Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×

Vďaka vozidlám na plynový pohon znížite svoju eko stopu

Chcete zmenšiť svoju ekologickú stopu a znížiť náklady na palivo potrebné pre prepravu? Zoznámte sa s našimi nákladnými vozidlami na plynový pohon. Sú dostupné pre akékoľvek použitie, od zvozu odpadu a rozvážkové služby až po náročnú regionálnu a diaľkovú prepravu. Ponúkame ich aj vo verziách, ktoré môžu byť poháňané buď na CNG alebo LNG – vyrobené zo zemného plynu alebo bioplynu v závislosti od dostupnosti. Vďaka dobrej celosvetovej dostupnosti paliva a potenciálu znížiť vašu uhlíkovú stopu o 20 – 100 %* ponúkajú plynulý prechod k ekologicky udržateľnej preprave.

Nákladné vozidlá s pohonom na zemný plyn znižujú emisie a náklady na palivo.

Naše nákladné vozidlá na CNG a LNG

Pre prepravu v meste, napríklad zvoz odpadu a rozvážkové služby, môžete získať ľahké a všestranné vozidlo Volvo FE CNG, ktoré ponúka dojazd až 400 km a pohon na stlačený zemný plyn alebo bioplyn. Pre regionálnu a diaľkovú prepravu si môžete obstarať Volvo FM LNG a Volvo FH LNG s dojazdom až 1 000 km a vysoko výkonným pohonom na skvapalnený zemný plyn alebo bioplyn.

CNG is compressed natural gas or biogas, offering lower emissions.

Čo je CNG?

CNG je zemný plyn alebo bioplyn stlačený na vysoký tlak a skladovaný v nádržiach v nákladnom vozidle. Naše nákladné vozidlá na CNG ponúkajú dostatok výkonu, krútiaceho momentu a dojazdu, aby zvládli náročné rozvážkové služby či zvoz odpadu. Pri použití stlačeného bioplynu sú emisie CO2 znížené až o 70 %**.

LNG is natural gas or biogas that's been liquefied and offfers a huge potential as substitute for diesel fuel.

Čo je LNG?

LNG je zemný plyn alebo bioplyn, ktorý bol skvapalnený znížením na nízku teplotu. Keď sa plyn skvapalní, zmenší sa jeho objem, takže je možné do vozidla umiestniť dostatok paliva pre diaľkovú prepravu. Sieť čerpacích staníc LNG sa vďaka podpore EÚ rozrastá po celej Európe. To znamená, že LNG má v nákladných vozidlách obrovský potenciál nahradiť motorovú naftu. Naše nákladné vozidlá poháňané LNG využívajúce fosílny zemný plyn majú v porovnaní s naftou o 20 % nižšie emisie CO2*. A pri prevádzke na bioplyn sú emisie CO2 znížené o 100 %*.

* Emisie z vozidiel, ktoré vznikajú počas prevádzky, známe ako „od nádrže po kolesá”.

** Týka sa to emisií z výroby a použitia paliva tzv. „od zdroja po koleso“.

Ste pripravení na plynový pohon?