×

Servisné zmluvy Volvo

To najlepšie pre zabezpečenie vašej prevádzkyschopnosti

Ste pripravení posunúť svoje nákladné vozidlo, prevádzkyschopnosť a podnikanie na vyššiu úroveň? Servisné zmluvy Volvo vám to umožnia. Vďaka špičkovej technológii s prepojením a umelou inteligenciou monitorujeme kritické súčasti vášho nákladného vozidla v reálnom čase, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Otvára sa tak svet príležitostí na zvýšenie produktivity – napríklad plánovanie návštev servisnej dielne podľa skutočného využívania vozidla a dokonca predvídanie neplánovaných zastavení a ich predchádzanie.

Servisné zmluvy Volvo

Všetky zmluvy o poskytovaní služieb zahŕňajú Volvo Uptime Care s prepojeným plánovaním servisu.

Sledovanie v reálnom čase
Volvo Gold
Maximálna prevádzkyschopnosť – všetky opravy a preventívna údržba
Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
Prepojené plánovanie servisu
  Prepojené plánovanie servisu
Údržba a kontroly
  Údržba a kontroly
Opravy hnacej línie
  Opravy hnacej línie
Iné opravy (okrem hnacej línie)
  Iné opravy (okrem hnacej línie)
Opotrebiteľné súčasti
  Opotrebiteľné súčasti
Monitorovanie v reálnom čase
  Monitorovanie v reálnom čase
Ďalšie informácie
Volvo Silver
Opravy hnacej línie a údržba pre lepšiu kontrolu nákladov
Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
Prepojené plánovanie servisu
  Prepojené plánovanie servisu
Údržba a kontroly
  Údržba a kontroly
Opravy hnacej línie
  Opravy hnacej línie
Ďalšie informácie
Volvo Blue
Preventívna údržba a servisný plán na základe skutočného používania vášho nákladného vozidla
Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
Prepojené plánovanie servisu
  Prepojené plánovanie servisu
Údržba a kontroly
  Údržba a kontroly
Ďalšie informácie
Volvo Uptime Care
Servisný plán založený na skutočnom využívaní vášho nákladného vozidla
Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
Prepojené plánovanie servisu
  Prepojené plánovanie servisu
Ďalšie informácie

Čo je monitorovanie v reálnom čase?

Dnes je každé nákladné vozidlo Volvo vybavené jedným z najmodernejších telematických a diagnostických systémov v tomto odvetví. Tento systém – spolu s najnovšou technológiou prepojenia – umožňuje spoločnosti Volvo Trucks na diaľku monitorovať a analyzovať údaje kritických súčastí v reálnom čase a predpovedať, kedy dôjde k poruche. Údaje sa prenášajú do medzinárodného pohotovostného centra spoločnosti Volvo Trucks, kde sa spracúvajú a analyzujú. Ak sa aktivuje upozornenie, upovedomí o tom domovský servis alebo národné centrum pre prevádzkyschopnosť, aby mohli prijať preventívne opatrenia skôr, ako dôjde k poruche. Monitorovanie v reálnom čase je v súčasnosti súčasťou zmluvy Volvo Gold na väčšine európskych trhov.

Zistite, ako sledovanie v reálnom čase a služby na podporu prevádzkyschopnosti udržujú vaše vozidlo na ceste

Spoľahnite sa na technikov spoločnosti Volvo

Spoľahnite sa na našich certifikovaných technikov spoločnosti Volvo, ktorí udržia vaše nákladné vozidlo v optimálnom stave. Máme poznatky, celú škálu nástrojov Volvo a všetky požadované diagnostické a databázové systémy, aby bola vaša návšteva servisnej dielne čo najefektívnejšia. A vždy používame originálne diely Volvo.

Udržiavať vozidlo v špičkovej kondícii sa vyplatí

Udržiavať svoje vozidlo v špičkovej kondícii sa vyplatí mnohými spôsobmi. Plánovaný a cenovo dostupný servis znižuje riziko neplánovaných zastavení, poskytuje väčšiu kontrolu nad prevádzkou a šetrí vám čas a peniaze za administratívu. Nákladné vozidlo s pravidelným servisom je tiež spoľahlivejšie, dosahuje vyššiu úsporu paliva a má vyššiu zostatkovú hodnotu. Všetky tieto faktory znižujú celkové náklady spojené s vlastníctvom a odbremeňujú vás, takže sa môžete sústrediť na svoje podnikanie.

Ktorá zmluva vám najviac vyhovuje?

Váš obchodný zástupca Volvo Trucks vám zodpovie všetky otázky.
Zastavte sa osobne alebo zavolajte a zrealizujte svoj servisný plán.