Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×

Technické parametre hnacej línie pre Volvo FH

Motory

 

D13K  

D13K460TC a D13K500TC

G13C* 

Emisná norma 

Euro 6 

Euro 6 

Euro 6

Počet valcov 

6

6

Objem 

12,8 dm³ 

12,8 dm³ 

12,8 dm³

Zdvih 

158 mm 

158 mm 

158 mm

Vŕtanie valca 

131 mm 

131 mm 

131 mm

Kompresný pomer 

18 : 1 (420, 460, 500 k), 17 : 1 (540 k)

17:01

17:01

Ekonomické otáčky 

950–1 400 ot./min 

900 – 1 300 ot./min. 

1 000 – 1 400 ot./min.

Výkon motorovej brzdy

200 kW (2 300 1/min.)

-

-

Výkon mot. brzdy VEB+ 

375 kW (2 300 ot./min.)

375 kW (2 300 ot./min.)

375 kW (2 300 ot./min.)

Výkon VEB+ 

je voliteľná výbava.

je voliteľná výbava.

je voliteľná výbava. 

Olejové filtre 

2 plnoprietokové, 1 obtokový  

2 plnoprietokové, 1 obtokový  

2 plnoprietokové, 1 obtokový 

Objem olejovej náplne vrátane filtrov pri výmene 

33 l 

35 l 

33 l 

Chladiaci systém, celkový objem 

38 l 

38 l 

39,5 l 


* LNG

Požiadavky na palivo

Bezsírne palivo (EN590, max. 10 ppm síry)
Bionafta generácie 2 (EN15940, syntetická nafta)

 

Interval výmeny oleja

do 100 000 km alebo raz ročne, olej VDS4. 

Pomocný pohon namontovaný na motore
 

 

Výstupný krútiaci moment 

Pomer 

EPTT350 

350 Nm* 

1.26:1

EPTT650 

650 Nm* 

1.26:1

EPTT1000 

1 000 Nm* 

1.26:1


*Výstupný krútiaci moment počas jazdy a pri státí.

D13K & D13TC – výkon/krútiaci moment

Výkon podľa nariadenia ES 582/2011

D13TC – výkon/krútiaci moment

Výkon podľa nariadenia ES 582/2011
D13TC je k dispozícii s výkonom 460 alebo 500 koní. Krútiaci moment je však vyšší ako u iných motorov D13. Motor D13TC s výkonom 460 k dosahuje rovnaký krútiaci moment ako motor D13 s výkonom 540 konských síl – avšak pri nižších otáčkach. A motor I-Save s výkonom 500 k sa pohybuje v teritóriách motora D16 vďaka krútiacemu momentu 2800 Nm pri rovnako nízkych otáčkach.
Umožňuje to technológia Turbo Compound, ktorá využíva doplnkovú turbínu za turbodúchadlom na opätovné využitie nadbytočnej energie z výfukových plynov. Táto energia sa premieňa na krútiaci moment priamo na kľukovom hriadeli – vďaka čomu je výsledkom výkonný a extrémne úsporný motor.

 

D13K420 (309 kW) 

 

Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min 

420 k 

Max. krútiaci moment pri otáčkach 860 – 1 400 ot./min 

2 100 Nm 

D13K460 (345 kW) 

 

Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min 

460 k 

Max. krútiaci moment pri otáčkach 900 – 1 400 ot./min 

2 300 Nm  

D13K460TC (345 kW)

 

Max. výkon pri 1 250 – 1 600 ot./min.

460 k

Max. krútiaci moment pri otáčkach 900 – 1 300 ot./min

2 600 Nm 

D13K500 (368 kW) 

 

Max. výkon pri 1 530 – 1 800 ot./min

500 k 

Max. krútiaci moment pri otáčkach 980 – 1 270 ot./min

2 500 Nm 

D13K500TC (368 kW)

 

Max. výkon pri 1 250 – 1 600 ot./min.

500 k

Max. krútiaci moment pri otáčkach 900 – 1 300 ot./min

2 800 Nm

D13K540 (397 kW) 

 

Max. výkon pri otáčkach 1 450 – 1 800 ot./min 

540 k 

Max. krút. moment pri otáčkach 1 000 – 1 450 ot./min

2 600 Nm 

G13C – výkon/krútiaci moment

Výkon podľa nariadenia ES 582/2011

G13C420 (309 kW)

 

Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min

420 k

Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 ot./min

2 100 Nm

G13C460 (338 kW)

 

Max. výkon pri 1 700 – 1 800 ot./min

460 k

Max. krút. moment pri otáčkach 1 050 – 1 400 1/min.

2 300 Nm

Prevodovka I-Shift

12-stupňová prevodovka s deliacim a rozsahovým prevodom s automatickým systémom radenia prevodových stupňov. Prevodovka I-Shift môže byť vo výrobe vybavená kompaktným retardérom, pomocným pohonom, núdzovým čerpadlom servoriadenia a chladičom oleja.

