Trucks

Servisné plánovanie Volvo

Poruchy a núdzové opravy znižujú vašu prevádzkyschopnosť a príjmy. Aktívnym plánovaním servisu a preventívnou údržbou sa im môžete vyhnúť. Plánovať sa oplatí. A urobíme to za vás. Servisný plán Volvo je špeciálne vytvorený pre vaše nákladné vozidlo a podnikanie. Starostlivo naplánujeme vaše návštevy dielne, znížime počet prestojov na minimum a optimalizujeme prevádzkyschopnosť. To všetko úplne zadarmo.

Volvo Optimalizovaný Servisný Plán (VOSP)

VOSP je zostavený na konkrétne vozidlo podľa podmienok prevádzky a ročného nájazdu km tak, aby bola zaistená trvalá prevádzkyschopnosť. V zmysle pripraveného servisného plánu vám domovský servis zašle upozornenie na blížiacu sa prehliadku. Ak nastane v priebehu používania vozidla zmena v podmienkach prevádzky, ročnom nájazde kilometrov, alebo ďalšia skutočnosť ovplyvňujúca servisný interval, zodpovedná osoba v Truck Centre ho preplánuje, aby bol v súlade s novými skutočnosťami a informuje vás.

Prispôsobené vášmu nákladnému vozidlu

Náročné prevádzkové podmienky so sebou prinášajú aj vyššie opotrebovanie. Nižší počet najazdených kilometrov znamená menej častú údržbu. Čo však platí pre jedno vozidlo, nemusí platiť pre to vaše. Na základe potrieb vašej spoločnosti a typu využitia vozidla vypracujeme individuálny servisný plán, podľa ktorého dostane vaše vozidlo presne taký servis, aký potrebuje - nič viac, nič menej.

 

Zmluva Uptime Care
 

Zmluva Volvo Uptime Care predstavuje servisný plán pre skutočné situácie. Zahŕňa prepojené plánovanie servisu, v rámci ktorého využívame zabudované prepojenie vášho vozidla na vzdialenú kontrolu skutočného opotrebovania rôznych súčastí vozidla. Potom sa proaktívne obrátime na vás a na základe údajov o vašom vozidle optimalizujeme váš plán údržby. To znamená, že návštevy dielne je možné plánovať podľa skutočného používania a stavu vášho vozidla. Zaisťuje tiež, že samotné návštevy sú efektívnejšie a že diely sú vždy k dispozícii. Všetko preto, aby bolo vaše vozidlo na ceste a pripravené na prácu.

Servisné plánovanie – náš postup

Krok 1: Vstupné informácie
Bezplatná konzultácia na tému servisného plánu začína vložením vstupných informácií do nášho systému - presná špecifikácia vozidla, typ jeho využitia, počet ročne najazdených kilometrov a ďalšie podrobnosti o vašej činnosti. 

Krok 2: Výber najvhodnejšieho variantu
Po odskúšaní vplyvu rôznych servisných intervalov na prevádzkyschopnosť vášho vozidla vyberieme najoptimálnejšiu úroveň údržby.

Krok 3: Vypracovanie plánu
Vaše údaje použijeme na vytvorenie individuálneho servisného plánu s časovým rozvrhom servisu a rozpisom oblastí, ktorým treba venovať pozornosť, aby ste vždy vedeli, na čo sa máte pripraviť.

Krok 4: Poskytneme servis
Prostredníctvom prepojeného plánovania servisu vzdialene kontrolujeme skutočné využitie a skutočné potreby vášho nákladného vozidla. Potom sa proaktívne obrátime na vás, aby sme si vaše vozidlo rezervovali v dostatočnom predstihu.

Krok 5: Doladíme plán
Po každej návšteve dielne preskúmame potreby vášho nákladného vozidla a optimalizujeme váš plán, aby ste zo svojho vozidla alebo vozidlového parku vždy dostali maximum.

Plánujme spoločne

Váš miestny predajca spoločnosti Volvo Trucks vám zariadi vypracovanie bezplatného servisného plánu a zodpovie akékoľvek otázky ohľadom servisu.