Pozrite si video a získajte viac informácií o telematickej bráne

Kľúčom k úspechu je telematická brána

Umožnite servisnej dielni sledovať stav vášho nákladného vozidla – na diaľku

Inteligentnejšie plánovanie servisu

Vďaka Volvo Zlatej zmluve servis neznižuje prevádzkyschopnosť. Telematická brána umožňuje dielni prístup k údajom o motore, najazdených kilometroch, spotrebe paliva a sleduje stav dôležitých častí počas jazdy. To znamená, že kvôli údržbe sa zastavíte až vtedy, keď to vaše nákladné vozidlo skutočne bude potrebovať. Upozorníme vás aj na prípadný problém skôr, než nastane porucha, a keď prídete na prehliadku, dielňa bude pripravená na vašu návštevu. Žiadne plytvanie časom alebo peniazmi.

Online funkcie: prístup k mechanikom na diaľku

Rutinná údržba kdekoľvek

Údržba niekedy nevyžaduje návštevu servisu. Vďaka funkciám online má mechanik prístup k vášmu vozidlu na diaľku, aby mohol sledovať aktuálnu spotrebu paliva, skontrolovať veľkosť palivových nádrží a najvyššiu povolenú rýchlosť. Je dokonca možné diaľkovo aktivovať funkciu indikátora nákladu. Jednoducho na pár minút zastavte na okraji cesty a váš virtuálny mechanik sa o všetko postará.

Jediné tlačidlo VAS vám umožní priamy kontakt so službou pomoc na cestách

Vynikajúca pomoc na cestách

Volvo Zlatá zmluva obsahuje službu Volvo Action Service na zavolanie. Stlačením tlačidla VAS na vašej prístrojovej doske sa spojíte s operátorom, ktorý hovorí vaším jazykom. Presne určí polohu vášho nákladného vozidla a skontroluje diagnostické chybové kódy. Čo najrýchlejšie vyšleme servisné vozidlo so správnym mechanikom, nástrojmi a náhradnými dielmi. Neplytváme časom. Ani zdrojmi.

V čom spočíva jedinečnosť služby Volvo Action Service
Vyhľadajte vášho miestneho predajcu

Vydajte sa na cestu. A ostaňte tam.

Navštívte vášho miestneho predajcu spoločnosti Volvo Trucks a zistite, ako možno dosiahnuť 100 % prevádzkyschopnosť.

Vyhľadajte vášho miestneho predajcu