Prispôsobený, individuálny servis s osobitným prístupom

Prispôsobené vášmu nákladnému vozidlu

Náročné prevádzkové podmienky prinášajú aj vyššie opotrebovanie. Pri nízkom počte najazdených kilometrov nepotrebujete toľko údržby. To, čo platí pre jedno nákladné vozidlo, nemusí platiť aj pre iné. Na základe vašich potrieb, využitia vozidiel a obchodných činností vypracujeme individuálny servisný plán, ktorý vám zaručí, že dostanete požadovaný servis – nič viac, nič menej.

Zlatá zmluva

O starosť menej

Vďaka servisnému plánu poznáte vopred plán údržby a náklady opráv. So servisnou zmluvou získate ešte viac. Naše modré, strieborné a zlaté servisné zmluvy zahŕňajú všetko od preventívnej údržby až po kompletné opravy nákladného vozidla, takže máte úplný prehľad o nákladoch. Volvo Zlatá zmluva pre vaše vozidlá Volvo FM alebo Volvo FH vám zaručí 100 % prevádzkyschopnosť

Servisné plánovanie – náš postup

Krok 1: Zadáme údaje
Vaša bezplatná konzultácia v rámci servisného plánovania začína zadaním presných technických parametrov vášho nákladného vozidla, jeho využitia a ročného počtu najazdených kilometrov – ako aj detailov vašich operácií – do nášho systému. 

Krok 2: Vyberieme údržbu
Po odskúšaní vplyvu rôznych servisných intervalov na prevádzkyschopnosť vášho nákladného vozidla vyberieme vhodnú úroveň údržby.

Krok 3: Vypracujeme plán
Vaše údaje použijeme na vytvorenie individuálneho servisného plánu s časovým rozvrhom servisu a rozpisom oblastí, ktorým treba venovať pozornosť, aby ste vždy vedeli, čo vás čaká.

Krok 4: Poskytneme servis
Pred termínom naplánovaného servisu vás budeme včas kontaktovať, aby sme vám uľahčili správu vozidlového parku. 

Krok 5: Doladíme plán
Po každej návšteve dielne preskúmame potreby vášho nákladného vozidla a optimalizujeme váš plán, aby ste zo svojho vozidla alebo vozidlového parku vždy dostali maximum.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu

Plánujme spoločne

Váš miestny predajca spoločnosti Volvo Trucks vám zariadi vypracovanie bezplatného servisného plánu a zodpovie akékoľvek otázky ohľadom servisu.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu