Trucks

Zmluva Volvo Gold

Maximálna prevádzkyschopnosť – všetky opravy a preventívna údržba

Vďaka zmluve Volvo Gold zažijete plnú kontrolu nad nákladmi, bezstarostné vlastníctvo a maximálnu prevádzkyschopnosť. Zahŕňa všetky opravy a preventívnu údržbu, ako aj monitorovanie kritických súčastí vášho nákladného vozidla v reálnom čase, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Umožňuje nám to predvídať, kedy dôjde k poruche, a prijať okamžité opatrenia, aby sme tomu zabránili.

10 kľúčových výhod zmluvy Volvo Gold

 • Pokrytie celého nákladného vozidla
 • Diagnostika a údržba na diaľku
 • Maximálna prevádzkyschopnosť
 • Udržiava nákladné vozidlo v špičkovej kondícii
 • Žiadne nepríjemné prekvapenia
 • Nižšie celkové náklady a lepšia kontrola nad prevádzkou
 • Menší objem administratívy
 • Optimalizovaná zostatková hodnota
 • Zníženie celkových nákladov spojených s vlastníctvom
 • Bezstarostné vlastníctvo

Čo je monitorovanie v reálnom čase?
 

Dnes je každé nákladné vozidlo Volvo vybavené jedným z najmodernejších telematických a diagnostických systémov v tomto odvetví. Tento systém – spolu s najnovšou technológiou prepojenia – umožňuje spoločnosti Volvo Trucks na diaľku monitorovať a analyzovať údaje kritických súčastí v reálnom čase a predpovedať, kedy dôjde k poruche. Údaje sa prenášajú do medzinárodného pohotovostného centra spoločnosti Volvo Trucks, kde sa spracúvajú a analyzujú. Ak sa aktivuje upozornenie, upovedomí o tom domovský servis alebo národné centrum pre prevádzkyschopnosť, aby mohli prijať preventívne opatrenia skôr, ako dôjde k poruche. Monitorovanie v reálnom čase je v súčasnosti súčasťou zmluvy Volvo Gold na väčšine európskych trhov. 

Potrebujete viac flexibility? Flexi-Gold ju poskytuje.
 

Zmluva Volvo Flexi-Gold je navrhnutá tak, aby zodpovedala rytmu vášho podnikania. Ponúka rovnaké krytie ako zmluva Volvo Gold, ale jej model platieb založený na používaní vám umožňuje zosúladiť náklady s vašimi výnosmi, pretože každá faktúra je založená na vašom skutočnom počte najazdených kilometrov. Navyše ponúka flexibilitu +/- 20 % vzhľadom na odhadovaný ročný počet najazdených kilometrov. Môžete si byť istí, že na konci roka sa neuskutoční žiadna revízia najazdených kilometrov. 

Voliteľné služby prevádzkyschopnosti
 

Rozšírte si krytie o odbornú asistenciu, kedykoľvek a kdekoľvek ju budete potrebovať.

Servisné zmluvy Volvo

Všetky zmluvy o poskytovaní služieb zahŕňajú Volvo Uptime Care s prepojeným plánovaním servisu.

Sledovanie v reálnom čase
Volvo Gold
Maximálna prevádzkyschopnosť – všetky opravy a preventívna údržba
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
  Opravy hnacej línie
  Iné opravy (okrem hnacej línie)
  Opotrebiteľné súčasti
  Monitorovanie v reálnom čase
Ďalšie informácie
Volvo Silver
Opravy hnacej línie a údržba pre lepšiu kontrolu nákladov
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
  Opravy hnacej línie
Ďalšie informácie
Volvo Blue
Preventívna údržba a servisný plán na základe skutočného používania vášho nákladného vozidla
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
Ďalšie informácie
Volvo Uptime Care
Servisný plán založený na skutočnom využívaní vášho nákladného vozidla
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
Ďalšie informácie

Vyberte si ideálnu zmluvu

Zavolajte vášmu obchodnému zástupcovi Volvo Trucks alebo sa zastavte osobne.
Dozviete sa o všetkých servisných zmluvách a vyberiete si tú najvhodnejšiu.