×

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – JE SÚČASŤOU NAŠEJ EXISTENCIE

Dalo by sa povedať, že sme priekopníkmi. Starostlivosť o životné prostredie je jednou z našich základných hodnôt už od 70-tych rokov 20. storočia. Od tej doby sa nám podarilo znížiť množstvo emisií v nových nákladných vozidlách Volvo o 90 % a spotrebu paliva a vplyv na klimatické zmeny o 40 %. Veríme v udržateľnú budúcnosť dopravného priemyslu. Budúcnosť, ktorú budeme tvoriť pomocou našich nákladných vozidiel, služieb a operácií.

Nákladné vozidlá a služby

Naším cieľom je vyrábať nákladné vozidlá a poskytovať služby, ktoré majú menší dopad na životné prostredie. V oblasti lepšej úspory paliva a využitia alternatívnych palív sme už dosiahli významné pokroky.

Energetická efektívnosť
Od roku 1970 sme znížili spotrebu paliva o 40 %. Veríme však, že máme na viac. Preto sme odhodlaní zvyšovať efektívnosť.

Manažment spotreby paliva
Naše nákladné vozidlá sú úsporné. V kombinácii s našimi inteligentnými systémami manažmentu spotreby paliva a školeniami vodičov z nich dostanete maximálny výkon.

Alternatívne palivá
Sme prvým výrobcom nákladných vozidiel, ktorý úplne otestoval palivo Bio-DME a predstavil motor používajúci metán s prídavkom nafty.

Emisie nákladných vozidiel
Náš motor Euro 6 má o polovicu nižšiu úroveň emisií pevných častíc a emisie oxidov dusíka zredukoval o takmer 80 %. Naše vozidlá na zemný plyn tiež výrazne znížili emisie.

Materiály a recyklovanie
Približne tretina materiálov použitých na výrobu nákladného vozidla Volvo pochádza z recyklovaných materiálov. Na konci životného cyklu vozidla je možné recyklovať až 90 % materiálu.

Získajte viac informácií o našich udržateľných nákladných vozidlách a službách

Naše prevádzky

Sme na dobrej ceste k úplne udržateľného výrobnému procesu. Naše závody v belgickom Ghente a švédskom Tuve boli prvými automobilovými továrňami na svete, ktoré neznečisťujú ovzdušie. Naša lakovňa v švédskom meste Umeå má najnižšie emisie rozpúšťadiel v odvetví. Okrem toho aj viacero našich predajní prechádza na prevádzku bez emisií CO2. Tým sa to ale nekončí. Tento trend sa rýchlo šíri do celého sveta, aby sme pokryli čo najviac našich výrobných metód, tovární, dopravných operácií a predajní.

Prečítajte si viac o našej udržateľnej prevádzke 

Znížte svoj vplyv

Starostlivosť o životné prostredie je dôležitým faktorom pre vaše nákladné vozidlo alebo celý vozidlový park.
Obchodný zástupca spoločnosti Volvo Trucks je tu na to, aby vám pomohol.