Telematická brána pripojí vaše nákladné vozidlo priamo so servisnou dielňou

Záruka 100 % prevádzkyschopnosti

Zlatá zmluva pre Volvo FH, Volvo FH16 a Volvo FM

Náš prísľub 100 % prevádzkyschopnosti je realistický vďaka telematickej bráne, ktorá spája vaše nákladné vozidlo s dielňou. To znamená, že kvôli údržbe sa zastavíte až vtedy, keď to vaše nákladné vozidlo skutočne bude potrebovať. Ak bude potrebná zdĺhavejšia oprava, poskytneme vám náhradné vozidlo alebo finančnú kompenzáciu.

Diaľková diagnostika a údržba vtedy, keď ju potrebujete

Výhody

 • Záruka 100 % prevádzkyschopnosti
 • Diaľková diagnostika a údržba
 • Servisný plán prispôsobený vašim potrebám
 • Údržba len vtedy, keď je potrebná
 • Rýchle opravy, dielňa vždy pripravená na vašu návštevu
 • Služba Volvo Action Service na zavolanie
 • Optimalizovaná zostatková hodnota
Nákladné vozidlá radu FE a FL sú diaľkovo pripojené k dielni Volvo

Zlatá zmluva pre Volvo FE a Volvo FL

Dôležité systémy našich nákladných vozidiel Volvo FE a Volvo FL sú prepojené s našim systémom. Vďaka tomu môžeme identifikovať a opraviť menšie poruchy predtým, ako prerastú do väčších problémov, takže vám môžeme zaručiť maximálnu dostupnosť vozidla a lepšie plánovanie operácií.

Plánujte vopred a získajte skutočné výhody

Výhody

 • Maximálna prevádzkyschopnosť a využitie
 • Zahŕňa opravy nákladných vozidiel
 • Optimalizovaná zostatková hodnota
 • Výšku nákladov poznáte roky vopred
 • Preventívna údržba a servisný plán
 • Nižšie celkové náklady spojené s vlastníctvom
 • Vaše nákladné vozidlo je vždy vo výbornom stave

Naše servisné zmluvy – podrobnosti

  1000x1000-service-gold-contract-gold.jpg 1000x1000-service-gold-contract-gold.jpg 1000x1000-service-gold-contract-silver.jpg 1000x1000-service-gold-contract-blue.jpg
Charakteristiky zmluvy ZLATÁ – FH/FM ZLATÁ – FE/FL STRIEBORNÁ MODRÁ
      Získajte viac informácií Získajte viac informácií
Preventívna
údržba
Servisný plán
Opravy hnacej línie  
Opravy všetkých nákladných vozidiel    
Diaľková komunikácia
s dielňou
Náhradné nákladné vozidlo
alebo finančná kompenzácia prestojov
     
Záruka 100 %
prevádzkyschopnosti
   
Volvo Action
Service na zavolanie
  ✓*  

* Volvo Action Service na zavolanie je štandard vo vozidlách Volvo FH, Volvo FH16 a Volvo FM, voliteľná možnosť pre vozidlá Volvo FMX a nepoužíva sa vo vozidlách Volvo FE a Volvo FL.

VT

Vyberte si ideálnu zmluvu

Zavolajte vášmu miestnemu predajcovi spoločnosti Volvo Trucks alebo sa zastavte osobne, preberte spoločne vaše možnosti a vyberte zmluvu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu