Výkonné svetlá LED: s nízkou spotrebou energie

Vysoký jas. Nízka spotreba

Svetlá LED majú silný jas, no napriek tomu sa vyznačujú nízkym pracovným napätím a nízkou spotrebou energie. Sú tiež odolné a majú dlhú životnosť. Ich charakteristický dizajn v tvare písmena V dosvedčuje, že nákladné vozidlo je jednoznačne Volvo.

Automaticky aktivované denné svetlá (DRL)

Zhoda s požiadavkami EÚ

Svetlomety a zadné svetlá vozidla Volvo FL spĺňajú pravidlá EÚ pre denné svetlá (DRL) a automaticky sa zapnú, keď sa vozidlo pohne dopredu. Po zaparkovaní alebo zapnutí stretávacích svetiel sa svetlá LED automaticky stlmia, aby nerušili okolie.

Automaticky aktivované denné svetlá (DRL)

Posvieťte si na to

Vyskúšajte si svetlomety vozidla Volvo FL na vlastnej koži. Navštívte vášho miestneho predajcu spoločnosti Volvo Trucks.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu