Trucks

Informácie pre majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel
 

Spoločnosť Volvo Group Slovakia, s.r.o. ako autorizovaný zástupca výrobcov:

• VOLVO TRUCKS CORPORATION, GÖTEBORG, ŠVÉDSKO

• VOLVO BUS CORPORATION, GÖTEBORG, ŠVÉDSKO

poskytuje prostredníctvom oddelenia podpory predaja majiteľom alebo prevádzkovateľom vozidiel VOLVO (pre kategórie N2, N3; autobusy kategórie M3) nasledujúce služby:

          1.  Vydanie Výpisu z technických údajov v prípade (ZTO) v prípade individuálne dovezeného vozidla zo zahraničia

          2.  Vystavenie dokladov k prevádzke vozidla – CEMT, L-ÄRM, COC list (duplikát)

          3.  Potvrdenie zástupcu výrobcu

                     a.  Možnosť použitie alternatívnych pneumatík na vozidle                     
                     b.  Zmena hmotnosti vozidla

                     c.   Povolenie prestavby vozidla 

                     d.  Montáž spojovacích zariadení

                     e.  Montáž majákov

                     f.   Zmena objemu palivovej nádrže    

                     g.  Potvrdenie totožnosti vozidla z dôvodu nečitateľného VIN čísla

                     h.  Potvrdenie emisnej normy vozidla

                      i.  Vydanie nového výrobného štítku

                      j.  Oprava údajov v TP

                     k.  Preferenčný pôvod vozidla (iba pre vozidlá do veku max. 5 rokov)

                      l.  Ďalšie potvrdenie podľa požiadaviek zákazníka


Vystavenie kladného potvrdenia zástupcu výrobcu je podmienené splnením technických požiadaviek výrobcu a legislatívnych požiadaviek EÚ a SR.

Pokiaľ Vašu požiadavku nebudeme môcť z dôvodov technickej špecifikácie vozidla alebo nesplnenia príslušných legislatívnych požiadaviek splniť, budeme Vás o tom včas informovať.

Ak potrebujete vystaviť niektorý z vyššie uvedených dokumentov, naskenujte doklady k vozidlu a pošlite nám ich e-mailom spolu s Vašou požiadavkou.
Originály dokladov poštou neposielajte.


Ceny za vystavenie dokladov: od 80 – 100 € bez DPH (v závislosti od typu dokladu).


V prípade, že je potrebné vykonať niektoré súvisiace servisné činnosti pod servisnou zákazkou (napr. výroba nového výrobného štítku, diagnostika riadiacich systémov vozidla za účelom stotožniť sa so špecifikáciou výrobcu, montáž spojovacích zariadení), budú tieto úkony fakturované nad ráme ceny za vydanie potvrdenia v zmysle aktuálneho cenníka servisných prác. 

 


Aktuálny cenník dokladov a potvrdení k vozidlu


 Štítky100 € / štítok  
 Certifikáty L, E100 € / certifikát  
 Potvrdenie pre dovoz, ZTO 100 € / potvrdenie  
 Potvrdenia (technické údaje o vozidle, pneumatiky, brzdy ADR,
nádrže, emisná trieda, hmotnosti a iné potvrdenia z výroby) 
  80 € / potvrdenie  
 Uvedené ceny sú bez DPH.
 
   

Kontakt pre vystavenie dokladov


Ivan Zvolenský

Obchodný inžinier
Tel. +421 903 640 909
E-mail: ivan.zvolensky@volvo.com

Sme tu pre vás

Informácie o vozidlách získate u svojho obchodného zástupcu Volvo Trucks.