Trucks

×

Znížte svoju eko stopu vďaka vozidlám na plynový pohon

Chcete zmenšiť svoju ekologickú stopu a znížiť náklady na palivo potrebné pre prepravu? Zoznámte sa s našimi nákladnými vozidlami na plynový pohon. Sú dostupné pre akékoľvek použitie, od zvozu odpadu a rozvážkové služby až po náročnú regionálnu a diaľkovú prepravu. Ponúkame ich aj vo verziách, ktoré môžu byť poháňané buď na CNG alebo LNG – vyrobené zo zemného plynu alebo bioplynu v závislosti od dostupnosti. Vďaka dobrej celosvetovej dostupnosti paliva a potenciálu znížiť vašu uhlíkovú stopu o 20* – 100%*** ponúkajú plynulý prechod k ekologicky udržateľnej preprave.

Naše nákladné vozidlá na CNG a LNG

Pre prepravu v meste, napríklad zvoz odpadu a rozvážkové služby, môžete získať ľahké a všestranné vozidlo Volvo FE CNG, ktoré ponúka dojazd až 400 km a pohon na stlačený zemný plyn alebo bioplyn. Pre regionálnu a diaľkovú prepravu si môžete obstarať Volvo FM LNG a Volvo FH LNG s dojazdom až 1 000 km a vysoko výkonným pohonom na skvapalnený zemný plyn alebo bioplyn.

Čo je CNG?

CNG je zemný plyn alebo bioplyn stlačený na vysoký tlak a skladovaný v nádržiach v nákladnom vozidle. Naše nákladné vozidlá na CNG ponúkajú dostatok výkonu, krútiaceho momentu a dojazdu, aby zvládli náročné rozvážkové služby či zvoz odpadu. Pri použití stlačeného bioplynu sú emisie CO2 znížené až o 70%**.

 

 

 

 

 

 

 

Čo je to LNG?

LNG je zemný plyn alebo bioplyn, ktorý bol skvapalnený znížením na nízku teplotu. Keď sa plyn skvapalní, zmenší sa jeho objem, takže je možné do vozidla umiestniť dostatok paliva pre diaľkovú prepravu. Sieť čerpacích staníc LNG sa vďaka podpore EÚ rozrastá po celej Európe. To znamená, že LNG má v nákladných vozidlách obrovský potenciál nahradiť motorovú naftu. Naše nákladné vozidlá poháňané LNG využívajúce fosílny zemný plyn znižujú emisie CO2 o 20%*  v porovnaní s naftou. A pri prevádzke na bioplyn sa emisie CO2 znížia o 100%***.

* Toto sa týka emisíí vozidla počas diaľkovej prepravy, tzv. cyklus "tank-to-wheel" (od nádrže ku kolesám), v porovnaní s vozidlom, ktoré jazdí na bežnú európsku naftu.

*** Toto sa týka emisíí vozidla počas diaľkovej prepravy, tzv. cyklus "tank-to-wheel" (od nádrže ku kolesám), bioplyn spolu s HVO, v porovnaní s vozidlom, ktoré jazdí na bežnú európsku naftu.

Prečo LNG?

Existuje veľa dobrých dôvodov na to, aby prepravné spoločnosti prešli na LNG. Nakoniec je pre nás však ústredný jeden dôvod: planéta. Okrem vyčerpania ropných vrtov vedci predpovedajú, že priemerná globálna teplota sa do roku 2100 zvýši o 5-6 ° C. So všetkými dôsledkami pre ľudí, zvieratá a životné prostredie.

Nie je náhoda, že si EÚ stanovila cieľ znížiť do roku 2030 počet emisií CO2 z kamiónovej dopravy do roku 2030 o 30% v porovnaní s rokom 2005. K dosiahnutiu tohto cieľa budeme musieť prispieť všetci.

Kde môžete natankovať LNG?

Na infraštruktúru siete LNG v Európe existujú ambiciózne plány. Pre každý členský štát EÚ platí požiadavka na vybudovanie funkčnej infraštruktúry pre strategické trasy. Počet čerpacích staníc každoročne rastie rovnako ako hustota ich pokrytia na celom území.

Prehľad všetkých čerpacích staníc LNG v Európe

Brožúry a letáky na stiahnutie

Ste pripravení na plynový pohon?