Trucks

Ak máte záujem o preškolenie vašich vodičov, fleetových manažérov alebo operátorov dopravy, môžete sa obrátiť na:

MICHAL KNOBLOCH

Školiteľ vodičov

mobil: +421 905 980 440
e-mail:  michal.knobloch@volvo.com

JURAJ BALOG

Školiteľ vodičov

mobil: +421 910 945 545
e-mail:  juraj.balog@volvo.com