Trucks

Každá minúta sa počíta

Pokiaľ ide o vašu dostupnosť, vieme, že každá minúta sa počíta. To je dôvod, prečo sme sa zaviazali poskytovať špičkovú podporu, ktorá udrží vaše nákladné vozidlo na ceste a maximalizuje produktivitu vášho vozového parku.

Objavte, aké výhody vám poskytnú naše služby v oblasti prevádzkyschopnosti. Či už ide o predchádzanie neplánovaným prestojom so službami Volvo Connect, ako je Sledovanie v reálnom čase, Sledovanie stavu batérií a Sledovanie stavu pneumatík, alebo rýchla nepretržitá asistenčná služba Volvo Action Service. Každý deň nastavujeme nové štandardy prevádzkyschopnosti nákladných vozidiel, aby vaše podnikanie zostalo v pohybe.

Kľúčové výhody

Predvídanie a predchádzanie neplánovaným zastaveniam

Zaistenie dobrého stavu batérií elektrického nákladného vozidla

Predchádzanie problémom s pneumatikami

Nepretržitá asistenčná služba

Servisný plán na základe skutočného využívania vášho vozidla

Komplexná odťahová služba

Ďalšie informácie o službách správy vozového parku nájdete nižšie. Môžete tiež navštíviť portál Volvo Connect alebo kontaktovať nášho špecialistu na Volvo Connect, ktorý vám ochotne zodpovie vaše otázky. 

Prevádzkyschopnosť - vybrané služby

Volvo Action Service

Ak na ceste neplánovane zastavíte, prostredníctvom našej cestnej asistenčnej služby Volvo Action Service máte pomoc k dispozícii neptretržite po celej Európe. Vodič môže jednoducho zavolať alebo stlačiť tlačidlo VAS v kabíne a okamžite sa spojiť s operátorom, ktorý hovorí rovnakým jazykom. S podporou našej rozsiahlej siete autorizovaných servisov a odťahových partnerov vrátime vaše nákladné vozidlo čo najskôr späť do prevádzky.
 

Volvo Action Service

Plánovanie servisu

Plánovanie servisu ponúka optimalizovaný plán, a to všetko vďaka nepretržitému prepojeniu s vašim vozidlom. Na diaľku monitorujeme opotrebovanie dôležitých komponentov a podľa potreby prispôsobujeme váš servisný plán. Služba plánovanie servisu je súčasťou všetkých servisných zmlúv.
 

Plánovanie servisu 

Sledovanie v reálnom čase

Sledovanie v reálnom čase je služba pre ťažké nákladné vozidlá, vďaka ktorej vieme predvídať a predchádzať neplánovaným prestojom. Online prepojenie s vaším vozidlom nám umožňuje nepretržite sledovať viacero kritických komponentov vrátane batérií elektrického nákladného vozidla. Akékoľvek upozornenia obrží váš domovský servis alebo národné centrum pre prevádzkyschopnosť, aby sa mohli prijať okamžité preventívne opatrenia.

 

Servisné zmluvy Volvo

4-hodinový záväzok (voliteľné)

Ak nastane neplánovaná zastávka, sľubujeme, že sa na cestu vrátite čo najskôr. Od okamihu, keď služba Volvo Action Service zaznamená odstávku, spustí sa časomiera. Ak to bude trvať dlhšie ako 4 hodiny, poskytneme vám finančnú kompenzáciu. Pokiaľ máte uzatvorenú servisnú zmluvu Volvo Gold, môžete využiť finančnú kompenzáciu na základe dohodnutých podmienok.
 

Servisné zmluvy Volvo

Odťahová asistenčná služba Volvo (voliteľné)

Odťahová asistenčná služba Volvo pokryje náklady na odťah, kedykoľvek je to potrebné. Asistencia pri odťahu vozidla je voliteľná služba. 

Servisné zmluvy Volvo

Prepojme sa

Ste pripravení začať využívať služby portálu Volvo Connect? Alebo by ste sa radi na niečo spýtali? Obráťte sa na špecialistu Volvo Connect.