Trucks

 

overovanie tachografov

Spoločnosť Volvo Group Slovakia zabezpečuje overovanie a periodické prehliadky tachografov podľa všeobecne platnej Európskej a Slovenskej legislatívy. Sme autorizovaným partnerom a akreditovaným kalibračným laboratóriom, čo nás zaväzuje robiť tieto služby na najvyššej možnej úrovni.

Ponúkame nasledovné služby

 • Overenie najrozšírenejších typov tachografov značky VDO:
  MTCO 1324
  DTCO 1381 GEN1 (1. generácia)
  DTCO 1381 GEN2 (2. generácia)
 • Prvotná aktivácia tachografu do prevádzky, vrátane jeho prvotného overenia
 • Ďalšie overenie po uplynutí jeho platnosti
 • Dokladom o overerní tachografu je Protokol z periodickej prehliadky záznamového zariadenia

 

Platnosť overenia zaniká

 • Po uplynutí dvoch rokov od dátumu overenia
 • Po oprave tachografu
 • Po presunutí tachografu do iného vozidla
 • Po zmenách na motorovom vozidle, ktoré majú vplyv na presnosť indikácie a záznamu tachografu (zmena prevodov v prevodovke, kolesa hnacej nápravy, atď.)

 

Kompletná ponuka na stiahnutie

 

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete dohodnúť termín na overenie tachografu, kontaktujte váš najbližší servis.

Potrebujete si dať overiť tachograf?

Zavolajte do najbližšieho Volvo Truck Centra a všetko vybavíte pod jednou strechou.