Telematická brána pripojí vaše nákladné vozidlo priamo so servisnou dielňou

Záruka 100 % prevádzkyschopnosti

Zlatá zmluva pre Volvo FH, FH16 a Volvo FM

Náš prísľub 100 % prevádzkyschopnosti môžeme dať vďaka telematickej bráne, prostredníctvom ktorej je vozidlo prepojené so servisnou dielňou. To znamená, že do servisu prídete až vtedy, keď to vaše vozidlo skutočne bude potrebovať. Ak oprava zaberie príliš veľa času, poskytneme vám náhradné vozidlo alebo finančnú kompenzáciu.

Diaľková diagnostika a údržba vtedy, keď ju potrebujete

Výhody

 • Záruka 100 % prevádzkyschopnosti
 • Diaľková diagnostika a údržba
 • Servisný plán prispôsobený vašim potrebám
 • Údržba len v prípade potreby
 • Rýchle vykonanie opravy, dielňa pripravená na váš príchod
 • Služba Volvo Action Service na zavolanie
 • Optimalizovaná zostatková hodnota vozidla
Nákladné vozidlá radu FE a FL sú diaľkovo pripojené k dielni Volvo

Zlatá zmluva pre Volvo FE a Volvo FL

Servisná dielňa na diaľku sleduje dôležité systémy vozidiel Volvo FE a Volvo FL. Vďaka tomu dokážeme včas identifikovať menšie poruchy a opraviť ich predtým, ako prerastú do väčších problémov. Budete sa tak môcť spoľahnúť na maximálnu dostupnosť svojich vozidiel a na lepšie plánovanie operácií.

Plánujte vopred a získajte skutočné výhody

Výhody

 • Maximálna prevádzkyschopnosť a využitie
 • Opravy vozidla zahrnuté v zmluve
 • Optimalizovaná zostatková hodnota vozidla
 • Výšku nákladov poznáte na dlhú dobu vopred
 • Preventívna údržba a servisný plán
 • Nižšie celkové náklady spojené s vlastníctvom
 • Vozidlo bude vždy v tom najlepšom stave

Naše servisné zmluvy – podrobnosti

  1000x1000-service-gold-contract-gold.jpg 1000x1000-service-gold-contract-gold.jpg 1000x1000-service-gold-contract-silver.jpg 1000x1000-service-gold-contract-blue.jpg
Rozsah zmlúv ZLATÁ – FH/FM ZLATÁ – FE/FL STRIEBORNÁ MODRÁ
      Viac informácií Viac informácií
Preventívna
údržba
Servisný plán
Opravy hnacej línie  
Všetky opravy vozidla    
Diaľkové spojenie
so servisnou dielňou
Náhradné vozidlo
alebo finančná kompenzácia prestojov
     
Záruka 100 %
prevádzkyschopnosti
   
Volvo Action
Service na zavolanie
  ✓*  

* Volvo Action Service na zavolanie je štandard vo vozidlách Volvo FH, Volvo FH16 a Volvo FM, voliteľná možnosť pre vozidlá Volvo FMX a nepoužíva sa vo vozidlách Volvo FE a Volvo FL.

VT

Vyberte si ideálnu zmluvu

Zavolajte vášmu predajcovi Volvo Trucks alebo sa zastavte priamo v Truck Centre. Dozviete sa o všetkých možnostiach a určite si vyberiete tú najvhodnejšiu zmluvu. 

Vyhľadajte vášho predajcu