Trucks

Servisné zmluvy Volvo

To najlepšie pre zabezpečenie vašej prevádzkyschopnosti

Ste pripravení posunúť svoje nákladné vozidlo, prevádzkyschopnosť a podnikanie na vyššiu úroveň? Servisné zmluvy Volvo vám to umožnia. Vďaka špičkovej technológii s prepojením a umelou inteligenciou monitorujeme kritické súčasti vášho nákladného vozidla v reálnom čase, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Otvára sa tak svet príležitostí na zvýšenie produktivity – napríklad plánovanie návštev servisnej dielne podľa skutočného využívania vozidla a dokonca predvídanie neplánovaných zastavení a ich predchádzanie.

Servisné zmluvy Volvo

Všetky zmluvy o poskytovaní služieb zahŕňajú Volvo Uptime Care s prepojeným plánovaním servisu.

Sledovanie v reálnom čase
Volvo Gold
Maximálna prevádzkyschopnosť – všetky opravy a preventívna údržba
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
  Opravy hnacej línie
  Iné opravy (okrem hnacej línie)
  Opotrebiteľné súčasti
  Monitorovanie v reálnom čase
Ďalšie informácie
Volvo Silver
Opravy hnacej línie a údržba pre lepšiu kontrolu nákladov
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
  Opravy hnacej línie
Ďalšie informácie
Volvo Blue
Preventívna údržba a servisný plán na základe skutočného používania vášho nákladného vozidla
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
Ďalšie informácie
Volvo Uptime Care
Servisný plán založený na skutočnom využívaní vášho nákladného vozidla
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
Ďalšie informácie

Čo je monitorovanie v reálnom čase?

Dnes je každé nákladné vozidlo Volvo vybavené jedným z najmodernejších telematických a diagnostických systémov v tomto odvetví. Tento systém – spolu s najnovšou technológiou prepojenia – umožňuje spoločnosti Volvo Trucks na diaľku monitorovať a analyzovať údaje kritických súčastí v reálnom čase a predpovedať, kedy dôjde k poruche. Údaje sa prenášajú do medzinárodného pohotovostného centra spoločnosti Volvo Trucks, kde sa spracúvajú a analyzujú. Ak sa aktivuje upozornenie, upovedomí o tom domovský servis alebo národné centrum pre prevádzkyschopnosť, aby mohli prijať preventívne opatrenia skôr, ako dôjde k poruche. Monitorovanie v reálnom čase je v súčasnosti súčasťou zmluvy Volvo Gold na väčšine európskych trhov.

Zistite, ako sledovanie v reálnom čase a služby na podporu prevádzkyschopnosti udržujú vaše vozidlo na ceste

Spoľahnite sa na technikov spoločnosti Volvo

Spoľahnite sa na našich certifikovaných technikov spoločnosti Volvo, ktorí udržia vaše nákladné vozidlo v optimálnom stave. Máme poznatky, celú škálu nástrojov Volvo a všetky požadované diagnostické a databázové systémy, aby bola vaša návšteva servisnej dielne čo najefektívnejšia. A vždy používame originálne diely Volvo.

Udržiavať vozidlo v špičkovej kondícii sa vyplatí

Udržiavať svoje vozidlo v špičkovej kondícii sa vyplatí mnohými spôsobmi. Plánovaný a cenovo dostupný servis znižuje riziko neplánovaných zastavení, poskytuje väčšiu kontrolu nad prevádzkou a šetrí vám čas a peniaze za administratívu. Nákladné vozidlo s pravidelným servisom je tiež spoľahlivejšie, dosahuje vyššiu úsporu paliva a má vyššiu zostatkovú hodnotu. Všetky tieto faktory znižujú celkové náklady spojené s vlastníctvom a odbremeňujú vás, takže sa môžete sústrediť na svoje podnikanie.

Ktorá zmluva vám najviac vyhovuje?

Váš obchodný zástupca Volvo Trucks vám zodpovie všetky otázky.
Zastavte sa osobne alebo zavolajte a zrealizujte svoj servisný plán.