Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Inovácia softvéru I-Shift

Popredajné softvérové balíky

aktualizujte si prevodovku I-Shift

Plynulejšie radenie prevodových stupňov. Nižie náklady na údržbu. Väčšia úspora paliva. Vyššia produktivita. Prevodovka Volvo I-Shift sa v posledných rokoch stala referenčnou automatickou prevodovkou na trhu nákladných vozidiel. Softvér prevodovky I-Shift si môžete nechať aktualizovať, aby vyhovoval vašim prepravným úlohám. Prezrite si rôzne možnosti, vďaka ktorým môže vaša prepravná spoločnosť fungovať ešte efektívnejšie.

Inteligentná hnacia línia je teraz ešte inteligentnejšia

Pri výrobe nákladného vozidla optimalizujeme softvér prevodovky I-Shift tak, aby zodpovedal konkrétnemu využitiu.  Začali ste sa venovať inej prepravnej úlohe? Alebo ste našli jazdené vozidlo s ideálnymi parametrami a jediné, čo mu k dokonalosti chýba, je správny softvér I-Shift?

Buďte bez obáv. Softvér prevodovky I-Shift môžeme jednoducho aktualizovať, aby vyhovoval vašim potrebám. Zvýšite tak svoju produktivitu, ušetríte palivo a znížite opotrebovanie jednotlivých súčastí hnacej línie.

Inovácia softvéru I-Shift pre prepravu ťažkých nákladov
Volvo I-shift upgrade fuel save global

Výhody softvéru na mieru

Softvér prevodovky I-Shif je dokonale prispôsobený prepravnej úlohe a zvyšuje výkon hnacej línie. Tým taktiež zvýši výkonnosť celej vašej spoločnosti. 

Vďaka tomuto softvéru budú vozidlá lepšie udržiavať rýchlosť a dosahovať najlepšiu možnú hospodárnosť paliva - budú produktívnejšie a vodičom sa bude jazdiť bezpečnejšie  a pohodlnejšie. 

Volvo I-shift upgrade how to upgrade global

Ako vykonať inováciu?

Na optimalizáciu vašej prevodovky I-Shift musíte spraviť len jedno – navštíviť vášho predajcu spoločnosti Volvo. Váš softvér I-Shift inovujeme tak, aby vyhovoval vašim prepravným úlohám. Softvér sa optimalizuje podľa emisných osvedčení vášho motora a podľa verzie hardvéru vašej prevodovky I-Shift.

Aktualizácia softvéru so sebou prináša aj tieto výhody: 

  • Lepší výkon
  • Znížená spotreba paliva
  • Pohodlnejšia jazda
  • Znížené opotrebovanie súčastí hnacej línie

Aký softvér je pre mňa vhodný?

Ktorý softvérový balík vyhovuje vašej prepravnej úlohe? Tu je prehľad dostupných balíkov – majte na pamäti, že v prípade starších verzií prevodovky I-Shift sa niektoré softvérové balíky kombinujú.

Volvo I-shift upgrade software basic global

Základný (TP-BAS)

Toto je štandardný softvérový balík, ktorý sa dodáva s prevodovkou I-Shift. Obsahuje základné funkcie prevodovky a je vhodný pre rôzne aplikácie. 

Volvo I-shift upgrade software distribution global

Distribúcia (TP-DIST)

Prispôsobí funkcie prevodovky špecifickým podmienkam distribučného segmentu. Softvérový balík zahŕňa funkcie, ktoré napomáhajú lepšej manévrovateľnosti pri rozjazde z nulovej rýchlosti, v stiesnených priestoroch a pri nízkej rýchlosti.

Volvo I-shift upgrade software construction global

Stavebníctvo (TP-CON)

Funkcie sú prispôsobené konkrétnym podmienkam stavebného segmentu. Sú navrhnuté tak, aby zvládali náročnejšie cestné podmienky a zlepšovali manévrovateľnosť pri rozjazde z nulovej rýchlosti, v stiesnených priestoroch a pri nízkej rýchlosti.

Volvo I-shift upgrade software long haul global

Diaľková preprava (TP-LONG)

Obsahuje inteligentné funkcie, ktoré minimalizujú spotrebu paliva. Tento softvérový balík je ideálny pre diaľkovú prepravu, pri ktorej sa kladie veľký dôraz na hosporárnosť prevádzky.  V niektorých verziách prevodovky I-Shift zahŕňa funkciu I-Roll.

Volvo I-shift upgrade software heavy duty transport global

Preprava ťažkých nákladov (TP-HD)

Optimalizuje činnosť prevodovky I-Shift pre prepravu ťažkých nákladov s veľkou celkovou hmotnosťou súpravy (>85 ton). Nezáleží na celkovej hmotnosti súpravy – vodič si môže kedykoľvek optimalizovať jazdné vlastnosti zapnutím alebo vypnutím režimu prepravy ťažkých nákladov a aktivovaním režimu diaľkovej prepravy. Funkcie tohto softvérového balíka ponúkajú aj výhody pre nákladné vozidlá s viacerými návesmi.

Volvo I-shift upgrade software crawler gear global

Pomalé prevody

Prispôsobí funkčnosť pomalých prevodov na prevodovke I-Shift konkrétnym potrebám. Softvérové balíky obsahujú funkcie ako mimoriadne nízke pomalé prevody a viacrýchlostné prevodové stupne pre jazdu vzad. Balíky sú dostupné iba pre nákladné vozidlá vybavené prevodovkou I-Shift s pomalými prevodmi.

