Trucks

VÝHODY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
S VOLVO GROUP

V spolupráci so Strednými odbornými školami vrámci celého Slovenska
ponúkame žiakom vzdelávanie v nasledujúcich učebných a študijných odboroch:

SOŠ Automobilová a podnikania Senec

Kysucká 14, Senec

Učebné odbory:
2487 H 01 autoopravár mechanik           
počet učebných miest 2
2487 H 02 autoopravár elektrikár           
počet učebných miest 2
24857 H 03 autoopravár karosár
počet učebných miest 2

SOŠ Techniky a služieb Topoľčany

Tovarnícka 1609, Topoľčany

Učebný odbor:
2487 H 01 autoopravár mechanik           
počet učebných miest 1

SOŠ Dopravy a služieb Nové Zámky

Jesenského 1, Nové Zámky

Učebné odbory:
2487 H 01 autoopravár mechanik     
počet učebných miest 2
2487 H 02 autoopravár elektrikár
počet učebných miest 2

Študijný odbor:
2495 K autotronik                           
počet učebných miest 2

SOŠ Technická Zvolen

J.Švermu, Zvolen

Učebný odbor:
2487 H 01 autoopravár mechanik
počet učebných miest 2

SOŠ Dopravná Žilina

Rosinská cesta 2, Žilina

Učebný odbor:
2487 H 01 autoopravár mechanik           
počet učebných miest 2

SOŠ Dopravná Prešov

Konštantínova 2, 080 01  Prešov

Učebný odbor:
2487 H 01 autoopravár mechanik     
počet učebných miest 2
2487 H 02 autoopravár elektrikár
počet učebných miest 2

SOŠ obchodu a služieb Krupina

Jesenského 888, 963 01  Krupina

Učebný odbor:
2487 H 01 autoopravár mechanik

 

 
 

ZÍSKAJTE PROFESIJNÚ PODPORU

 • Praktické vzdelávanie s najmodernejšími technológiami
 • Odborné vedenie kvalifikovaným inštruktorom, individuálny prístup
 • Plnohodnotná príprava na prácu v reálnom prostredí
 • Nadobudnutie pracovných návykov

SOŠ remesiel a služieb

Okružná 761/25,  058 01  Poprad

Študijný odbor:
2447 K mechanik hasičskej techniky

 

 

VYUŽITE FINANČNÉ VÝHODY

 • Mesačné štipendium
  2.ročník 80 € / 3.ročník 100 €
 • Ročný bonus až do výšky 650 €
 • Pracovný odev a ochranné pomôcky
 • Poskytnutie stravy
 • Odmena za produktívnu prácu
 • Možnosť platenej brigády počas letných prázdnin
 • Nástupný bonus 350 € po uzatvorení pracovného pomeru po absolvovaní štúdia

Spolupracujeme aj so školou, ktorá zatiaľ nie je zahrnutá v programe duálneho vzdelávania a nižšie uvedené výhody sa na ňu nevzťahujú.
 

SOŠ sv. Jozefa Robotnícka Žilina

Seleziánska 18, Žilina

Učebný odbor:
autoopravár mechanik, elektrikár

Informácie o škole

ZABEZPEČTE SI BUDÚCNOSŤ

 • Úspešným absolventom štúdia ponúkame uplatnenie v sieti našich servisných centier
 • Odborná práca v stabilnej spoločnosti
 • Možnosť ďalšieho rozvoja a kariérneho rastu

Chcete prepojiť študium so svojou pracovnou kariérou?

Ak Vás ponuka duálneho vzdelávania prepojená so spoločnosťou Volvo Group zaujala, dajte nám vedieť.

Stiahnite si NEZÁVÄZNÝ REGISTRAČNÝ FORMULÁR a vyplnený nám ho pošlite:

Naša poštová adresa:
Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Diaľničná cesta 9
903 01  Senec

Naša e-mailová adresa:
HR_Slovakia@volvo.com

 

Tešíme sa na spätnú väzbu, pretože hľadáme práve vás!

Volvo Group Slovakia