svojej techniky jazdy. Zlepšením je možné docieliť až o 5 percent nižšiu spotrebu paliva.

Johan Rundberg

Produktový manažér, Volvo Trucks

Vaše hodnotenie úspory paliva vám umožní kontrolovať priebežne spotrebu paliva

Trendy a školenie

Na základe hodnotenia ekonomického jazdného štýlu môžeme podrobne porovnávať výkonnosť jednotlivých vodičov.
Takto získané údaje spoločne s účinným školením vodičov vám pomôžu trvalo znížiť spotrebu paliva.

Viac informácií o našom programe školenia vodičov
Správy o hladinách emisií: jednoduché vytvorenie a zdieľanie

Rozšírte svoje podnikanie

Znížením spotreby paliva prispievate k ochrane životného prostredia. Presná dokumentácia emisných údajov vám môže pomôcť pri získaní a udržaní zákazníkov, ktorým nie je otázka životného prostredia ľahostajná. Správy o emisiách sa vytvárajú veľmi jednoducho a naviac ich možno automaticky zaslať príslužným zákazníkom. Správy o spotrebe paliva a dopade na životné prostredie sú dostupné pre vozidlá s dieselovými aj plynovými motormi. 

Dynafleet Palivo a životné prostredie.

Inštrukcie pre vodiča

Vodič obdrží rady, ako zdokonaliť svoju techniku jazdy. A to dokonca aj počas samotnej jazdy. Funkcia Inštrukcie pre vodiča nepretržite analyzuje jazdný štýl vodiča a výsledky zobrazuje priamo v kabíne. Je to neoceniteľný nástroj, vďaka ktorému môžete ušetriť značné finančné prostriedky. 

Kľúčové výhody

  • Prehľad o spotrebe paliva, prejdenej vzdialenosti, hladine emisií a mnoho ďalších informácií
  • Analýza výkonnosti jednotlivých vodičov z pohľadu spotreby paliva
  • Zrozumiteľné správy, ktoré pomáhajú dosahovať trvalé zníženie nákladov a zobrazujú oblasti s potenciálom ďalšieho šetrenia
  • Systém výstrah vás upozorní na významné zmeny v spotrebe paliva a možnú krádež paliva
  • Správy o hladinách emisií, ktoré môžu byť automaticky odosielané zákazníkom 
  • Súhrnné správy sú dostupné pre nákladné vozidlá s dieselovými aj plynovými motormi
VT

Chcete sa dozvedieť viac?

Naši predajcovia sú odborníkmi na systém Dynafleet. Porozprávajte sa so svojím predajcom
a zistite viac o našej službe Palivo a životné prostredie.

Vyhľadajte vášho predajcu