Trucks

Optimalizácia vašej prevádzky

Volvo FM – flexibilita

Preprava v mestských oblastiach, na veľké vzdialenosti, nakladanie kontajnerov v prístavoch, navigácia na staveniskách, maximalizácia nákladov pri preprave v chemickom priemysle. Volvo FM je pripravené na akúkoľvek úlohu. Je to pravdepodobne náš najuniverzálnejší model nákladného vozidla. Tu je dôvod! Šesť veľkostí kabíny. Dve, tri alebo štyri nápravy. Výnimočne nízky až vysoký podvozok. Hnacie línie s rôznymi alternatívami paliva a široký výber hnacích línií. Pridajte vysoko flexibilný podvozok Volvo Trucks k takmer nekonečnému zoznamu možností a voliteľnej výbavy, a

získate možnosť prispôsobiť si Volvo FM podľa svojich špecifických potrieb.

Zvýšte trakciu

Keď potrebujete viac trakcie, jednoducho otočte intuitívne ovládanie na ovládaní trakcie nápravy v smere hodinových ručičiek, čím zapojíte funkcie zámku diferenciálu logickým a jednoduchým spôsobom.

Dostatočná flexibilita?

Váš predajca vám pomôže prispôsobiť model FM podľa vašich potrieb.