Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Špeciálne vytvorený pre vaše nákladné vozidlo a podnikanie

Plánovanie servisu vozidiel volvo

Poruchy a núdzové opravy znižujú vašu prevádzkyschopnosť a prichádzate tak o príjmy. Aktívnym plánovaním servisu a preventívnou údržbou môžete týmto starostiam predísť. Plánovať sa naozaj vyplatí. Výhodou je,  že to urobíme za vás. Servisný plán je vytvorený špeciálne podľa potrieb vášho vozidla a podnikania. Termín servisných návštev budete poznať vopred, takže vás nebudú čakať neplánované odstávky a budete sa môcť spoľahnúť na optimálnu prevádzkyschopnosť vozidla.  A to všetko úplne zadarmo.

Volvo trucks services servicing planning man black shirt

Na mieru pre vaše vozidlo

Náročné prevádzkové podmienky so sebou prinášajú aj vyššie opotrebovanie. Nižší počet najazdených kilometrov znamená menej častú údržbu. Čo však platí pre jedno vozidlo, nemusí platiť pre to vaše. Na základe potrieb vašej spoločnosti a typu využitia vozidla vypracujeme individuálny servisný plán, podľa ktorého dostane vaše vozidlo presne taký servis, aký potrebuje - nič viac, nič menej.

Plánovanie servisu - ako postupujeme

Krok 1: Vstupné informácie
Bezplatná konzultácia na tému servisného plánu začína vložením vstupných informácií do nášho systému - presná špecifikácia vozidla, typ jeho využitia, počet ročne najazdených kilometrov a ďalšie podrobnosti o vašej činnosti. 

Krok 2: Výber najvhodnejšieho variantu
Po odskúšaní vplyvu rôznych servisných intervalov na prevádzkyschopnosť vášho vozidla vyberieme najoptimálnejšiu úroveň údržby.

Krok 3: Vypracovanie plánu
Vaše údaje použijeme na vytvorenie individuálneho servisného plánu s časovým rozvrhom servisu a rozpisom oblastí, ktorým treba venovať pozornosť, aby ste vždy vedeli, na čo sa máte pripraviť

Krok 4: Poskytovanie servisu
Pred termínom naplánovaného servisu vás budeme včas kontaktovať, aby ste mohli dobu strávenú v servise zohľadniť pri plánovaní práce.  

Krok 5: Doladenie plánu
Po každej návšteve dielne preskúmame potreby vášho vozidla a optimalizujeme jeho plán, aby ste zo svojho vozidla alebo vozidlového parku vždy dostali maximum.

Plánujme spoločne

Zástupcovia Volvo Truck Centra vám ochotne zostavia bezplatný servisný plán a zodpovedia akékoľvek oátzky ohľadom servisu