Trucks

2010s

NAJVÄČŠIE VÝZVY

Doteraz v 21. storočí, nákladné vozidlá Volvo sa stali ešte silnejšími, výkonnejšími, pohodlnejšími, bezpečnejšími a čistejšími ako kedykoľvek predtým.


Ekonomika bola vždy silne zameraná na nákladné vozidlá Volvo a to
od chvíle, keď prvý truck bol postavený vo februári 1928. Stále premenlivý stav globálnej ekonomiky, až do roku 2010, priniesol vyššie nároky ako doteraz: truck má byť nielen hospodárny, ergonomický a ekologicky udržateľný, ale tiež fungovať optimálne v komplexnom integrovanom systéme. Systém, v ktorom nielen nákladné vozidlo, ale všetky druhy dopravy pracujú spoločne a sú maximálne prispôsobené pre konkrétny typ práce.

Funguje to v prípade, ak výrobca (napr. Volvo) preberá zodpovednosť
za vozidlo po celú dobu jeho životnosti a ak je nákladné vozidlo podporované radom integrovaných systémov (napr. Dynafleet). Dôležitá je kvalitná servisná sieť a služby, ktoré pre majiteľa vozidla zaručia vysový prevádzkový výkon. Vďaka dobre plánovanej údržbe sa dá predchádzať neplánovaným prestojom.

Sme ešte len na počiatku roku 2010. To sľubuje, že najvzrušujúcejšie desaťročie máme ešte pred sebou. Snáď s naväčšími výzvami, ako kedykoľvek predtým ...

Volvo História