Trucks

1990s

PRÍCHOD ÉRY INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

90. roky 20 storočia boli dekádou so zvýšeným záujmom o ochranu životného prostredia. Vyvíjali sa efektívnejšie kombinácie nákladných vozidiel a koncom desaťročia sa začala integrácia informačných technológií (Volvo Dynafleet 2.0), ktoré poskytujú autodopravcom a vodičom nástroje na zvýšenie efektivity a bezpečnosti každej jazdy.

Spoločnosť Volvo považovala za prirodzené pokračovať vo svojej dizajnérskej práci na nových vozidlách, ktoré by nasledovali rady F10/F12/F16. Bolo totiž potrebné vyvinúť úplne novú generáciu motorov, ktorá by nahradila 12-litrový motor. Začal sa vývoj úplne nového motora "D12". Prvýkrát v Európe boli
pri výrobe ťažkého vznetového motora použité princípy doteraz uplatňované najmä pre náročné motory športových áut, vrátane vačkového hriadeľa
v hlavách valcov a štyroch ventilov na valec.

Volvo História