Trucks

Zmluvy a záruky

Táto časť obsahuje informácie o príslušných servisných zmluvách a záručných podmienkach a odkazy na ne. Dokumenty stanovujú podmienky, upravujú vzájomné práva a povinnosti pri využívaní našich služieb a náhradných dielov.

Máte otázky?

Váš lokálny predajca spoločnosti Volvo Trucks vám ich zodpovie. Zastavte sa, zavolajte alebo ho požiadajte, aby prišli k vám.