Trucks

Rozumie vašim trasám, aby vám šetril palivo

SYSTÉM I-SEE OD SPOLOČNOSTI VOLVO TRUCKS

Viete, ako optimalizovať zmeny rýchlosti a prevodov s ohľadom na topografiu trás s cieľom ušetriť palivo? Systém I-See to vie a jeho znalosti sú založené na údajoch. Dokáže vám významne znížiť spotrebu paliva od prvého dňa.

Ako vám systém I-See pomôže ušetriť palivo

Keď sa blížite ku kopcu, nákladné vozidlo automaticky stiahne údaje z komerčnej topografickej mapy s vysokým rozlíšením, ktorá je dostupná online. Tieto údaje sa následne využijú v šiestich krokoch na maximalizáciu využitia kinetickej energie nákladného vozidla a zníženie spotreby paliva až o 5 % v porovnaní s nákladným vozidlom bez systému I-See. Pokiaľ nie je daná cesta zakreslená na mape alebo ak sa nepodarí nadviazať spojenie so serverom, systém využije zdieľanú databázu.

Neustála podpora, aj keď ste na cestách

Systém I-See primárne používa údaje z komerčnej topografickej mapy s vysokým rozlíšením, ktorá sa vo vozidle automaticky aktualizuje, keď je dostupná nová verzia. Sekundárne využíva zdieľané údaje, ktoré sú uložené v cloude. A v prípade potreby systém využíva lokálne uložené údaje. To znamená, že budete mať vždy prístup k údajom o topografii a čaká vás plynulejšia jazda s vedomím, že systém sa neustále aktualizuje.  

Ešte lepšia s I-Torque

I-See má potenciál ušetriť vám ešte viac paliva pridaním funkcie I-Torque. Funkcia I-Torque využíva údaje zo systému I-See na optimalizáciu dostupného výkonu krútiaceho momentu motora, napríklad pri jazde do kopca. Jazdu prispôsobuje podľa trasy, a to na základe miesta, kde sa nachádzate, a aj toho, čo nasleduje za zákrutou.

 1. Vytvorenie pohybovej energie
  Systém I-See vie rozoznať blížiaci sa kopec, takže nákladné vozidlo zrýchli a má dlhšie zaradený vyšší prevodový stupeň.
 2. Predchádzanie zbytočnému podraďovaniu
  Systém I-See predchádza zbytočnému preraďovaniu a umožňuje tak plynulejšiu a úspornejšiu jazdu do kopca.
 3. Spomalenie na horizonte
  Keď sa blíži jazda z kopca, systém I-See zabezpečí, aby nákladné vozidlo zbytočne nezrýchľovalo.
 4. Voľnobeh pred jazdou z kopca
  Systém I-See tesne pred jazdou z kopca dočasne vypne hnaciu líniu, aby tak ušetril energiu a minimalizoval brzdenie.
 5. Ovládanie brzdenia pri jazde z kopca
  Systém I-See vie rozoznať, kedy jeden kopec končí a druhý začína, a preto aktivuje brzdy podľa potreby s cieľom dosiahnuť maximálnu efektívnosť.
 6. Príprava na ďalšie stúpanie
  Keď sa opäť blížite ku kopcu, systém I-See umožní nákladnému vozidlu ísť na voľnobeh, pričom naberá rýchlosť a hybnosť pre jazdu do kopca s vynaložením minimálneho úsilia.

V ponuke pre tieto nákladné vozidlá

STÚPANIA A KLESANIA POD KONTROLOU?

Môžeme znížiť spotrebu paliva.