Volvo FH16 – úsporné motory

Naše najúspornejšie motory

Naše motory boli s mimoriadnou startostlivosťou navrhnuté tak, aby šetrili palivo bez akéhokoľvek dopadu na výkon. Optimalizovali sme geometriu spaľovacej komory. Skonštruovali sme zvislé, centrálne umiestnené združené vstrekovače. Zvýšili sme pomer plnenia...

A takto by sme mohli pokračovať o našom technologickom pokroku. Najdôležitejšie však je to, do akej miery sa tieto inovácie prejavia na vašich finančných výsledkoch. A taktiež na životnom prostredí.

Spoznajte naše motory
Prevodovka I-shift pomáha šetriť palivo a znížiť spotrebu

Prevodovka I-Shift – jednoduchá, spoľahlivá a vysoko úsporná

Prevodovka I-Shift dokáže sledovať hmotnosť, rýchlosť, zrýchlenie vozidla a sklon vozovky a na základe týchto informácií maximalizovať výkon a hospodárnosť. Spolu so vznetovým motorom Volvo znižuje spotrebu paliva až o 5 % v porovnaní s manuálnou prevodovkou. A pokiaľ všetko skombinujete so systémom I-Roll, ušetríte až až 7 %. Bez námahy. 

Zoznámte sa s prevodovkou I-Shift
Volvo FH16 – systém I-See

I-See – nižšie náklady na seba nenechajú dlho čakať

Systém I-See využíva za jazdy informácie o sklone vozovky k regulácii rýchlosti a riadenia tak, aby všetko prebiehalo čo najefektívnejšie. Správnym využitím kinetickej energie vozidla totiž možno dosiahnuť až 5 % úspory paliva. Najviac ušetríte v miernych stúpaniach, no systém I-See sa osvedčí takmer na všetkých sklonoch vozovky.

Volvo FH16 – nastavenie kolies

So správnym nastavením geometrie ušetríte

Používaním vhodných pneumatík so správnym tlakom a nastavenou geometriou náprav a kolies môžete znížiť spotrebu paliva až o 14 %. Podľa štúdií vykonaných v celej Európe majú dve tretiny nákladných vozidiel nesprávne nastavenú geometriu náprav a kolies. Značné úspory paliva môžete dosiahnuť pomerne jednoducho.

Služba Úspora paliva je spoločná iniciatíva, ktorá vám pomôže stanoviť vlastné usmernenie v oblasti efektívnosti a vyhľadať potrebnú pomoc

Balík Úspora paliva – trvalé znižovanie nákladov

Majte náklady na palivo pod kontrolou. Teraz ich môžete priebežne znižovať až na najnižšiu možnú úroveň. Objednajte si balík Úspora paliva a my vám priradíme odborníka na ekonomickú jazdu. Ten vám bude pravidelne odovzdávať analýzy, odborné rady a užitočné tipy, ako ušetriť palivo a postupne znižovať náklady.

Ušetrite palivo so systémom Dynafleet

Objavte silu Volvo technológií

Online systém Dynafleet a školenie vodičov vám spolu môžu ušetriť až 7 % paliva.

Dynafleet – sledovanie spotreby paliva

Dynafleet je inteligentný systém pre riadenia vozidlového parku. V reálnom čase môžete sledovať výkon jednotlivých vozidiel a vodičov a automaticky vytvárať hodnotenia podľa spotreby paliva. Na základe zistených informácií môžete porovnávať rôzne aspekty, všímať si trendy a zavádzať užitočné zmeny, ktoré prispejú k zníženiu spotreby paliva.

Školenie vodičov – drobné zmeny, veľké úspory

Po absolvovaní školenia ekonomickej jazdy budú vodiči jazdiť oveľa úspornejšie. Súčasťou programu profesionálneho rozvoja vodičov spoločnosti Volvo Trucks je osvedčený systematický prístup so zlepšovaním jazdných návykov tak, aby zmeny v jazdnom štýle priniesli trvalé úspory. Najlepším variantom je kombinácia školení s výkazmi vygenerovanými systémom Dynafleet.

Vovo FH16 – balík Spojlery

Balík Spojlery

Balík Spojlery môže zvýšiť vašu úsporu paliva až o 8 %. Zmierňuje turbulencie, minimalizuje odpor vzduchu a odkláňa ho mimo náves.  Popri šetrení paliva a nákladov tiež znižuje emisie CO2, čo je skvelé pre ochranu životného prostredia.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu

Vykročte správnym smerom

Základom úspešnej palivovej hospodárnosti je správny začiatok. Preto sa obráťte na svojho predajcu a školiteľa vodičov.

Kontaktujte školiteľa vodičov