Volvo Action Service

Pohotová pomoc len jediným telefonátom

Bez ohľadu na to, kde ste, vždy sme vám pripravení pomôcť – hoci aj o polnoci. Potrebujete asistenciu, aby ste stihli tovar doviezť načas? Žiadny problém! Stačí zavolať na linku nášho Medzinárodného centra prevádzkyschopnosti.

Čo je súčasťou služby?

Medzinárodné centrum prevádzkyschopnosti

Pracovníci Medzinárodného centra prevádzkyschopnosti sú vám vždy k dispozícii – od začiatku až do konca vašej prepravy. Automaticky budete spojení s jedným z našich skúsených koordinátorov, ktorý hovorí vaším jazykom aj jazykom používaným v krajine, v ktorej sa práve nachádzate. Vďaka tomu nebudete ani v zahraničí vystavení riziku nedorozumenia v dôsledku neznalosti jazyka.
 

Pomoc 24 hodín denne 7 dní v týždni

Na tím skúsených koordinátorov služby Volvo Action Service, pomoc zručných mechanikov a na rozsiahlu sieť predajcov Volvo Trucks sa môžete vždy spoľahnúť. Všetky sa spolu postarajú o to, aby vaše vozidlo zostalo na ceste. Naši mechanici majú podrobné vedomosti o našich produktoch a servisných postupoch a vďaka tomu, že používajú výlučne originálne náhradné diely Volvo, vám môžu zaručiť, že vaše Volvo stále zostane Volvom.
 

Odťah a špeciálne opravy

Ak vaše vozidlo nebude pojazdné, náš koordinátor sa postará o jeho odtiahnutie do najbližšej vhodnej servisnej dielne Volvo Trucks. Okrem opráv vám pracovníci služby Volvo Action Service pomôžu aj s opravou pneumatík, prívesu, hydraulickej plošiny či chladiacich jednotiek.

Prenájom vozidiel

Ak nie je možné vaše vozidlo či príves opraviť tak, aby ste náklad doviezli včas, naši koordinátori vám pomôžu so zariadením prenájmu.
 

Finančná a právna pomoc  

A v prípade neočakávaných výdavkov vám pracovníci služby Volvo Action Service môžu zabezpečiť finančnú pomoc v núdzi. Pri akýchkoľvek ťažkostiach s miestnymi orgánmi vám naši koordinátori poskytnú právnu pomoc.
 

Pomoc s ubytovaním a cestou

Ak potrebujete pomôcť s plánovaním cesty alebo so zariadením ubytovania, pracovníci služby Volvo Action Service vám radi pomôžu.

Ako to funguje?

tlačidlo VAS

1. Zavolajte nám – alebo stlačte tlačidlo

Zavolajte na telefónne číslo služby Volvo Action Service uvedené na zadnej strane tejto zložky alebo stlačte tlačidlo služby Volvo Action Service na zavolanie nachádzajúce sa vedľa volantu vášho Volva FH, Volva FH16 alebo Volva FM (rok výroby 2012 a neskoršie). V prípade stlačenia tlačidla služby vám budeme môcť pomôcť ešte rýchlejšie, pretože zároveň s telefonátom sa centru prevádzkyschopnosti odošlú tiež informácie, ako je ID podvozku, vaša aktuálna poloha a prípadné kódy porúch.

Služba VAS – centrum prevádzkyschopnosti

2. Medzinárodné centrum prevádzkyschopnosti je vám k dispozícii

Automaticky budete prepojení s jedným z našich skúsených koordinátorov, ktorý hovorí vaším jazykom aj jazykom používaným v krajine, v ktorej sa práve nachádzate. Naši koordinátori s vami budú v kontakte, kým nebude celý prípad uzavretý, a budú vás priebežne informovať o aktuálnom vývoji.

Pomôžeme vám

3. Zabezpečíme pomoc

Naši koordinátori zaistia, aby vám na pomoc vyrazil kvalifikovaný mechanik. A ak nie je možné vozidlo opraviť na mieste, kde sa práve nachádza, je možné dohodnúť návštevu servisnej dielne alebo odtiahnutie do najbližšej vhodnej servisnej dielne Volvo Trucks.

Problém vyriešený

4. Späť na ceste

Späť na ceste budete tak rýchlo, že sa nebudete stačiť ani čudovať. A pritom si zachováte plnú kontrolu nad nákladmi. Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu si totiž pracovníci nášho Medzinárodného centra prevádzkyschopnosti overia, aké krytie máte v rámci služieb a servisnej zmluvy dohodnuté. 

Telefónne čísla služby Volvo Action Service

Krajina Telefón   Krajina Telefón   Krajina Telefón
AT 0800 29 89 64   FI 0800 11 32 02   NL 0800 022 52 41
BE 0800 159 45   GB 0800 89 88 39   PL 00800 321 12 01
PODĽA 8 820 0321 0003****     0800 92 92 92**   PT 800 80 50 32
CH 0800 55 11 78   GR 00800 321 23 22   RU 8 800 333 7400
CZ 0800 18 72 93   HU 06800 123 61     8 800 100 7799*****
DE 0800 181 03 00   IT 800 87 83 56   SE 020 79 58 27
DK 800 101 57   IE 1800 55 32 07   TR 00800 329 13 22
ES 900 99 32 47     1800 70 92 92***   INÉ +32 9 255 67 11******
  900 98 32 51*   LU 0800 2 2560      
FR 0800 90 75 18   NO 800 114 06      

* Len pre zákazníkov zo Španielska a Portugalska nachádzajúcich sa v Španielsku.
** Len pre zákazníkov zo Spojeného kráľovstva a Írska nachádzajúcich sa v Spojenom kráľovstve.
*** Len pre zákazníkov z Írska a Spojeného kráľovstva nachádzajúcich sa v Írsku.
**** Možno použiť len z pevnej linky, nie z mobilného telefónu.
***** Len pre zákazníkov z Bieloruska, Kazachstanu, Ruska a Ukrajiny nachádzajúcich sa v Bielorusku, Kazachstane, Rusku a Ukrajine.
****** Nie bezplatné telefónne číslo. 

VT

Pohnite sa

Ak sa chcete dozvedieť viac o efektívnosti služby Volvo Action Service, zavolajte svojmu miestnemu predajcovi spoločnosti Volvo Trucks.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu