Technické parametre hnacej línie pre Volvo FH

  • Motory
  • Prevodovka I-Shift
  • Programové balíky I-Shift
  • Dvojspojková prevodovka I-Shift
  • Zadné nápravy
  • Prevodové pomery zadnej nápravy
  • Kombinácie hnacej línie
  • Pomocné pohony

Motory

  D13K   G13C 
Emisná norma  Euro 6  Euro 6
Počet valcov  6
Objem  12,8 dm³  12,8 dm³
Zdvih  158 mm  158 mm
Vŕtanie valca  131 mm  131 mm
Kompresný pomer  18 : 1 (420, 460 k), 17 : 1 (500, 540 k) 17:1
Ekonomické otáčky  900 – 1 400 ot./min  1 000 – 1 400 ot./min.
Výkon motorovej brzdy 200 kW (2 300 1/min.) -
Výkon mot. brzdy VEB+  375 kW (2 300 ot./min.) 375 kW (2 300 ot./min.)
Výkon VEB+  je voliteľná výbava. je voliteľná výbava. 
Olejové filtre  2 plnoprietokové, 1 obtokový   2 plnoprietokové, 1 obtokový 
Objem olejovej náplne vrátane filtrov pri výmene  33 l  33 l 
Chladiaci systém, celkový objem  38 l  39,5 l 

Požiadavky na palivo

Bezsírne palivo (EN590, max. 10 ppm síry)
Bionafta generácie 2 (EN15940, syntetická nafta)

 

Interval výmeny oleja

do 100 000 km alebo raz ročne, olej VDS4. 

Pomocný pohon namontovaný na motore

  Výstupný krútiaci moment  Pomer 
EPTT350  350 Nm*  1.26:1
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000  1 000 Nm*  1.26:1

* Výstupný krútiaci moment počas jazdy a pri státí.

D13K – výkon/krútiaci moment

D13K – výkon/krútiaci moment

Výkon podľa nariadenia ES 582/2011

D13K420 (309 kW)   
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min  420 k 
Max. krútiaci moment pri otáčkach 860 – 1 400 ot./min  2 100 Nm 
D13K460 (338 kW)   
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min  460 k 
Max. krútiaci moment pri otáčkach 900 – 1 400 ot./min  2 300 Nm  
D13K500 (368 kW)   
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min  500 k 
Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 ot./min  2 500 Nm 
D13K540 (397 kW)   
Max. výkon pri otáčkach 1 450 – 1 800 ot./min  540 k 
Max. krút. moment pri otáčkach 1 000 – 1 450 ot./min  2 600 Nm 
G13C – VÝKON/KRÚTIACI MOMENT

G13C – VÝKON/KRÚTIACI MOMENT

Výkon podľa nariadenia ES 582/2011

G13C420 (309 kW)  
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min 420 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 ot./min 2 100 Nm
G13C460 (338 kW)  
Max. výkon pri 1 700 – 1 800 ot./min 460 k
Max. krút. moment pri otáčkach 1 050 – 1 400 1/min. 2 300 Nm
   
Prevodovka I-shift

12-stupňová prevodovka s deliacim a rozsahovým prevodom s automatickým systémom radenia prevodových stupňov. Prevodovka I-Shift môže byť vo výrobe vybavená kompaktným retardérom, pomocným pohonom, núdzovým čerpadlom servoriadenia a chladičom oleja.

Technické parametre

Typ Najvyšší prevod Krútiaci moment motora (Nm) Schválená celková hmotnosť súpravy (t)
AT2412F
Priamy  2400 44
AT2612F
Priamy  2600 100
ATO2612F
Rýchlobeh  2600 100

Technické parametre dvojspojkovej prevodovky I-Shift

Typ  Najvyšší prevod  Krútiaci moment motora (Nm) Schválená celková hmotnosť súpravy (t)
SPO2812 Rýchlobeh 2800 80

Programové balíky I-Shift

Základná verzia (TP-BAS)
TP-BAS je štandardný softvérový balík, ktorý sa dodáva s prevodovkou I-Shift a obsahuje všetky základné funkcie prevodovky pre všestranné možnosti jazdy.

Softvér I-Shift pre radenie v oblasti distribúcie (TP-DIST)
TP-DIST prispôsobí funkcie prevodovky špecifickým podmienkam distribučného segmentu. Softvérový balík obsahuje funkcie, ktoré zlepšujú manévrovateľnosť pri rozjazde, v stiesnených priestoroch a počas jazdy pri nízkej rýchlosti.

Softvér I-Shift pre radenie v oblasti stavebníctva (TP-CON)
TP-CON prispôsobí funkcie prevodovky špecifickým podmienkam stavebného segmentu. Softvérový balík obsahuje funkcie, ktoré zlepšujú manévrovateľnosť pri rozjazde, v stiesnených priestoroch a počas jazdy pri nízkej rýchlosti. Tento softvér si poradí aj s náročnejšími podmienkami na cestách.

Softvér I-Shift pre radenie v oblasti diaľkovej dopravy (TP-LONG)
TP-LONG obsahuje inteligentné funkcie, ktoré minimalizujú spotrebu paliva. Tento programový balík je ideálny pre diaľkovú prepravu, pri ktorej sa kladie veľký dôraz na úsporu paliva. Tento balík obsahuje funkciu I-Roll.

Preprava ťažkých nákladov (TP-HD)
TP-HD optimalizuje funkcie prevodovky I-Shift pre prepravu ťažkých nákladov s vysokou celkovou hmotnosťou súpravy (>85 ton). Bez ohľadu na celkovú hmotnosť súpravy môže vodič vždy optimalizovať jazdné vlastnosti zapnutím alebo vypnutím režimu prepravy ťažkých nákladov a aktivovaním režimu diaľkovej prepravy. Funkcie tohto softvérového balíka ponúkajú aj výhody pre nákladné vozidlá s viacerými prívesmi.

Programové balíky I-Shift

Vybrané varianty TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Základné funkcie pomocných pohonov (APF-BAS)
Rozšírené funkcie pomocných pohonov (APF-ENH) o o o o o
Základné nastavenie radenia prevodových stupňov (AMSO-BAS)
Rozšírené nastavenie radenia prevodových stupňov vrátane funkcie Kickdown (AMSO-AUT) o o o
Základné funkcie výbavy profesionál (AVO-BAS)
Zlepšená výkonnosť – Zlé cesty (AVO-ENH) o o o
Základná stratégia radenia
Výkonové radenie
Monitorovanie teploty prevod. oleja
Rozjazd s vysokou hmotnosťou
I-Roll (•)
Smart Cruise Control (•)
Ovládanie rozjazdu
Rozšírená stratégia radenia (GCW ≤ 85 t)
Preprava ťažkých nákladov (85 t < GCW ≤ 180 t)
Extra nízky pomalý prevod* (ASO-ULC) o o o
Pomalý prevod* (ASO-C) o o o
Viacrýchlostná spiatočka* (ARSO-MSR) o o o
I-See, využitie údajov z GPS o o

• Štandardná výbava (•) Funkcia sa môže použiť, ak je aktivovaný balík TP-LONG. o Voliteľná výbava – Nie je dostupná
*Len pre AT2612F, ATO2612F, ATO3112F a ATO3512F. ARSO-MSR vyžaduje ASO-ULC alebo ASO-C.
**Len pre AT2612D, AT2612F, ATO2612F, ATO3112F a ATO3512F.

Zadné nápravy

Typ  Náprava Prevodový stupeň Max. krútiaci
moment (Nm)
Max. zaťaženie
nápravy/podvozka (t)
Schválená celková
hmotnosť súpravy (t)
Jednoduchý prevod          
RSS1144A Jednoduchá Hypoidný 2800 11.5/11.7 44
RSS1344C/D Jednoduchá Hypoidný 2600 13 44
RSS1356 Jednoduchá Hypoidný 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Jednoduchá Hypoidný 3550 13 70
RTS2370A Tandemová Hypoidný 3550 23 80
Redukčný prevod
v kolese
         
RSH1370F Jednoduchá S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice 3550 13 70
RTH2610F Tandemová S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice 3550 26 100
RTH3210F Tandemová S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice 3550 32 100
RTH3312 Tandemová S kužeľovým prevodom tvaru strutkovnice 3550 33 120

Prevodové pomery zadnej nápravy

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RSS1144 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.31:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.47:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.64:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 2.85:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.08:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1   3.67:1   3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
3.70:1   4.11:1   4.13:1   4.55:1 4.55:1 7.21:1
        4.50:1   5.41:1 5.41:1  
        5.14:1   6.18:1 6.18:1  
        5.67:1     7.21:1  
        6.17:1        

* Pre RSS1344D.

Kombinácie hnacej línie

  D13K420 D13K460 D13K500 D13K540 G13C420 G13C460
Prevodovka I-Shift            
AT2412F    
AT2612F
ATO2612F
AT2812F            
ATO3112F            
ATO3512F            
             
Dvojspojková prevodovka I-Shift             
SP02812     ●  ●  ●    
Nápravy s jednoduchým prevodom            
RSS1144A
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSS1144
Nápravy s redukčným prevodom v kolese            
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F    
RTH3312    

Pomocné pohony

Na pohon všetkých zariadení nadstavby je k dispozícii široký sortiment pomocných pohov nezávislých a závislých od spojky.

Pomocný pohon nezávislý od spojky

PTER-DIN: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore pre priamy pohon hydraulického čerpadla.
PTER1400: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.
PTER-100: Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.

Pomocné pohony závislé od spojky

PTR-F: Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.
PTR-FL/FH: Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Nízko-, stredno- a vysokootáčkový s pripojením DIN pre priame pripojenie hydraulického čerpadla.
PTRD-F: Vysoký rozsah otáčok s prírubou pre priamo namontovaný kĺbový hriadeľ.
PTRD-D: Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Predná a zadná spojka DIN pre priame pripojenie hydraulických čerpadiel.
PTRD-D1: Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Pripájacia príruba vzadu a spojka DIN vpredu.
PTRD-D2: Vysokootáčkový dvojitý zadný pohon a jednoduchý predný pohon. Dve pripájacie príruby vzadu a spojka DIN vpredu.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu

Prezrite si Volvo FH zblízka

Objednajte si dokonalé vozidlo pre vaše podnikanie. Všetko môžete vyriešiť počas návštevy vášho predajcu Volvo Trucks.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu