Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
1960s

KRÁĽ CIEST

V 60. rokoch 20. storočia sa nákladné vozidlo stalo nekorunovaným kráľom prepravy. V nemalej miere k tomu prispela jeho flexibilita a skutočnosť,
že národná a medzinárodná infraštruktúra umožňovala rýchlu, bezpečnú
a efektívnu nákladnú automobilovú dopravu. Vo Švédsku boli na trhu prezentované prvé kabíny s bezpečnostným certifikátom.

V tej dobe spoločnosť Volvo uviedla na trh nákladné vozidlá Titan TIPTOP/F88/G88. Dôležitosť týchto modelov v histórii spoločnosti Volvo Trucks však nemožno doceniť. Ich efektívna sklopná kabína umožňovala
ešte lepší prístup k základným komponentom ako pri vozidlách radu N. Kabína testovaná proti nárazom ponúkla aj veľmi dobrý priestor pre spánok
a prácu jednému alebo dvom vodičom. A navyše boli vozidlá vybavené 
novým motorom, prevodovkou a podvozkom.

Volvo História