Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×

Servis návesov

Udržujte celé svoje vozidlo na jednom mieste

Vďaka službe Servis návesov môžete svoje návesy udržiavať v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako svoje nákladné vozidlá. Je to pohodlné a efektívne. Táto komplexná a proaktívna služba udržuje vaše vozidlo vo výbornom stave, šetrí náklady a maximalizuje čas, ktorý strávi na cestách.

Trailer Gold Contract

Zlatá zmluva na náves

Zlatá zmluva na náves zahŕňa preventívnu údržbu a potrebné opravy podľa servisného plánu špecifického pre váš náves. To všetko pri pevnej cene za kilometer, ktorá poskytuje bezpečnú kontrolu nad výdavkami a menej administratívy. Kontaktujte svojho najbližšieho predajcu, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Technician checking wheel

Genuine Volvo Service

Prenechajte údržbu svojho nákladného vozidla a návesu najzručnejším mechanikom v najmodernejšej dielni, ktorí používajú najvhodnejšie náradie a diely.

Získajte viac informácií o servise návesov