Trucks

Vypočítajte si svoju ekologickú stopu

Starostlivosť o životné prostredie je jednou z našich základných hodnôt a chceme vám pomôcť urobiť správne rozhodnutia tým, že sa na svoj vplyv na životné prostredie pozriete holistickým pohľadom. Sme hrdí na to, že vám môžeme predstaviť fakty o ekologickom dopade za celú životnosť vozidiel, a týmto spôsobom brať svoju zodpovednosť vážne.

Prečo by som mal vypočítať svoju ekologickú stopu?


Ak hľadáte udržateľnú prepravu, pravdepodobne viete, že celková ekologická stopa vašich nákladných vozidiel sa neobmedzuje len na emisie CO2 z ich používania. Do výpočtu budete musieť zahrnúť všetko od ťažby surovín a iných zdrojov používaných pri výrobe až po emisie z recyklácie.


Pri plánovaní budúceho vozidlového parku použite kalkulačku. Holistickým pohľadom sa pozriete na to, ako môžu rôzne voľby zmeniť vašu ekologickú stopu, a môžete tak ľahko porovnať dostupné alternatívy. Pozrite sa na porovnanie nákladného vozidla Volvo na elektrický pohon s vozidlom na plynový alebo naftový pohon vo vašej prevádzke – na základe počtu najazdených kilometrov a energetického mixu. Ak vašim zákazníkom záleží na trvalej udržateľnosti, kalkulačka im môže poskytnúť jasné informácie o tom, ako vaše nákladné vozidlá minimalizujú ekologickú stopu v ich dopravnom reťazci. A vy môžete získať ďalšie zákazky.

Vplyv sa analyzuje v troch oblastiach

Výroba

Tento výpočet zahŕňa celú výrobu, dokonca aj ťažbu surovín, prepravu materiálu a dielov, a tiež montáž.

Používanie

Táto sekcia sa zaoberá vplyvom prevádzkovej životnosti nákladného vozidla vrátane výroby paliva, spotreby paliva a údržby na životné prostredie.

Likvidácia

Tieto výpočty zahŕňajú emisie z recyklácie, odpadu a plusové položky za recykláciu.

Spoločnosť Volvo Trucks môže s hrdosťou povedať, že má fakty o ekologickom dopade za celú životnosť vozidiel. Toto je spôsob, akým preberáme zodpovednosť.

Ako robíme výpočty

Účelom kalkulačky je pomôcť vám vypočítať emisie CO2 z vášho nákladného vozidla. Výpočty vychádzajú z rozsiahleho výskumu a testovania nákladných vozidiel. Vykonali sme hodnotenie životného cyklu vozidiel, ktoré tvorí základ pre výpočet. Zahŕňa výrobu materiálov od ťažby surovín až po výrobu dielov u našich dodávateľov aj v našich vlastných výrobných závodoch v Európe.

Započítaná je tiež údržba, recyklácia materiálov, preprava medzi závodmi, výroba paliva a výfukové emisie. Vo fáze odpočtov sme zahrnuli skutočnosť, že nebolo potrebné vyrábať nové kovy pre ďalšie produkty.

Máte otázky?

Váš lokálny predajca spoločnosti Volvo Trucks vám ich zodpovie. Zastavte sa, zavolajte alebo ho požiadajte, aby prišli k vám.