Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Inovácia softvéru I-Shift

Popredajné softvérové balíky

Inovujte svoju prevodovku I-Shift

Plynulejšie radenie prevodových stupňov. Znížené náklady na údržbu. Lepšia úspora paliva. Vyššia produktivita. Prevodovka Volvo I-Shift sa za posledné roky stala štandardom v odvetví, pokiaľ ide o automatické prevodovky.Jej softvér môžete navyše inovovať tak, aby vyhovoval vašim prepravným úlohám. Tu si môžete prezrieť viaceré možnosti, ktoré zabezpečia efektívnejšiu prevádzku vašej dopravnej spoločnosti.

Inteligentná hnacia línia je teraz ešte inteligentnejšia

Keď sme vyrobili vaše nákladné vozidlo, softvér I-Shift sme optimalizovali vzhľadom na špecifickú prepravnú aplikáciu. Zmenil sa odvtedy charakter vašich prepravných úloh? Našli ste jazdené nákladné vozidlo s ideálnymi špecifikáciami podľa vašich potrieb, ale nevyhovuje vám softvér I-Shift?

Žiadny problém. Môžeme inovovať softvér I-Shift tak, aby vyhovoval vašim potrebám. Zlepší sa vaša produktivita, ušetríte palivo a znížite opotrebovanie súčastí hnacej línie.

Inovácia softvéru I-Shift pre prepravu ťažkých nákladov
Volvo I-shift upgrade fuel save global

Výhody softvéru na mieru

Softvér I-Shift, ktorý je dokonale prispôsobený prepravnej úlohe, zlepšuje nielen výkon hnacej línie. Zvýši aj výkonnosť vášho podnikania.

Zažijete lepšiu rovnováhu pri udržiavaní rýchlosti a zároveň dosiahnete najlepšiu hospodárnosť paliva. Vo vašich finančných výsledkoch sa prejaví vyššia produktivita spojená s bezpečnou a pohodlnou jazdou.

Volvo I-shift upgrade how to upgrade global

Ako vykonať inováciu?

Na optimalizáciu vašej prevodovky I-Shift musíte spraviť len jedno – navštíviť vášho predajcu spoločnosti Volvo. Váš softvér I-Shift inovujeme tak, aby vyhovoval vašim prepravným úlohám. Softvér sa optimalizuje podľa emisných osvedčení vášho motora a podľa verzie hardvéru vašej prevodovky I-Shift.

Niektoré z výhod inovácie:

  • Lepší výkon
  • Znížená spotreba paliva
  • Pohodlnejšia jazda
  • Znížené opotrebovanie súčastí hnacej línie

Aký softvér je pre mňa vhodný?

Ktoré softvérové balíky vyhovujú vašej prepravnej úlohe? Tu je prehľad dostupných balíkov – majte na pamäti, že v prípade starších verzií prevodovky I-Shift sa niektoré softvérové balíky kombinujú.

Volvo I-shift upgrade software basic global

Základný (TP-BAS)

Toto je štandardný softvérový balík, ktorý sa dodáva s prevodovkou I-Shift. Obsahuje základné funkcie prevodovky pre všestranné možnosti jazdy.

Volvo I-shift upgrade software distribution global

Distribúcia (TP-DIST)

Prispôsobí činnosť prevodovky konkrétnym podmienkam distribučného segmentu. Softvérový balík obsahuje funkcie, ktoré zlepšujú manévrovateľnosť pri rozjazde zo státia, počas jazdy v obmedzených priestoroch a pri nízkej rýchlosti.

Volvo I-shift upgrade software construction global

Stavebníctvo (TP-CON)

Funkcie sú prispôsobené konkrétnym podmienkam stavebného segmentu. Sú navrhnuté tak, aby zvládali náročnejšie cestné podmienky a zlepšovali manévrovateľnosť pri rozjazde zo státia, počas jazdy v obmedzených priestoroch a pri nízkej rýchlosti.

Volvo I-shift upgrade software long haul global

Diaľková preprava (TP-LONG)

Obsahuje inteligentné funkcie, ktoré znižujú spotrebu paliva. Tento programový balík je ideálny pre diaľkovú prepravu, pri ktorej sa kladie veľký dôraz na úsporu paliva. Tento balík obsahuje v niektorých verziách funkciu I-Roll.

Volvo I-shift upgrade software heavy duty transport global

Preprava ťažkých nákladov (TP-HD)

Optimalizuje činnosť prevodovky I-Shift pre prepravu ťažkých nákladov s veľkou celkovou hmotnosťou súpravy (>85 ton). Nezáleží na celkovej hmotnosti súpravy – vodič si môže kedykoľvek optimalizovať jazdné vlastnosti zapnutím alebo vypnutím režimu prepravy ťažkých nákladov a aktivovaním režimu diaľkovej prepravy. Funkcie tohto softvérového balíka ponúkajú aj výhody pre nákladné vozidlá s viacerými návesmi.

Volvo I-shift upgrade software crawler gear global

Pomalé prevody

Prispôsobí funkčnosť pomalých prevodov na prevodovke I-Shift konkrétnym potrebám. Softvérové balíky obsahujú funkcie ako mimoriadne nízke pomalé prevody a viacrýchlostné prevodové stupne pre jazdu vzad. Balíky sú dostupné iba pre nákladné vozidlá vybavené prevodovkou I-Shift s pomalými prevodmi.

Funkcie softvérového programu

Ktoré funkcie vyhovujú vašej prepravnej úlohe? Tu sú niektoré z najdôležitejších funkcií softvérových balíkov I-Shift. Ak si chcete prezrieť všetky funkcie a presný obsah každého balíka, obráťte sa na vašu servisnú dielňu Volvo a požiadajte o informačné formuláre k príslušnej verzii vašej prevodovky I-Shift.

