Prečo sme vytvorili túto kalkulačku?

Poznatky nám otvárajú možnosť k novým zmenám. Zistením ekologického dopadu našich nákladných vozidiel počas celej ich životnosti môžeme urobiť lepšie rozhodnutia smerom k zníženiu dopadu prepravy, na ktorú sa spolieha ľudská spoločnosť.

Nestačí sa pozerať len na emisie v čase, keď je nákladné vozidlo na ceste. Musíme brať do úvahy, kde sa získavajú suroviny, koľko spotrebujeme energie a materiálov, koľko emisií vygenerujú naše závody a ako môžeme zefektívniť recykláciu. Táto výzva nás viedla k vytvoreniu prvého CO2 neutrálneho závodu na svete na výrobu nákladných vozidiel.

Veríme, že táto transparentnosť povedie k tomu, aby si naši zákazníci uvedomili výhody vyplývajúce z holistického prístupu, a aby sme spolu dokázali prevziať zodpovednosť za to, že sa udržateľná preprava stane realitou.

Ikona závodu

Výroba

Výpočet zahŕňa celý proces výroby, dokonca aj ťažbu surovín, prepravu materiálu a náhradných dielov, a tiež montáž.

Ikona jazdiaceho nákladného vozidla

Prevádzka

Táto sekcia sa zaoberá environmentálnym dopadom prevádzkovej životnosti nákladného vozidla vrátane výroby paliva, spotreby paliva a pracovného nasadenia.

Ikona nákladného vozidla so symbolom recyklácie

Likvidácia

Približne 85 – 90 % nákladného vozidla Volvo možno recyklovať a tretina materiálov použitých na výrobu nového vozidla pochádza z recyklovaných materiálov. Výpočty zahŕňajú emisie z recyklácie, odpadu a plusové položky za recykláciu.

Bosé nohy kráčajúce po zemi.

Kalkulačka ekologickej stopy

Ako môžeme ešte viac znížiť svoj vplyv na životné prostredie? Prvým krokom je poznať celkové naše hodnoty. Preto sme vyvinuli kalkulačku ekologickej stopy, aby sme spolu mohli robiť lepšie a udržateľnejšie rozhodnutia.

Kráčame v ústrety budúcnosti, ktorá závisí od toho, ako prevezmeme zodpovednosť za využívanie prírodných zdrojov a za vplyv na životné prostredie. To je perspektíva, ktorá od nás vyžaduje pohľad na celkový obraz: ako sa naše nákladné vozidlá vyrábajú, koľko emisií produkujú a ako ich možno recyklovať.

Spoločnosť Volvo Trucks môže s hrdosťou povedať,
že má fakty o ekologickom dopade za celú životnosť vozidiel.
Toto je spôsob, akým preberáme zodpovednosť.

Lars Mårtensson

Riaditeľ odboru životného prostredia a inovácií v spoločnosti Volvo Trucks

Dvaja muži pracujúci na oprave nákladného vozidla Volvo

Zohľadnenie celkového životného cyklu

Kalkulátor environmentálnej stopy je založený na hodnotení životnosti a cyklu plnenia, ktorý využíva hodnoty vozidla od samotnej výroby až po úplné vyradenie z prevádzky. Je to metóda vyvinutá spoločne s výskumnými inštitúciami a podliehajú jej všetky činnosti spojené s výrobou a používaním nákladného vozidla, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie. Výstupné hodnoty zahŕňajú všetko - od ťažby surovín až po likvidáciu alebo recykláciu šrotu.  

V spoločnosti Volvo Trucks využívame metodológiu LCA už do začiatku 90.rokov minulého storočia a boli základom výpočtu našej environmentálnej stopy. 

 

Volvo FH jazdiace po slnečnej ceste

Poznatky na zabezpečenie udržateľnej budúcnosti

Pri výpočte celého životného cyklu ho rozdelíme na päť častí: materiály a výroba, palivo, emisie výfukových plynov, údržba a likvidácia (recyklácia). Viac ako 90 % vplyvu bežného dieselového nákladného vozidla na životné prostredie predstavuje jeho používanie. Vyťaženosť, logistika, hmotnosť a dĺžka, používanie viacerých režimov prepravy, hospodárna jazda a kalkulačka ekologickej stopy – to všetko sú jednotlivé časti uceleného obrazu potrebného na zníženie ekologického dopadu prepravy.

Jednou zo skvelých vecí pri znižovaní dopadu nákladných vozidiel je to, že preprava je súčasťou životného cyklu väčšiny produktov a takmer všetko, čo vidíte okolo seba, bolo v určitom okamihu prepravované nákladným vozidlom. Zvyšovanie povedomia v prepravných spoločnostiach je samozrejme kľúčové. Ale v širšom zmysle je vhodné zvyšovať povedomie v celej spoločnosti, aby objednávatelia žiadali prepravné spoločnosti o plnenie požiadaviek týkajúcich sa ekologických štandardov.

Konštruovanie nákladných vozidiel novej generácie

Od prvého predstavenia kalkulačky ekologickej stopy táto služba podstupuje neustály vývoj s využitím lepšieho know-how a nových údajov. Dáta, ktoré sme zistili prostredníctvom LCA, nám pomáhajú vyvíjať nákladné vozidlá Volvo novej generácie. Slúžia ako ukazovatele k projektom alternatívnych palív a rôznym modelom elektrifikácie.

Osoba používajúca kalkulačku ekologickej stopy na iPade počas pitia kávy

Ako robíme výpočty

Táto komplexná kalkulačka vám poskytne približný pohľad na ekologickú stopu vášho nákladného vozidla. Databáza, z ktorej vychádzajú tieto výpočty, je obrovská a komplexná a je založená na skúmaní a testovaní nákladných vozidiel. Vykonali sme hodnotenie životného cyklu vozidiel, ktorý zahŕňa výrobu materiálov od ťažby surovín až po výrobu dielov u našich dodávateľov aj v našich vlastných výrobných závodoch v Európe.

Započítaná je tiež údržba, recyklácia materiálov, preprava medzi závodmi, výroba paliva a výfukové emisie. Vo fáze odpočtov sme zahrnuli skutočnosť, že nebolo potrebné vyrábať nové kovy pre ďalšie produkty.

Ekologický dopad bol analyzovaný v troch oblastiach:

  • Výroba
  • Prevádzka
  • Likvidácia

Hodnoty dokazujú, že najdôležitejšími oblasťami s najväčším vplyvom na životné prostredie, sú spotreba paliva, počet najazdených kilometrov, motor a palivo.

Na prevádzku vozidla môžu mať, samozrejme, vplyv aj mnohé ďalšie faktory, napríklad školenia vodičov, geometria náprav a tlak v pneumatikách. Kalkulačka ekologickej stopy upozorňuje, že veľký zmysel má aj preskúmanie spôsobu spravovania vozových parkov a školenia vodičov.

Výpočet stopy

Pomôžeme vám vylepšiť váš vozový park.

Ak chcete zistiť viac o tom, ako môžete znížiť svoj dopad na životné prostredie,
obráťte sa na svojho miestneho predajcu.

Vyhľadajte svojho predajcu