Výhody

  • Vyššia prevádzkyschopnosť
  • Preventívna údržba a servisný plán
  • Diaľkové spojenie so servisnou dielňou
  • Nižšie celkové náklady spojené s vlastníctvom

Naše servisné zmluvy – podrobnosti

  1000x1000-service-blue-contract-gold.jpg 1000x1000-service-blue-contract-gold.jpg 1000x1000-service-blue-contract-silver.jpg 1000x1000-service-blue-contract-blue.jpg
Rozsah zmlúv ZLATÁ – FH/FM ZLATÁ – FE/FL STRIEBORNÁ MODRÁ
  Viac informácií Viac informácií Viac informácií  
Preventívna
údržba
Servisný plán
Opravy hnacej línie  
Všetky opravy vozidla
   
Diaľkové spojenie 
so servisnou dielňou
Náhradné vozidlo alebo finančná kompenzácia prestojov
   
Záruka 100 %
prevádzkyschopnosti
     
Volvo Action
Service na zavolanie
  ✓*  

* Volvo Action Service na zavolanie je štandard vo vozidlách Volvo FH, Volvo FH16 a Volvo FM, voliteľná možnosť pre vozidlá Volvo FMX a nepoužíva sa vo vozidlách Volvo FE a Volvo FL.

VT

Vyberte si ideálnu zmluvu

Zavolajte vášmu predajcovi Volvo Trucks alebo sa zastavte priamo v Truck Centre. Dozviete sa o všetkých možnostiach a určite si vyberiete tú najvhodnejšiu zmluvu.

Vyhľadajte vášho predajcu