Trucks

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Starostlivosť o životné prostredie je jednou z našich základných hodnôt už od 70-tych rokov 20. storočia. Odvtedy sa nám podarilo znížiť emisie znečisťujúce ovzdušie z našich nákladných vozidiel až o 90 %. A spotrebu paliva a emisie CO2 o 40 %.
Veríme v udržateľné dopravné riešenia. A sme si istí, že naše nákladné vozidlá, služby a operácie nás touro cestou povedú.

Ochrana životného prostredia je najväčšou výzvou, ktorej čelíme. Vďaka novým technológiám, zvýšenej sociálnej dynamike a priemyselnej spolupráci môžeme túto výzvu premeniť na náš najväčší úspech.

Globálne otepľovanie

Spaľovanie fosílnych palív zvyšuje skleníkové plyny a tým aj teplotu Zeme. Podľa predpovedí bude planéta o šesť stupňov Celzia teplejšia do roku 2100.

Vyčerpané prírodné zdroje

Väčšina využívanej energie dnes pochádza z neobnoviteľných zdrojov. Preto musíme hľadať nové alternatívy.

Výfukové emisie

Znečistenie ovzdušia spôsobuje celosvetovo veľké problémy verejného zdravia a životného prostredia. Znečisťujúce látky sa nezastavia na štátnych hraniciach, preto potrebujeme konzistentnú legislatívu.

Toto sú vážne problémy. Preto ich riešime priamo a zameriavame sa na energetickú účinnosť a alternatívne palivá.
Je to stratégia pre všetky oblasti nášho podnikania. A formuje naše rozhodnutia o budúcnosti.

Naše nákladné vozidlá

Približne 90% dopadov z nákladných vozidiel na životné prostredie vzniká počas ich prevádzky – väčšinou prostredníctvom spotrebovaného paliva a vypúšťania oxidu uhličitého a iných emisií.

To je dôvod, prečo energetická účinnosť a alternatívne palivá zohrávajú ústrednú úlohu v našom prístupe k životnému prostrediu.

Preskúmajte naše nákladné vozidlá

Naše prevádzky

Naším cieľom je, aby bol náš výrobný proces CO2 neutrálny. Prvý CO2-neutrálny závod na svete sme otvorili v roku 2007. A naše  prvé CO2-neutrálne obchodné zastúpenie je v prevádzke už od roku 2008.

Ale tam to nekončí. Táto práca sa celosvetovo rozširuje, aby pokryla čo najviac našich tovární, spôsobov dopravy a obchodných prevádzok.

Viac palív. Viac možností.

V budúcnosti nebude existovať jediné globálne riešenie – budeme musieť nájsť viaceré alternatívy palív pre rôzne využitie, v rôznych časoch, v rôznych častiach sveta. Dnes ponúkame nákladné vozidlá na diaľkovú dopravu poháňané skvapalneným zemným plynom – LNG. Je to buď fosílne alebo 100% obnoviteľné palivo. Väčšina našich nákladných vozidiel poháňaných naftou môže jazdiť aj na obnoviteľnú naftu HVO, prípadne na bionaftou.

Preskúmajte našu ponuku v oblasti alternatívnych palív 

Spoločne sme silnejší.

Dnes, zajtra a v nasledujúcich desaťročiach urobíme pre životné prostredie viac, ak budeme všetci spolupracovať.
Sme presvedčení, že inovácie prinesú aspoň niektoré z odpovedí, ktoré spoločnosť hľadá. Preto spolupracujeme s výskumnými inštitúciami a univerzitami na vývoji technológií zvyšujúce palivovú účinnosť, a na vývoji a implementácii využívania alternatívnych palív v spolupráci s energetickým sektorom.

Elektromobilita.

V roku 2018 sme predstavili naše dve prvé plne elektrické nákladné vozidlá – Volvo FL Electric a Volvo FE Electric. Od roku 2022 sme zahájili sériovú výrobu kompletného modelového radu, vrátane modelov Volvo FH Electric, Volvo FM Electric, Volvo FMX Electric a Volvo VNR Electric (trh USA). 
Vďaka novým prírastkom má Volvo Trucks v sériovej výrobe šesť modelov elektrických nákladných vozidiel, čo predstavuje najrozsiahlejšie portfólio nákladných vozidiel s nulovými emisiami výfukových plynov v odvetví.

Preskúmajte naše elektrické nákladné vozidlá

Nákladné vozidlá a služby

Naším cieľom je vyrábať nákladné vozidlá a poskytovať služby, ktoré majú menší dopad na životné prostredie. V oblasti lepšej úspory paliva a využitia alternatívnych palív sme už dosiahli významné pokroky.

Energetická efektívnosť
Od roku 1970 sme znížili spotrebu paliva o 40 %. Veríme však, že máme na viac. Preto sme odhodlaní zvyšovať efektívnosť.

Manažment spotreby paliva
Naše nákladné vozidlá sú úsporné. V kombinácii s našimi inteligentnými systémami manažmentu spotreby paliva a školeniami vodičov z nich dostanete maximálny výkon.

Alternatívne palivá
Sme prvým výrobcom nákladných vozidiel, ktorý úplne otestoval palivo Bio-DME a predstavil motor používajúci metán s prídavkom nafty.

Emisie nákladných vozidiel
Náš motor Euro 6 má o polovicu nižšiu úroveň emisií pevných častíc a emisie oxidov dusíka zredukoval o takmer 80 %. Naše vozidlá na zemný plyn tiež výrazne znížili emisie.

Materiály a recyklovanie
Približne tretina materiálov použitých na výrobu nákladného vozidla Volvo pochádza z recyklovaných materiálov. Na konci životného cyklu vozidla je možné recyklovať až 90 % materiálu.

Získajte viac informácií o našich udržateľných nákladných vozidlách a službách

Aká je vaša ekologická stopa?

Získajte úplný obraz o ekologickej stope vášho nákladného vozidla.

Znížte svoj vplyv

Starostlivosť o životné prostredie je dôležitým faktorom pre vaše nákladné vozidlo alebo celý vozidlový park.
Obchodný zástupca spoločnosti Volvo Trucks je tu na to, aby vám pomohol.