Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×

Alternatívne palivá pre nákladné vozidlá 

Alternatívne palivá sú kľúčovou súčasťou našej stratégie, cesty k trvalo udržateľnej preprave. Ponúkame rôzne riešenia s využitím alternatívnych palív v závislosti od vašich prepravných úloh. Naše nákladné vozidlá na plynový pohon sú vhodné k preprave ťažkých nákladov na dlhšie vzdialenosti, zatiaľ čo naše elektrické nákladné vozidlá sa skvele hodia do mestských oblastí. Okrem toho možno do našich nákladných vozidiel natankovať aj palivo HVO – vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Všetky tieto spôsoby pohonu pomáhajú znižovať vašu ekologickú stopu.

Alternatívne palivá sú dôležitou súčasťou stratégie udržateľnej dopravy spoločnosti Volvo Trucks.
Calculate your environmental footprint.

Aká je vaša ekologická stopa?

Máte záujem o alternatívne palivá?