Trucks

I-See

Systém I-See šetrí palivo tým, že optimalizuje rýchlosť, radenie a jazdu na voľnobeh berúc do úvahy topografiu, zákruty, kruhové objazdy a rýchlostné limity pred vami. Znamená to, že tempomat je možné využívať vo viacerých jazdných situáciách ako doteraz. Šetrením paliva prispievate aj k zníženiu uhlíkovej stopy. 

Úsporná jazda podľa charakteru trasy

Skúsení vodiči vždy dokázali prispôsobiť rýchlosť a radenie charakteru trasy. Je však prakticky nemožné zvládnuť to dokonale a dôsledne po celú dobu jazdy. I-See vám s tým pomôže, akonáhle aktivujete tempomat.

Kopce, zákruty a rýchlostné limity

I-See optimalizuje rýchlosť a radenie prevodových stupňov na základe profilu trasy. Po aktivovaní tempomatu začne I-See efektívne využívať kinetickú energiu vášho vozidla podľa topografie trasy. Ak sa blížite k zákrute alebo kruhovému objazdu, systém I-See upraví rýchlosť tak, aby ste prešli čo najefektívnejšie. Automaticky sa prispôsobuje aj najvyššej povolenej rýchlosti na nadchádzajúcich úsekoch. 

Nielen pre jazdu po diaľnici

Keďže systém I-See zohľadňuje topografiu, zákruty a rýchlostné limity, možno ho aktivovať na takmer každom type verejnej komunikácie, nielen na diaľniciach. Čím častejšie ho využijete, tým menej budete zbytočne radiť, brzdiť a zrýchľovať.

Najnovšie mapové podklady

I-See využíva komerčné mapy s vysokým rozlíšením, ktoré obsahujú informácie o topografii, zákrutách a najvyšších povolených rýchlostiach. Tieto mapy sa automaticky aktualizujú pre využitie v nákladných vozidlách.

Ako systém I-See funguje v kopcovitom teréne

Jazda do kopca

I-See má informácie, že nasleduje stúpanie. Nákladné vozidlo zrýchli a vďaka získanej hybnosti môže udržať zaradený vyšší rýchlostný stupeň.

I-See sa vyhýba zbytočnému podraďovaniu, takže kopec zdoláte plynulejšie a s nižšou spotrebou paliva. 

Pred začiatkom klesania I-See zabráni zbytočnému zrýchľovaniu.

Jazda z kopca

Pred začiatkom klesania I-See dočasne odpojí hnaciu líniu alebo motorovú brzdu a nechá vozidlo voľne rolovať, aby ušetril palivo. 

Po dokončení zjazdu

I-See má údaje o tom, kedy zjazd končí a kde začína ďalšie stúpanie. Pokiaľ je pred vami kopec, I-See nechá vozidlo ísť na voľnobeh, aby nabralo dostatočnú rýchlosť a hybnosť pre ďalšie stúpanie.

Príprava na zákruty a kruhové objazdy

Keď sa nákladné vozidlo blíži k zákrute alebo kruhovému objazdu, ktorý si vyžaduje nižšiu rýchlosť,  I-See vopred prispôsobí voľbu prevodového stupňa a rýchlosť, aby vodič nemusel používať brzdový pedál. Po výjazde z takéhoto úseku sa systém I-See čo najefektívnejšie prispôsobí povolenej rýchlosti. 

Dodržiavanie povolených rýchlostí

Keď sa blížite k bodu, kde sa mení najvyššia povolená rýchlosť, systém I-See upraví prevodový stupeň a rýchlosť čo možno najefektívnejšie. Vodič sa teda môže vyhnúť zbytočnému brzdeniu alebo rýchlej akcelerácii.

Zobrazené funkcie nemusia byť štandardné alebo dostupné pre všetky úrovne výbavy a všetky hnacie línie.

Máte nejaké otázky?

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám ich ochotne zodpovie. Zastavte sa, zavolajte alebo ho požiadajte, aby prišiel k vám.