Trucks

Vypočítajte si svoju ekologickú stopu

Starostlivosť o životné prostredie je jednou z našich základných hodnôt a chceme vám pomôcť urobiť správne rozhodnutia tým, že sa na vašu ekologickú stopu pozriete holistickým pohľadom. Sme hrdí na to, že vám môžeme predstaviť fakty o dopade nákladných vozidiel Volvo na životné prostredie počas celého ich životného cyklu, pretože svoju zodpovednoť berieme vážne.

Prečo by som si mal vypočítať svoju ekologickú stopu?


Ak hľadáte udržateľnú prepravu, pravdepodobne viete, že celková ekologická stopa vašich nákladných vozidiel sa neobmedzuje len na emisie CO2 z ich používania. Do výpočtu budete musieť zahrnúť všetko od ťažby surovín a iných zdrojov používaných pri výrobe až po emisie z recyklácie.


Pri plánovaní nového vozového parku použite našu kalkulačku. Ponúkne vám holistický pohľad, ako môžu rôzne riešenia zmeniť vašu ekologickú stopu, a môžete tak ľahko porovnať dostupné alternatívy. Pozrite si porovnanie nákladného vozidla Volvo na elektrický pohon s vozidlom na plynový alebo naftový pohon vo vašej prevádzke – na základe počtu najazdených kilometrov a energetického mixu. Ak vašim zákazníkom záleží na trvalej udržateľnosti, kalkulačka im môže poskytnúť jasné informácie o tom, ako vaše nákladné vozidlá minimalizujú ekologickú stopu v ich dopravnom reťazci. A vy získate ďalšie zákazky.

Vplyv sa analyzuje v troch oblastiach

Výroba

Tento výpočet zahŕňa celú výrobu, dokonca aj ťažbu surovín, prepravu materiálu a dielov, a tiež montáž.

Prevádzka

Táto sekcia sa zaoberá vplyvom prevádzkovej životnosti nákladného vozidla - vrátane výroby paliva, spotreby paliva a údržby - na životné prostredie.

Likvidácia

Výpočet zahŕňa emisie z recyklácie, odpadu a plusové položky za recykláciu.

Spoločnosť Volvo Trucks môže s hrdosťou povedať, že má fakty o ekologickom dopade za celú životnosť vozidiel. Toto je spôsob, akým preberáme zodpovednosť.

Ako robíme výpočty

Účelom kalkulačky je pomôcť vám vypočítať emisie CO2 z vášho nákladného vozidla. Reporty vychádzajú z rozsiahleho výskumu a testovania nákladných vozidiel. Vykonali sme hodnotenie životného cyklu vozidiel, čo tvorí základ pre výpočet. Zahŕňa produkciu materiálov od ťažby surovín až po výrobu dielov u našich dodávateľov aj v našich vlastných výrobných závodoch v Európe.

Započítaná je tiež údržba, recyklácia materiálov, preprava medzi závodmi, výroba paliva a výfukové emisie. Vo fáze odpočtov sme zahrnuli skutočnosť, že nebolo potrebné vyrábať nové kovy pre ďalšie produkty.

Chcete vedieť viac informácií?

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám ochotne zodpovie prípadné otázky. Zastavte sa v Truck Centre alebo si dohodnite stretnutie.