Volvo I-shift upgrade gears global

Rozšírené nastavenie radenia prevodových stupňov vrátane funkcie Kick-Down

Táto funkcia umožňuje nastavenie automaticky zvoleného počiatočného stupňa a radeného stupňa v automatickom režime pomocou tlačidiel plus/mínus na prevodovej páke. 

Existuje aj funkcia, ktorá uľahčuje nastavenie rýchlosti, keď je vozidlo vo voľnobehu alebo jazdí veľmi pomaly – napríklad v kolónach. Možno zaradiť vyššie prevodové stupne, keďže otáčky motora sa automaticky zvýšia pred zaradením vyššieho prevodového stupňa.

Funkcia kick-down vyberie prevodový stupeň pre maximálne zrýchlenie tým, že zmení stratégiu zmeny preraďovania s cieľom maximalizovať zrýchlenie vozidla.

Volvo I-shift upgrade bad roads global

Zlepšená výkonnosť – zlé cesty

Tento voliteľný balík je špeciálne prispôsobený špecifickým podmienkam segmentov stavebníctva a prepravy dreva.

Režim P+ (výkon) zahŕňa rôzne funkcie, ktoré prispôsobujú preraďovanie a výber prevodových stupňov nekvalitným povrchom a sklonu vozovky na kopcoch. Zahŕňa aj funkcie, ktoré uľahčujú štart zo zastavenia v zlých jazdných podmienkach.

Túto funkciu možno bez problémov skombinovať s programom pre prepravu ťažkých nákladov (TP-HD). Funkcie AVO-ENH budú aktívne iba vtedy, keď nie je aktívny režim HD a keď sa zvolí režim P (výkon).

Volvo I-shift upgrade I-see global

I-See

Systém I-See si pamätá nielen kopce, cez ktoré jazdíte. Rozoznáva aj sklony vozovky pred vami.

Dokáže to vďaka prístupu k údajom zo všetkých nákladných vozidiel, ktoré používajú systém I-See. Tieto informácie sú uložené v databáze. Hneď ako nákladné vozidlo prejde určitú trasu, všetky ostatné nákladné vozidlá môžu prostredníctvom komunikačnej jednotky telematickej brány použiť informácie o topografii vozovky. Pomocou systému I-See možno ušetriť až 5 percent paliva.

Softvérové súpravy sa predávajú ako súpravy príslušenstva a musia sa používať v kombinácii s tempomatom I-Cruise (inteligentný tempomat).

Volvo I-shift upgrade heavy duty global

Heavy Duty GCW Control (Preprava ťažkých nákladov)

(Dostupná len pre určité kombinácie motorov/prevodoviek.)

Optimalizuje radenie prevodových stupňov pre veľkú celkovú hmotnosť súpravy (85 t < GCW ≤ 180 t). Táto funkcia zlepšuje jazdné vlastnosti a hospodárnosť paliva v segmente prepravy ťažkých nákladov.

V režime HD sa prvý prevodový stupeň použije ako počiatočný a radenie prevodových stupňov je prispôsobené vyšším celkovým hmotnostiam súprav. Funkcia TP-HD okrem iného vyberie vhodný počiatočný prevodový stupeň na základe celkovej hmotnosti súpravy, čím šetrí spojku.

Využíva sa celý rozsah prevodových stupňov, ktoré sa konzistentne menia pri vysokých otáčkach s cieľom zachovať krútiaci moment a zabezpečiť pohodlie pri jazde.

Volvo I-shift upgrade enhanced shift global

Rozšírená stratégia radenia

(Plná funkčnosť vyžaduje balík EBS-MED.)

Interakciou EBS (kotúčové brzdy s elektronicky ovládaným brzdovým systémom, EBS-STD / EBS-MED) a ECS (elektronicky ovládané odpruženie, SUSPL-EC) sa zjednoduší štartovanie aj manévrovanie.

Tento brzdový režim maximalizuje brzdné účinky VEB/VEB+/retardéra automatickým zaradením vhodného prevodového stupňa pri vyšších otáčkach motora. Táto funkcia kompenzuje účinok motorovej brzdy pri preraďovaní v režime brzdenia.

Volvo I-shift upgrade pto functions global

Rozšírené funkcie PTO

Viacero funkcií, ktoré pomáhajú s prevádzkou pomocného pohonu. Funkcie pomocného pohonu prevodovky I-Shift umožňujú aktiváciu vlastností, ako napríklad automatický neutrál, blokovanie jazdy vzad a pripojenie prevodovky s deliacim prevodom.

Volvo I-shift upgrade smart cruise control global

Smart Cruise Control

Optimalizuje požadovanú rýchlosť a obmedzuje účinnosť pomocnej brzdy, ak to povoľujú dopravné podmienky – napríklad na miernych svahoch.

Volvo I-shift upgrade iroll global

I-Roll

Funkcia voľnobehu, s ktorou ušetríte palivo. Systém I-Roll sa používa, keď nie je potrebný výkon motora ani brzdenie motorom – napríklad počas jazdy na rovných cestách.

Volvo I-shift upgrade launch control global

Ovládanie rozjazdu

Funguje spolu s EBS a automaticky aktivuje funkcie bŕzd, ktoré pomáhajú pri rozjazde a manévrovaní v obmedzenom priestore.

Zavolajte nám

Obráťte sa na vášho miestneho predajcu spoločnosti Volvo Trucks a preskúmajte všetky špecifikácie a podrobnosti ponuky.