Trucks

Podpora, keď ju potrebujete

Systémy podpory vodiča od spoločnosti Volvo Trucks

Neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti nákladného vozidla je poskytnúť vodičovi tú správnu podporu za volantom. Systémy podpory vodiča od spoločnosti Volvo Trucks prinášajú vám, vášmu nákladnému vozidlu a ostatným účastníkom cestnej premávky doposiaľ najvyššiu možnú podporu a ochranu. Pri navrhovaní systémov podpory vodiča  je naším cieľom, aby sa použivali jednoducho a skutočne pomáhali. Mnohé z našich systémov podpory vodiča navzájom spolupracujú, aby vašu bezpečnosť ešte viac posilnili. 

Podpora na predchádzanie bočným kolíziám

Tento systém využíva radarovú technológiu na detekciu zraniteľných účastníkov cestnej premávky a ostatných vozidiel po stranách nákladného vozidla. Cieľom je predchádzať nehodám pri odbočovaní a zmene jazdného pruhu. Náš systém vykrýva obidve strany nákladného vozidla, hoci právne požiadavky vyžadujú pokrytie iba na strane spolujazdca. Vodič dostane varovanie, že v monitorovanom priestore je detekovaný objekt. Ak je nákladné vozidlo vybavené asistentom jazdy v jazdnom pruhu, bude k dispozícii aj navádzanie riadením. 

Včasné varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením

Minimalizujte riziko kolízie s vozidlami pred vami. Systém varovania pred čelným nárazom s núdzovým brzdením vás upozorní, keď sa odstup od vozidla idúceho pred vami zmenšuje a blíži sa určité riziko zrážky. Ak nepodniknete okamžité opatrenia a nebezpečenstvo kolízie sa stupňuje, systém aktivuje brzdy, aby nákladné vozidlo zastavil.

Podpora jazdy v jazdnom pruhu

Užívajte si podporu na stabilnú jazdu nákladného vozidla v jazdnom pruhu. Asistent jazdy v jazdnom pruhu využíva prednú kameru na sledovanie značenia jazdných pruhov. Ak sa nákladné vozidlo približuje k hranici jazdného pruhu, systém vás upozorní a automaticky nasmeruje vozidlo do stredu jazdného pruhu. Systém je aktívny pri rýchlostiach nad 55 km/h a pomáha vám vyhnúť sa nehodám spojeným s vybočením nákladného vozidla z jazdného pruhu, predovšetkým na diaľniciach.

Rohová kamera na strane spolujazdca

Odhaľte skryté uhly a získajte vynikajúci prehľad o priestore na strane spolujazdca a pred nákladným vozidlom. Rohová kamera na strane spolujazdca je umiestnená v spodnej časti držiaka spätného zrkadla. Aktivuje sa automaticky pri odbočovaní a výstup z kamery vidíte na bočnom displeji. Je to vynikajúca pomoc v rušných uliciach, na zaplnených diaľniciach a staveniskách.

Brzda pre vyrovnanie súpravy

Brzda pre vyrovnanie súpravy eliminuje riziko zalomenia súpravy pri jazde z kopca na klzkých povrchoch za veterných podmienok. Systém využíva krátke brzdové impulzy, ktorými pribrzďuje príves a vyrovnáva tak súpravu. Môžete ho aktivovať až do rýchlosti 40 km/h. Brzda pre vyrovnanie súpravy je dostupná pre ťahače aj podvozky na dostavbu.

Tempomat na jazdu z kopca

Sú vaše trasy kopcovité a chcete sa vyhnúť prehriatiu bŕzd kolies? Tempomat na jazdu z kopca vám pomôže obmedziť rýchlosť vozidla v nastavenom limite. Aktivuje pomocný brzdy, ako je motorová brzda a retardér a kolesové brzdy sa využujú iba vtedy, keď je to naozaj nutné. V prípade potreby môžete použiť brzdový pedál na ďalšie zníženie rýchlosti bez deaktivácie tempomatu na jazdu z kopca. 

Elektronické riadenie stability

Elektronické riadenie stability (ESC) spoločnosti Volvo účinne znižuje riziko šmyku a prevrátenia. Keď systém detekuje kritickú situáciu, okamžite zasiahne znížením výkonu motora a samostatným pribrzdením všetkých kolies ťahača aj prívesu. Tým zaistí stabilitu celej súpravy. 

Výstraha pre vodiča

Ak ste za volantom unavení alebo nepozorní, zvyšuje sa riziko nehody. Cieľom výstrahy pre vodiča je predchádzať týmto situáciám sledovaním správania vodiča a polohy nákladného vozidla voči jazdným pruhom a okrajom vozovky. Ak systém počas riadenia zaznamená známky ospalosti alebo nepozornosti, upozorní vás zvukovým signálom a správou, ktorá vás vyzve, aby ste si urobili prestávku. Funkcia je aktívna pri rýchlostiach nad 65 km/h.

Upozornenie na vzdialenosť

Pokiaľ jazdíte rýchlosťou vyššou ako 60 km/h bez použitia adaptívneho tempomatu, funkcia Upozornenie na vzdialenosť je aktívna. Ak idete príliš blízko vozidla pred vami, na čelnom skle sa zobrazí vizuálne upozornenie. Systém Upozornenie na vzdialenosť vám dáva možnosť spomaliť a udržať si bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami.

Núdzové brzdové svetlo

Náraz do vozidla pred vami môže spôsobiť obrovské škody a byť životu nebezpečný. Ak prudko zošliapnete brzdy, funkcia núdzového brzdového svetla rýchlo rozbliká brzdové svetlá a upozorní tak vozidlá idúce za vami.

Podpora jazdy v jazdnom pruhu

Zostaňte v pruhu. Podpora jazdy v jazdnom pruhu vás upozorní v prípade neúmyselného opustenia jazdného pruhu, ktoré by mohlo viesť k nehode. Systém využíva kameru umiestnenú na čelnom skle a zvukom vás upovedomí, pokiaľ predné koleso nákladného vozidla prekročí viditeľné značenie jazdného pruhu. Aktívny je pri rýchlostiach od 60 km/h.

 

Máte otázky?

Váš lokálny predajca spoločnosti Volvo Trucks vám ich zodpovie. Zastavte sa, zavolajte alebo ho požiadajte, aby prišli k vám.