Trucks

Plánovanie servisu vozidiel Volvo

Poruchy a núdzové opravy znižujú vašu prevádzkyschopnosť a prichádzate tak o príjmy. Aktívnym plánovaním servisu a preventívnou údržbou môžete týmto starostiam predísť. Plánovať sa naozaj vyplatí. Výhodou je,  že to urobíme za vás. Servisný plán je vytvorený špeciálne podľa potrieb vášho vozidla a podnikania. Termín servisných návštev budete poznať vopred, takže vás nebudú čakať neplánované odstávky a budete sa môcť spoľahnúť na optimálnu prevádzkyschopnosť vozidla.  A to všetko úplne zadarmo.

Volvo Optimalizovaný Servisný Plán (VOSP)

VOSP je zostavený na konkrétne vozidlo podľa podmienok prevádzky a ročného nájazdu km tak, aby bola zaistená trvalá prevádzkyschopnosť. V zmysle pripraveného servisného plánu vám domovský servis zašle upozornenie na blížiacu sa prehliadku. Ak nastane v priebehu používania vozidla zmena v podmienkach prevádzky, ročnom nájazde kilometrov, alebo ďalšia skutočnosť ovplyvňujúca servisný interval, zodpovedná osoba v Truck Centre ho preplánuje, aby bol v súlade s novými skutočnosťami a informuje vás.

Prispôsobené vášmu nákladnému vozidlu

Náročné prevádzkové podmienky so sebou prinášajú aj vyššie opotrebovanie. Nižší počet najazdených kilometrov znamená menej častú údržbu. Čo však platí pre jedno vozidlo, nemusí platiť pre to vaše. Na základe potrieb vašej spoločnosti a typu využitia vozidla vypracujeme individuálny servisný plán, podľa ktorého dostane vaše vozidlo presne taký servis, aký potrebuje - nič viac, nič menej.

 

Servisná zmluva Volvo Uptime Care

Servisná zmluva Volvo Uptime Care predstavuje optimalizovaný servisný plán na základe skutočného využívania vozidla. Vďaka zabudovanej konektivite dokáže monitorovať vaše nákladné vozidlo a zaistiť správny typ servisu v správny čas. Návštevy dielne je možné plánovať efektívnejšie a zaručiť, že potrebné diely budú vždy k dispozícii. Všetko preto, aby bolo vaše vozidlo na ceste a pripravené na prácu.

Plánovanie servisu - ako postupujeme

Krok 1: Vstupné informácie
Bezplatná konzultácia na tému servisného plánu začína vložením vstupných informácií do nášho systému - presná špecifikácia vozidla, typ jeho využitia, počet ročne najazdených kilometrov a ďalšie podrobnosti o vašej činnosti. 

Krok 2: Výber najvhodnejšieho variantu
Po odskúšaní vplyvu rôznych servisných intervalov na prevádzkyschopnosť vášho vozidla vyberieme najoptimálnejšiu úroveň údržby.

Krok 3: Vypracovanie plánu
Vaše údaje použijeme na vytvorenie individuálneho servisného plánu s časovým rozvrhom servisu a rozpisom oblastí, ktorým treba venovať pozornosť, aby ste vždy vedeli, na čo sa máte pripraviť.

Krok 4: Poskytovanie servisu
Pred termínom naplánovaného servisu vás budeme včas kontaktovať, aby ste mohli dobu strávenú v servise zohľadniť pri plánovaní práce.  

Krok 5: Doladenie plánu
Po každej návšteve dielne preskúmame potreby vášho vozidla a optimalizujeme jeho plán, aby ste zo svojho vozidla alebo vozidlového parku vždy dostali maximum.

Spoločné plánovanie

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám ochotne zostaví bezplatný servisný plán a zodpovie akékoľvek otázky ohľadom servisu.