Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Zvýšená prevádzkyschopnosť a dobre udržiavané nákladné vozidlo

Majte prehľad o svojich nákladoch

zmluva Volvo Blue

Vyššia prevádzkyschopnosť. Nižšie celkové náklady spojené s vlastníctvom. Výborne udržiavané vozidlo. V zmluve Volvo Blue je zahrnutá preventívna údržba. Náklady na servis i termín vykonávaných prác budete poznať vopred, čo vám úľahčí plánovanie aktivít.

Diaľková diagnostika a údržba vtedy, keď ju potrebujete

Výhody

  • Vyššia prevádzkyschopnosť
  • Preventívna údržba a servisný plán
  • Prepojenie vozidla so servisnou dielňou na diaľku
  • Nižšie celkové náklady spojené s vlastníctvom

Naše servisné zmluvy – podrobnosti

Rozsah zmlúv GOLD – FH/FM GOLD – FE/FL SILVER BLUE
  Viac informácií Viac informácií Viac informácií  
Preventívna údržba
Servisný plán
Opravy hnacej línie  
Všetky opravy vozidla    
Spojenie s dielňou
na diaľku
Náhradné vozidlo zadarmo alebo    
finančná kompenzácia
Záruka 100 %       
prevádzkyschopnosti
Volvo Action   ✓*  
Service na zavolanie

* Volvo Action Service na zavolanie je štandard pre vozidlá Volvo FH, Volvo FH16 a Volvo FM, voliteľná možnosť pre vozidlá Volvo FMX a nepoužíva sa pre modely Volvo FE a Volvo FL.

Vyberte si ideálnu zmluvu

Kontaktujte obchodného zástupcu Volvo Trucks a porozprávajte sa o všetkých možnostiach - určite si vyberiete tú najvhodnejšiu servisnú zmluvu.