Trucks

Technické parametre hnacej línie pre Volvo FH

Motory

 

D13K 

D13K420TC, D13K460TC a D13K500TC

G13C* 

Emisná norma 

Euro 6 

Euro 6 

Euro 6

Počet valcov 

6

6

Objem 

12,8 dm³ 

12,8 dm³ 

12,8 dm³

Zdvih 

158 mm 

158 mm 

158 mm

Vŕtanie valca 

131 mm 

131 mm 

131 mm

Kompresný pomer 

18 : 1 (420, 460, 500 k), 17 : 1 (540 k)

17:01

17:01

Ekonomické otáčky 

950–1 400 ot./min 

900 – 1 300 ot./min. 

1 000 – 1 400 ot./min.

Výkon motorovej brzdy

200 kW (2 300 1/min.)

-

-

Výkon mot. brzdy VEB+ 

375 kW (2 300 ot./min.)

375 kW (2 300 ot./min.)

375 kW (2 300 ot./min.)

Výkon VEB+ 

je voliteľná výbava.

je voliteľná výbava.

je voliteľná výbava. 

Olejové filtre 

2 plnoprietokové, 1 obtokový  

2 plnoprietokové, 1 obtokový  

2 plnoprietokové, 1 obtokový 

Objem olejovej náplne vrátane filtrov pri výmene 

33 l 

35 l 

33 l 

Chladiaci systém, celkový objem 

38 l 

38 l 

39,5 l 


* LNG

Požiadavky na palivo

Bezsírne palivo (EN590, max. 10 ppm síry)
Bionafta generácie 2 (EN15940, syntetická nafta)

 

Interval výmeny oleja

Do 150 000 km alebo raz ročne, olej VDS4.

Pomocný pohon namontovaný na motore

 

Výstupný krútiaci moment 

Pomer 

EPTT350 

350 Nm* 

1.26:1

EPTT650 

650 Nm* 

1.26:1

EPTT1000 

1 000 Nm* 

1.26:1


*Výstupný krútiaci moment počas jazdy a pri státí.

D13K – výkon/krútiaci moment

Výkon podľa nariadenia ES 582/2011

D13TC – výkon/krútiaci moment

Výkon podľa nariadenia ES 582/2011

D13TC je k dispozícii s výkonom 420, 460 a 500 k. Krútiaci moment je však vyšší ako u iných motorov D13. Motor D13TC s výkonom 460 k dosahuje rovnaký krútiaci moment ako motor D13 s výkonom 540 konských síl – avšak pri nižších otáčkach. A motor I-Save s výkonom 500 k sa pohybuje v teritóriách motora D16 vďaka krútiacemu momentu 2800 Nm pri rovnako nízkych otáčkach.

Umožňuje to technológia Turbo Compound, ktorá využíva doplnkovú turbínu za turbodúchadlom na opätovné využitie nadbytočnej energie z výfukových plynov. Táto energia sa premieňa na krútiaci moment priamo na kľukovom hriadeli – vďaka čomu je výsledkom výkonný a extrémne úsporný motor.

D13K380 (279 kW)

 

Max. výkon pri 1 700 ot./min.

380 k

Max. krútiaci moment pri 830 – 1 400 ot./min.

1 814 Nm

D13K420 (309 kW) 

 

Max. výkon pri 1 404 – 1 700 ot./min.

420 k 

Max. krútiaci moment pri 905 – 1 400 ot./min.

2 100 Nm 

D13K420TC (309 kW)

 

Max. výkon pri 1 230 – 1 600 ot./min.

420 k

Max. krútiaci moment pri 900 – 1 230 ot./min.

2 400 Nm

D13K460 (345 kW)

 

Max. výkon pri 1 404 – 1 700 ot./min.

460 k

Max. krútiaci moment pri 945 – 1 400 ot./min.

2 300 Nm

D13K460TC (345 kW)

 

Max. výkon pri 1 240 – 1 600 ot./min.

460 k

Max. krútiaci moment pri 900 – 1 240 ot./min.

2 600 Nm 

D13K500 (368 kW) 

 

Max. výkon pri 1 404 – 1 700 ot./min.

500 k

Max. krútiaci moment pri 980 – 1 400 ot./min.

2 500 Nm

D13K500TC (368 kW)

 

Max. výkon pri 1 250 – 1 600 ot./min.

500 k

Max. krútiaci moment pri otáčkach 900 – 1 250 ot./min.

2 800 Nm

D13K540 (397 kW) 

 

Max. výkon pri 1 458 – 1 700 ot./min.

540 k

Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 ot./min

2 600 Nm

G13C – výkon/krútiaci moment

Výkon podľa nariadenia ES 582/2011

 G13C420 (309 kW)

 

Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min

420 k

Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 ot./min

2 100 Nm

G13C460 (338 kW)

 

Max. výkon pri 1 700 – 1 800 ot./min.

460 k

Max. krútiaci moment pri 1 050 – 1 400 ot./min.

2 300 Nm

G13C500 (368 kW)

 

Max. výkon pri 1 404 – 1 700 ot./min

500 k

Max. krútiaci moment pri 980 – 1 404 ot./min.

2 500 Nm

Prevodovka I-Shift

12-stupňová prevodovka s deliacim a rozsahovým prevodom s automatickým systémom radenia prevodových stupňov. Prevodovka I-Shift môže byť vo výrobe vybavená kompaktným retardérom, pomocným pohonom, núdzovým čerpadlom servoriadenia a chladičom oleja.

