Trucks

Získajte viac informácií o duálnom vzdelávaní Volvo Group Slovakia

PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE
S VOLVO GROUP

Ak milujete autá, radi prichádzate na nové riešenia a baví vás meniť veci k lepšiemu,
ponúkame vám tie najlepšie predpoklady pre začiatok svojej kariéry vo Volvo Group.

ZDOKONAĽTE SVOJE VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI

Praktické vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách. Aj naša spoločnosť si uvedomuje, že vzdelávanie a nasmerovanie novej generácie profesionálov je pre naše odvetvie kľúčové. Na základe Zmluvy o poskytovanie praktického vyučovania ponúkame žiakom praktické vyučovanie vo všetkých spomínaných učebných a študijných odboroch, pričom žiak nemusí byť zaradený do systému duálneho vzdelávania.

PONÚKAME PODPORU PROFESIONÁLOV

Odborná prax prebieha pod vedením odborného inštruktora priamo v našich servisoch po celom Slovensku. Servisné dielne sú vybavené najmodernejšími technológiami, čo vytvára tie najlepšie podmienky pre ďalší rast. Účastníci získavajú praktické zručnosti a osvojujú si návyky potrebné pre výkon odborného povolania.

Chcete prepojiť študium so svojou pracovnou kariérou?

Ak Vás ponuka praktického vzdelávania prepojená so spoločnosťou Volvo Group zaujala, dajte nám vedieť.

Naša poštová adresa:
Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Diaľničná cesta 9, 903 01  Senec

Naša e-mailová adresa:
HR_Slovakia@volvo.com

 

Tešíme sa na spätnú väzbu, pretože hľadáme práve vás!

Volvo Group Slovakia