Technické parametre

 

Typ

Najvyšší prevod

Krútiaci moment motora (Nm)

Schválená celková hmotnosť súpravy (v tonách)

AT2412F

Priamy 

2400

44

AT2612F

Priamy 

2600

100

ATO2612F

Rýchlobeh 

2600

100

AT2812F

Priamy 

2800

60

ATO3112F

Rýchlobeh 

3150

100

Technické parametre dvojspojkovej prevodovky I-Shift

 

Typ 

Najvyšší prevod 

Krútiaci moment motora (Nm)

Schválená celková hmotnosť súpravy (v tonách)

SPO2812

Rýchlobeh

2800

80

Zadné nápravy

 

Typ 

Náprava

Prevodový stupeň

Max. krútiaci moment (Nm)

Max. zaťaženie nápravy/podvozka (tony)

Schválená celková hmotnosť súpravy (v tonách)

Jednoduchý prevod

         

RSS1244B

Jednoduchá

Hypoidný

2800

12

44

RSS1344C/D

Jednoduchá

Hypoidný

2600

13

44

RSS1344E

Jednoduchá

Hypoidný

2800

13

44

RSS1352A

Jednoduchá

Hypoidný

2800

13

52

RSS1356

Jednoduchá

Hypoidný

2400/2800

13

56/44

RSS1360

Jednoduchá

Hypoidný

3550

13

60

RSS1370A/B

Jednoduchá

Hypoidný

3550

13

70

RTS2370A

Tandemová

Hypoidný

3550

23

70

RTS2310A

Tandemová

Hypoidný

3550

23

100

Redukčný prevod v kolese

         

RSH1370F

Jednoduchá

S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice

3550

13

70

RTH2610F

Tandemová

S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice

3550

26

100

RTH3210

Tandemová

S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice

3550

32

100

RTH3312

Tandemová

S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice

3550

33

120

RTH3815

Tandemová

S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice

3550

38

150

Prevodové pomery zadnej nápravy

 

RSS1244B RSS1344C/D RSS1344E RSS1352A RSS1356 RSS1360 RSS1370A/B RTS2370A RTS2310A RSH1370F RTH2610F RTH3210G RTH3312B RTH3815
2.31:1 2.31:1* 2.31:1 2.31:1 2.50:1 2.47:1 2.06:1 2.43:1 2.06:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1 4.14:1
2.47:1 2.47:1* 2.47:1 2.47:1 2.64:1 2.64:1 2.17:1 2.57:1 2.17:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1 4.58:1
2.64:1 2.64:1* 2.64:1 2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.31:1 2.83:1 2.31:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1 5.43:1
2.85:1 2.85:1* 2.85:1 2.85:1 3.10:1 3.08:1 2.47:1 3.09:1 2.47:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1 7.22:1
3.08:1 3.08:1* 3.08:1 3.08:1 3.44:1 3.40:1 2.64:1 3.40:1 2.64:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1  
3.36:1 3.36:1* 3.36:1 3.36:1 3.67:1 3.67:1 2.85:1 3.78:1 2.85:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1  
  3.70:1       4.11:1 3.08:1 4.13:1 3.08:1   4.55:1 4.55:1    
  4.11:1         3.40:1** 4.50:1 3.36:1   5.41:1 5.41:1    
  4.63:1         3.67:1** 5.14:1 3.70:1     7.21:1    
  5.29:1         4.11:1** 5.67:1 4.11:1          
  6.17:1           6.17:1 4.63:1          


* Pre RSS1344D/E
** Pre RSS1370B

Kombinácie hnacej línie

 

 

D13K420  

D13K460

D13K500

D13K540

D13K460TC

D13K500TC

G13C420

G13C460

Prevodovka I-Shift

               

AT2412F

       

AT2612F

 

ATO2612F

 

AT2812F

         

   

ATO3112F

         

   

Dvojspojková prevodovka I-Shift 

               

SP02812 

 

   

Nápravy s jednoduchým prevodom

               

RSS1244B

RSS1344C/D

RSS1344E

RSS1352A

RSS1356

RSS1360

RSS1370A/B

RTS2370A

RTS2310A

Nápravy s redukčným prevodom v kolese

               

RSH1370F

RTH2610F

RTH3210

   

RTH3312

   

RTH3815

   

Pomocné pohony

Na pohon všetkých zariadení nadstavby je k dispozícii široký sortiment pomocných pohonov nezávislých a závislých od spojky.

Pomocný pohon nezávislý od spojky

PTER-DIN: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore pre priamy pohon hydraulického čerpadla.
PTER1400: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.
PTER-100: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.

 

Pomocné pohony závislé od spojky
 

PTR-F: Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.
PTR-FL/FH: Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Nízko-, stredno- a vysokootáčkový s pripojením DIN pre priame pripojenie hydraulického čerpadla.
PTRD-F: Vysoký rozsah otáčok s prírubou pre priamo namontovaný kĺbový hriadeľ.
PTRD-D: Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Predná a zadná spojka DIN pre priame pripojenie hydraulických čerpadiel.
PTRD-D1: Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Pripájacia príruba vzadu a spojka DIN vpredu.
PTRD-D2: Vysokootáčkový dvojitý zadný pohon a jednoduchý predný pohon. Dve pripájacie príruby vzadu a spojka DIN vpredu.

POZRITE SI VOLVO FH ZBLÍZKA

Objednajte si vaše dokonalé nákladné vozidlo. Začnite návštevou vášho miestneho predajcu spoločnosti Volvo Trucks.