Technické parametre

Typ

Najvyšší prevod

Krútiaci moment motora (Nm)

Schválená celková hmotnosť súpravy (v tonách)

AT2412G Priamy  2400 44
AT2612G Priamy  2600 100
ATO2612G Rýchlobeh  2600 100
AT2812G Priamy  2800 60
ATO3112G Rýchlobeh  3150 100

Technické parametre dvojspojkovej prevodovky I-Shift

Typ 

Najvyšší prevod 

Krútiaci moment motora (Nm)

Schválená celková hmotnosť súpravy (v tonách)

SPO2812

Rýchlobeh

2800

80

Zadné nápravy

Typ 

Náprava

Prevodový stupeň

Max. krútiaci moment (Nm)

Max. zaťaženie nápravy/podvozka (tony)

Schválená celková hmotnosť súpravy (v tonách)

Jednoduchý prevod

         

RSS1244B

Jednoduchá

Hypoidný

2800

12

44

RSS1344C/D

Jednoduchá

Hypoidný

2600

13

44

RSS1344E

Jednoduchá

Hypoidný

2800

13

44

RSS1352A

Jednoduchá

Hypoidný

2800

13

52

RSS1356

Jednoduchá

Hypoidný

2400/2800

13

56/44

RSS1360

Jednoduchá

Hypoidný

3550

13

60

RSS1370A/B

Jednoduchá

Hypoidný

3550

13

70

RTS2370A

Tandemová

Hypoidný

3550

23

70

RTS2310A

Tandemová

Hypoidný

3550

23

100

Redukčný prevod v kolese

         

RSH1370F

Jednoduchá

S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice

3550

13

70

RTH2610F

Tandemová

S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice

3550

26

100

RTH3210

Tandemová

S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice

3550

32

100

RTH3312

Tandemová

S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice

3550

33

120

RTH3815

Tandemová

S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice

3550

38

150

Prevodové pomery zadnej nápravy

RSS1244B

RSS1344C/D

RSS1344E

RSS1352A

RSS1356

RSS1360

RSS1370A/B

RTS2370A

RTS2310A

RSH1370F

RTH2610F

RTH3210G

RTH3312B

RTH3815

2.31:1

2.31:1* 2.31:1 2.31:1 2.50:1 2.47:1 2.06:1 2.43:1 2.06:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1 4.14:1

2.47:1

2.47:1* 2.47:1 2.47:1 2.64:1 2.64:1 2.17:1 2.57:1 2.17:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1 4.58:1

2.64:1

2.64:1* 2.64:1 2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.31:1 2.83:1 2.31:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1 5.43:1

2.85:1

2.85:1* 2.85:1 2.85:1 3.10:1 3.08:1 2.47:1 3.09:1 2.47:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1 7.22:1

3.08:1

3.08:1* 3.08:1 3.08:1 3.44:1 3.40:1 2.64:1 3.40:1 2.64:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1  

3.36:1

3.36:1* 3.36:1 3.36:1 3.67:1 3.67:1 2.85:1 3.78:1 2.85:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1  

 

3.70:1       4.11:1 3.08:1 4.13:1 3.08:1   4.55:1 4.55:1    

 

4.11:1         3.40:1** 4.50:1 3.36:1   5.41:1 5.41:1    

 

4.63:1         3.67:1** 5.14:1 3.70:1     7.21:1    

 

5.29:1         4.11:1** 5.67:1 4.11:1          

 

6.17:1           6.17:1 4.63:1          


* Pre RSS1344D/E
** Pre RSS1370B

Kombinácie hnacej línie

 

D13K380 D13K420   D13K460 D13K500 D13K540 D13K420TC D13K460TC D13K500TC G13C420 G13C460 G13C500  

I-Shift

                       
                         
AT2412G            
AT2612G    
ATO2612G    
AT2812G                      
ATO3112G                      

Dvojspojková prevodovka I-Shift 

                       

SP02812 

             

Nápravy s jednoduchým prevodom

                       

RSS1244B

   

RSS1344C/D

   

RSS1344E

     

RSS1352A

   

RSS1356

   

RSS1360

     

RSS1370A/B

   

RTS2370A

   

RTS2310A

   

Nápravy s redukčným prevodom v kolese

                       

RSH1370F

   

RTH2610F

   

RTH3210

         

RTH3312

         

RTH3815

         

Pomocné pohony

Na pohon všetkých zariadení nadstavby je k dispozícii široký sortiment pomocných pohonov nezávislých a závislých od spojky.

Pomocný pohon nezávislý od spojky

PTER-DIN: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore pre priamy pohon hydraulického čerpadla.
PTER1400: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.
PTER-100: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.

 

Pomocné pohony závislé od spojky

PTR-F: Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.
PTR-FL/FH: Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Nízko-, stredno- a vysokootáčkový s pripojením DIN pre priame pripojenie hydraulického čerpadla.
PTRD-F: Vysoký rozsah otáčok s prírubou pre priamo namontovaný kĺbový hriadeľ.
PTRD-D: Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Predná a zadná spojka DIN pre priame pripojenie hydraulických čerpadiel.
PTRD-D1: Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Pripájacia príruba vzadu a spojka DIN vpredu.
PTRD-D2: Vysokootáčkový dvojitý zadný pohon a jednoduchý predný pohon. Dve pripájacie príruby vzadu a spojka DIN vpredu.

POZRITE SI VOLVO FH ZBLÍZKA

Objednajte si vaše dokonalé nákladné vozidlo. Začnite návštevou vášho miestneho predajcu spoločnosti Volvo Trucks.