Trucks

S našimi online službami si udržíte náskok.

Možnosti sú nekonečné. Správa vášho vozového parku a prepravy bude jednoduchšia. Úspora paliva. Sledovanie technického stavu vašich nákladných vozidiel. A ešte oveľa viac. Prostedníctvom portálu máte prístup k širokej škále digitálnych služieb. Výsledkom je efektívnejšia a ziskovejšia každodenná prevádzka, takže sa budete môcť sústrediť na to, čo je skutočne dôležité: na starostlivosť o vašich zákazníkov.
 

Ešte nemáte Volvo Connect? Požiadajte nášho experta na Volvo Connect, aby vám zriadil účet.

Kľúčové výhody

Predvídanie a predchádzanie neplánovaným prestojom

Zníženie spotreby paliva a energie

Dodržiavanie predpisov

Sledovanie a správa vozového parku

Zlepšenie toku informácií

Obmedzenie administratívy

Prečítajte si viac o službách správy vozového parku. Môžete tiež navštíviť portál Volvo Connect alebo kontaktovať nášho experta na Volvo Connect, ktorý vám ochotne poskytne ďalšie informácie.

 

Prihláste sa do portálu Volvo Connect

Volvo Connect

Volvo Connect je portál, ktorý vám ponúka prístup k digitálnym službám, dokumentom a nástrojom, ktoré zvyšujú ziskovosť vášho podnikania v oblasti prepravy. Stačí požiadať nášho experta na Volvo Connect, aby vám zriadil účet. Potom sa môžete prihlásiť a začať objavovať svet služieb, vďaka ktorým budete o krok vpred.

 

Získajte viac informácií

Vybrané služby správy vozového parku

Prevádzkyschopnosť

Služba Prevádzkyschopnosť udrží vašu dopravu v pohybe. Môžete sledovať opotrebenie pneumatík, batérií a ďalších kritických komponentov v reálnom čase, aby bolo možné predvídať a predchádzať neplánovaným prestojom. Optimalizujete návštevy servisu pomocou servisného plánu prispôsobeného skutočnému využívaniu vášho nákladného vozidla. A získate nepretržitú asistenčnú službu, nech ste kdekoľvek.


Prevádzkyschopnosť

Palivová a energetická účinnosť

Služba Palivová a energetická účinnosť vám pomôže znížiť spotrebu paliva alebo energie a minimalizovať ekologickú stopu. Môže sa jednať o monitorovanie výkonu vášho vozového parku a vodičov s cieľom nájsť spôsoby, ako zvýšiť efektivitu, alebo o automatickú optimalizáciu rýchlosti a radenia prevodových stupňov za účelom úspory paliva.


Palivová a energetická účinnosť

Súlad s predpismi

Služba Súlad s predpismi vám uľahčuje vedenie záznamov a dodržiavanie zákonných požiadaviek týkajúcich sa časov jazdy a odpočinku vodičov. Údaje z tachografu budete mať neustále k dispozcíí a dostupné na stiahnutie. V rámci tejto služby môžete zdieľať informácie z vašich nákladných vozidiel s ďalšími systémami na spravovanie vozového parku.


Súlad s predpismi

Prepojme sa.

Ste pripravení začať používať portál Volvo Connect? Alebo máte otázký ohľadom ponúkaných služieb? Obchodný zástupca Volvo Trucks vám ochotne pomôže.