Trucks

História

DESAŤROČIA DYNAMICKÉHO POKROKU

História nákladného vozidla je veľmi zaujímavá, najmä vďaka nárastu
význam automobilovej nákladnej prepravy.

Keď spoločnosť Volvo koncom 20. rokov 20. storočia vyrobila svoje prvé nákladné vozidlo, boli nákladné vozidlá považované len za doplnok povozov ťahaných koňmi, železnice a prepravy po mori. Dnes sa nákladné vozidlo stalo hlavným nástrojom prepravy tovaru, ktorá je pre správne fungovanie modernej spoločnosti zásadná.

Na tejto stránke predstavujeme históriu našich nákladných vozidiel, desaťročie po desaťročí. Dovolíme si poznamenať, že v mnohých ohľadoch ide o príbeh vývoja moderného nákladného vozidla.


Prajeme vám príjemnú zábavu!

Volvo História