Trucks

Nárazové testy a simulácie – zabrániť nehodám je UMENIE

Tím na výskum dopravných nehôd (ART) spoločnosti Volvo Trucks od roku 1969 preskúmal tisícky dopravných nehôd. Vďaka úzkej spolupráci tímu s oddelením spoločnosti Volvo Trucks pre vývoj produktov mali jeho zistenia obrovský dosah: či už v rámci rozvoja technických riešení na zvýšenie bezpečnosti alebo šírenia filozofie spoločnosti Volvo Trucks v oblasti bezpečnosti na celom svete.
Vyšetrovanie na mieste nehody
Tím na výskum dopravných nehôd sa vydal na miesto zrážky, kde starostlivo zaznamenal podrobnosti, na základe čoho si mohol vytvoriť obraz o tom, čo sa stalo pred nehodou a čo spôsobilo zranenia v dôsledku nehody.

Keď sa v roku 1969 vytvoril tím ART, bolo to za účelom rozšírenia poznatkov o príčinách dopravných nehôd. Tím sa vydal na miesto zrážky, kde starostlivo zaznamenal podrobnosti, ako napríklad umiestnenie stôp pneumatík a okamih nárazu, pričom získal informácie od polície, vodiča aj zdravotníckeho personálu, na základe čoho si mohol vytvoriť presný obraz o tom, čo sa stalo pred nehodou a čo spôsobilo zranenia v dôsledku nehody.

V tej dobe predstavoval nárazový test jediný spôsob, ako otestovať robustnosť nákladného vozidla, a vďaka novým poznatkom tímu o konkrétnych nehodách mohla spoločnosť Volvo vyvinúť svoj tradičný nárazový test s účasťou soba, ktorý je dnes najprísnejším nárazovým testom nákladných vozidiel na svete. Tím ART odvtedy zostavil komplexnú databázu rôznych druhov nehôd, ktorá sa používa ako základ počítačových simulácií. Napriek novým možnostiam testovania rôznych bezpečnostných funkcií prostredníctvom navrhovania pomocou počítača (CAD) a simulačných nástrojov, je dodnes práca v teréne rovnako dôležitá ako v roku 1969.

Bezpečnosť je v našej DNA.

„Nárazový test a počítačové simulácie sú založené na určitých štandardných typoch dopravných nehôd. Problém spočíva v tom, že realita je vždy iná. Každá nehoda je iná,” vysvetľuje Peter Wells, vedúci tímu ART. „Na mieste nehody vieme napríklad zistiť, že môžeme vodiča ochrániť pred určitým druhom zranenia, no namiesto toho dôjde k iným druhom poškodenia. Po chvíli si začneme všímať vývoj určitým smerom. V takomto prípade zmeníme naše nárazové testy, simulácie a produktový dizajn v záujme lepšieho prispôsobenia sa najnovšiemu vývoju.” 

Dizajnové oddelenie spoločnosti Volvo Trucks úzko spolupracuje s tímom Petra Wellsa a jeho kolegov a zohráva ústrednú úlohu pri vývoji produktov Volvo Trucks. Práve tu sa vyvíja celkové riešenie na základe špecifikácií, ktoré získajú z rôznych oddelení organizácie.

„Bezpečnosť je v našej DNA a jasne sa podpisuje na dizajne exteriéru aj interiéru našich kabín,” hovorí Rikard Orell, šéfdizajnér v spoločnosti Volvo Trucks. „Pri pohľade na nové Volvo FH si napríklad môžeme všimnúť, ako tvar spätných zrkadiel umožňuje najlepší možný výhľad dozadu, pričom dotvárajú identitu nákladného vozidla. Vnútri kabíny sú všetky rohy zaoblené s cieľom minimalizovať zranenia počas zrážky. Čistý a prehľadný dizajn prístrojového panela navyše neodvádza pozornosť vodiča.”

Peter Wells a Rikard Orell sú presvedčení, že technologický vývoj v automobilovom a dopravnom odvetví sa dostal do vzrušujúcej fázy. Čoraz viac výrobcov automobilov ponúka systémy aktívnej bezpečnosti (ktoré môžu vodiča varovať pred blížiacou sa nehodou a prebrať kontrolu nad vozidlom, keď vodič nezareaguje) ako doplnok tradičných „pasívnych systémov”, akými sú napríklad bezpečnostné pásy a airbagy. Vývoj tiež smeruje k viac automatizovaným funkciám, ktoré pomáhajú vodičovi a zmierňujú následky únavy a rozptýlenia.