Funkcie softvérového programu

Ktoré funkcie vyhovujú vašej prepravnej úlohe? Tu sú niektoré z najdôležitejších funkcií softvérových balíkov prevodovky I-Shift. Ak si chcete prezrieť všetky funkcie a presný obsah každého balíka, obráťte sa na vašu servisnú dielňu Volvo a požiadajte o informačné formuláre k príslušnej verzii vašej prevodovky I-Shift.

Volvo I-shift upgrade gears global

Rozšírené nastavenie radenia vrátane funkcie Kick-Down

To umožňuje nastavenie automaticky zvoleného rýchlostného stupňa pre rozjazd a rýchlostného stupňa pre jazdu v automatickom režime pomocou tlačidiel plus/mínus na radiacej páke. 

Existuje aj funkcia, ktorá uľahčuje nastavenie rýchlosti, keď je vozidlo vo voľnobehu alebo jazdí veľmi pomaly – napríklad v kolóne. Možno zaradiť vyššie prevodové stupne, keďže otáčky motora sa automaticky zvýšia pred zaradením vyššieho prevodového stupňa.

Funkcia kick-down pri zošľapnutí plynového pedálu upraví stratégiu radenia a vyberie taký prevodový stupeň, ktorý zaisťuje maximálne zrýchlenie vozidla.

Volvo I-shift upgrade bad roads global

Lepší výkon na zlých cestách

Tento voliteľný balík je špeciálne prispôsobený špecifickým podmienkam segmentov stavebníctva a prepravy dreva.

Výkonný režim P+ zahŕňa niekoľko funkcií, ktoré upravujú radenie a výber prevodových stupňov pre jazdu na nekvalitných povrchoch a v kopcovitom teréne. Obsahuje aj funkciu, ktorá uľahčuje rozjazd z nulovej rýchlosti na nekvalitných cestách.

Balík možno bez problémov kombinovať s balíkom pre prepravu ťažkých nákladov (TP-HD). Funkcie AVO-ENH budú aktívne iba vtedy, keď nie je aktívny režim HD a keď je zvolený režim P (výkon).

Volvo I-shift upgrade I-see global

I-See

Systém I-See si pamätá nielen kopce, cez ktoré jazdíte. Rozoznáva aj sklony vozovky pred vami.

Dokáže to vďaka prístupu k údajom zo všetkých nákladných vozidiel, ktoré používajú systém I-See. Tieto informácie sa ukladajú do databázy. Hneď ako nákladné vozidlo prejde určitú trasu, všetky ostatné nákladné vozidlá môžu prostredníctvom komunikačnej jednotky telematickej brány použiť informácie o topografii vozovky. Používaním systému I-See možno ušetriť až 5 percent paliva.

Softvérové balíky sa predávajú iba ako príslušenstvo a musia sa používať v kombinácii s tempomatom I-Cruise (inteligentný tempomat).

Volvo I-shift upgrade heavy duty global

Heavy Duty GCW Control (Preprava ťažkých nákladov)

(Dostupná len pre určité kombinácie motorov/prevodoviek.)

Optimalizuje radenie prevodových stupňov pre veľkú celkovú hmotnosť súpravy (85 t < GCW ≤ 180 t). Táto funkcia zlepšuje jazdné vlastnosti a hospodárnosť paliva v segmente prepravy ťažkých nákladov.

V režime HD sa prvý prevodový stupeň použije ako počiatočný a radenie prevodových stupňov je prispôsobené vyšším celkovým hmotnostiam súprav. Funkcia TP-HD okrem iného vyberie vhodný počiatočný prevodový stupeň na základe celkovej hmotnosti súpravy, čím šetrí spojku.

Využíva sa celý rozsah prevodových stupňov, ktoré sa konzistentne menia pri vysokých otáčkach s cieľom zachovať krútiaci moment a zabezpečiť pohodlie pri jazde.

Volvo I-shift upgrade enhanced shift global

Rozšírená stratégia radenia

(Plná funkčnosť vyžaduje balík EBS-MED.)

Interakciou EBS (kotúčové brzdy s elektronicky ovládaným brzdovým systémom, EBS-STD / EBS-MED) a ECS (elektronicky ovládané odpruženie, SUSPL-EC) sa zjednoduší štartovanie aj manévrovanie.

Tento brzdový režim maximalizuje brzdný účinok VEB/VEB+/retardéra automatickým výberom vhodného prevodového stupňa pri vyšších otáčkach motora. Táto funkcia kompenzuje účinok motorovej brzdy pri preraďovaní v režime brzdenia.

Volvo I-shift upgrade pto functions global

Rozšírené funkcie PTO

Viacero funkcií, ktoré uľahčujú používanie pomocného pohonu. Funkcie pomocného pohonu prevodovky I-Shift umožňujú aktiváciu prvkov, ako je automatický neutrál, blokovanie jazdy vzad alebo pripojenie prevodovky s deliacim prevodom.

Volvo I-shift upgrade smart cruise control global

Inteligentný tempomat

Optimalizuje požadovanú rýchlosť a obmedzuje účinok pomocnej brzdy, ak to povoľujú dopravné podmienky – napríklad na miernych svahoch.

Volvo I-shift upgrade iroll global

I-Roll

Funkcia voľnobehu, s ktorou ušetríte palivo. Systém I-Roll sa používa vtedy, keď nie je potrebný hnací výkon ani brzdenie motorom – napríklad počas jazdy na rovných cestách.

Volvo I-shift upgrade launch control global

Ovládanie rozjazdu

Spolupracuje spolu s EBS a automaticky aktivuje funkcie bŕzd, ktoré pomáhajú pri rozjazde a manévrovaní v obmedzenom priestore.

Zavolajte nám

Obráťte sa na obchodného zástupcu  Volvo Trucks a preskúmajte všetky špecifikácie a podrobnosti ponuky.