Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×

Alternatívne palivá pre nákladné vozidlá 

Alternatívne palivá sú kľúčovou súčasťou našej stratégie, cesty k trvalo udržateľnej preprave. Ponúkame rôzne riešenia s využitím alternatívnych palív v závislosti od vašich prepravných úloh. Naše nákladné vozidlá na plynový pohon sú vhodné k preprave ťažkých nákladov na dlhšie vzdialenosti, zatiaľ čo naše elektrické nákladné vozidlá sa skvele hodia do mestských oblastí. Okrem toho možno do našich nákladných vozidiel natankovať aj palivo HVO – vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Všetky tieto spôsoby pohonu pomáhajú znižovať vašu ekologickú stopu.

Aká je vaša ekologická stopa?

Máte záujem o alternatívne palivá?