 

„Pritom nejde len o nové technológie. Naše prostredie premávky je čoraz prepracovanejšie a viac prepojené. V súčasnosti dochádza k mnohým nehodám v mestách, kde neustále rastie počet vozidiel, chodcov a cyklistov. Samotný výrobca vozidiel má obmedzené možnosti. Preto je čoraz dôležitejšie dosiahnuť úplnú spoluprácu medzi rôznymi zainteresovanými stranami,” zdôrazňuje Peter Wells.

Bezpečnostné pásy stále patria medzi prvky, ktoré na celom svete zachránia najviac životov.

Okrem získavania a uchovávania informácií o rôznych nehodách a zabezpečenia toho, aby sa údaje o nových inováciách rýchlo dostali k správnym ľuďom v spoločnosti Volvo Trucks, je tím ART zodpovedný aj za šírenie bezpečnostného posolstva Volvo po celom svete. To zahŕňa prednášky o bezpečnosti na cestách na rôznych fórach, nadviazanie spolupráce s výskumnými ústavmi na celom svete, ako aj s miestnymi plánovačmi infraštruktúry a subjektmi s rozhodovacou právomocou, s cieľom spoločne rozvíjať efektívnejšie a bezpečnejšie dopravné systémy. 

 

Hlavným predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa je dôkladná znalosť ľudského správania, pretože kľúčom k vybudovaniu účinného systému je žiaduca neutralizácia ľudských obmedzení. Spoločnosť Volvo Trucks má pre túto oblasť špecializované oddelenie – Prostredie vodiča a ľudské faktory – ktoré okrem iných vecí vyvíja rôzne rozhrania medzi nákladným vozidlom a vodičom.

„Ide predovšetkým o prenos správnych informácií v správnom čase a správnym spôsobom. Vodič by si mal stále sústrediť a nenechať sa vizuálne alebo kognitívne rozptyľovať informáciami na prístrojovom paneli. V ideálnom prípade by mali byť dizajnové riešenia také dobré, aby sa mohli uplatniť na globálnej úrovni. Dobrým príkladom tohto druhu „inkluzívneho dizajnu” je iPhone – fenomén, ktorého význam podľa mňa v budúcnosti ešte vzrastie,” hovorí Frida Ramdeová, manažérka oddelenia.

Frida a jej tím účinne využili databázu tímu ART. Vďaka nej vedia, akému typu nehôd treba zabrániť, a môžu testovať a vyvíjať technológie HMI ako prevenciu proti rôznym druhom nehôd. Ich práca zas poskytuje dôležité vstupné informácie pre tím ART a oddelenie produktového dizajnu, ktoré zužitkujú návrhy jej tímu pri vývoji nových technológií HMI a výskume v oblasti rozptyľovania, ako aj pri tzv. „zvratoch” – náročných momentoch, keď sa kontrola nad ovládaním presúva medzi vodičom a nákladným vozidlom.

„Popri širokom zavedení systémov aktívnej bezpečnosti a automatizovaných systémov sú čoraz dôležitejšie poznatky o zvratoch. Je to vzrušujúca oblasť, ktorá sa v súčasnosti vyznačuje rýchlym rozvojom nových technológií. Vhodnosť technológie HMI vo vozidle a spôsob, akým pomáha vodičovi, je zároveň potrebné dôkladne otestovať predtým, než sa uvedú na trh,” dodáva. 

S Fridou Ramdeovou súhlasí aj Peter Wells, ktorý je presvedčený o možnosti pozitívneho vývoja v oblasti bezpečnosti cestnej premávky vzhľadom na čoraz intenzívnejšie zavádzanie prvkov aktívnej bezpečnosti. Zároveň chce zdôrazniť, že aktívne systémy by sa mali vnímať ako doplnok pasívnych systémov a nie ako ich náhrada.

„Tímu ART sa žiaľ podarilo dokázať, že ľudia sa príliš spoliehajú na systémy aktívnej bezpečnosti a že veľa vodičov jazdí bez zapnutých bezpečnostných pásov. Dochádza k tomu napriek skutočnosti, že bezpečnostné pásy stále patria medzi tie komponenty, ktoré na celom svete zachránia najviac životov. Niekedy v budúcnosti zažijeme deň bez nehôd, ale to je ešte ďaleko. Dovtedy musíme docieliť, aby svet porozumel nebezpečenstvám cestnej premávky, čo je rovnako dôležité ako naše technické bezpečnostné riešenia,” dodáva.