Trucks

VÝHODY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
S VOLVO GROUP

V spolupráci so strednými odbornými školami v rámci celého Slovenska
ponúkame žiakom vzdelávanie v nasledujúcich učebných a študijných odboroch:

SOŠ Automobilová a podnikania Senec

Kysucká 14, Senec

Učebné odbory:
2487 H 01 autoopravár mechanik           
2487 H 02 autoopravár elektrikár           
2487 H 03 autoopravár karosár

SOŠ Techniky a služieb Topoľčany

Tovarnícka 1609, Topoľčany

Učebný odbor:
2487 H 01 autoopravár mechanik           

SOŠ Dopravy a služieb Nové Zámky

Jesenského 1, Nové Zámky

Učebné odbory:
2487 H 01 autoopravár mechanik     
2487 H 02 autoopravár elektrikár

Študijný odbor:
2495 K autotronik                           

SOŠ Technická Zvolen

J.Švermu, Zvolen

Učebný odbor:
2487 H 01 autoopravár mechanik

SOŠ obchodu a služieb Krupina

Jesenského 888, 963 01  Krupina

Učebný odbor:
2487 H 01 autoopravár mechanik
 

SOŠ remesiel a služieb

Okružná 761/25,  058 01  Poprad

Študijný odbor:
2447 K mechanik hasičskej techniky
 

SOŠ Dopravná Prešov

Konštantínova 2, 080 01  Prešov

Učebné odbory:
2487 H 01 autoopravár mechanik     
2487 H 02 autoopravár elektrikár

Študijný odbor:
2447 K mechanik hasičskej techniky

SOŠ Dopravná Žilina

Rosinská cesta 2, Žilina

Učebný odbor:
2487 H 01 autoopravár mechanik           

SOŠ sv. Jozefa Robotnícka Žilina

Seleziánska 18, Žilina

Učebný odbor:
autoopravár mechanik, elektrikár

Spolupracujeme aj so SOŠ sv. Jozefa Robotnícka v Žiline, ktorá zatiaľ nie je zahrnutá v programe duálneho vzdelávania a nižšie uvedené výhodysa na ňu nevzťahujú.

Informácie o škole

ZÍSKAJTE PROFESIJNÚ PODPORU

 • Praktické vzdelávanie s najmodernejšími technológiami
 • Odborné vedenie kvalifikovaným inštruktorom, individuálny prístup
 • Plnohodnotná príprava na prácu v reálnom prostredí
 • Nadobudnutie pracovných návykov

VYUŽITE FINANČNÉ VÝHODY

 • Mesačné štipendium
  2.ročník 80 € / 3.ročník 100 € / 4.ročník 100 €
 • Pracovný odev a ochranné pomôcky
 • Poskytnutie stravy
 • Možnosť platenej brigády počas letných prázdnin
 • Nástupný bonus 350 € po uzatvorení pracovného pomeru po absolvovaní štúdia

ZABEZPEČTE SI BUDÚCNOSŤ

 • Úspešným absolventom štúdia ponúkame uplatnenie v sieti našich servisných centier
 • Odborná práca v stabilnej spoločnosti
 • Možnosť ďalšieho rozvoja a kariérneho rastu

Chcete prepojiť študium so svojou pracovnou kariérou?

Ak Vás ponuka duálneho vzdelávania prepojená so spoločnosťou Volvo Group zaujala, dajte nám vedieť.

Stiahnite si NEZÁVÄZNÝ REGISTRAČNÝ FORMULÁR a vyplnený nám ho pošlite:

Naša poštová adresa:
Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Diaľničná cesta 9
903 01  Senec

Naša e-mailová adresa:
HR_Slovakia@volvo.com

 

Tešíme sa na spätnú väzbu, pretože hľadáme práve vás!

Volvo Group Slovakia