Trucks

Servisná zmluva Volvo Gold

Maximálna prevádzkyschopnosť – všetky opravy a preventívna údržba

Užite si plnú kontrolu nad nákladmi, bezstarostné vlastníctvo a maximálnu dobu prevádzkyschopnosti so servisnou zmluvou Volvo Gold. Zahŕňa všetky opravy, opotrebené prevádzkou a preventívnu údržbu, rovnako aj sledovanie životne dôležitých súčastí nákladného vozidla v reálnom čase 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To nám umožňuje predvídať, kedy dôjde k poruche, a prijať okamžité opatrenia, aby sme tomu zabránili. 

10 kľúčových výhod servisnej zmluvy Volvo Gold

 • Nepretržité sledovanie v reálnom čase za účelom predvídania a prevencie neplánovaných prestojov
 • Preventívna údržba prispôsobená na mieru podľa využívania vozidla
 • Záruka 100% prevádzkyschopnosti
 • Udržuje vozidlo v najlepšom stave
 • Náklady poznáte na dlhú dobu vopred
 • Zmluva znižuje administratívnu záťaž
 • Optimálna zostatková hodnota
 • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo
 • Bezstarostné vlastníctvo
 • Záruka, že servis vykonávajú preškolení mechanici spoločnosti Volvo s použitím originálnych náhradných dielov Volvo

Čo je sledovanie v reálnom čase?

Dnes je každé nákladné vozidlo Volvo vybavené jedným z najmodernejších telematických a diagnostických systémov v tomto odvetví. Tento systém – spolu s najnovšími technológiami prepojenia – umožňuje spoločnosti Volvo Trucks na diaľku sledovať a analyzovať údaje kritických súčastí v reálnom čase a predpovedať, kedy môže nastať porucha. Údaje sa prenášajú do medzinárodného Uptime Centra spoločnosti Volvo Trucks, kde sa spracúvajú a analyzujú. Ak sa zistí akákoľvek odchýlka od štandardných prevádzkových parametrov, je informovaný domovský servis Volvo Truck alebo národné Uptime Centrum. Sledovanie v reálnom čase je súčasťou zmluvy Volvo Gold na väčšine európskych trhov.

Voliteľné služby pre zaistenie prevádzkyschopnosti
 

Rozšírte si krytie o odbornú asistenciu, kedykoľvek a kdekoľvek ju budete potrebovať.

Odťahová asistenčná služba Volvo

Pokiaľ dôjde k neplánovanej odstávke vozidla, pomoc je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni v celej Európe. Vodič môže jednoducho zavolať alebo stlačiť VAS tlačidlo v kabíne a okamžite sa spojiť s operátorom, ktorý hovorí rovnakým jazykom. S podporou našej rozsiahlej siete autorizovaných servisov a partnerských odťahových služieb vrátime nákladné vozidlo čo najskôr späť do prevádzky.

4 hodinový záväzok

Ak dôjde k neplánovanému zastaveniu, urobíme všetko pre to, aby ste sa čo najskôr vrátili na cestu. V momente, keď služba Volvo Action Service zaznamená problém, spustí sa časovač. Ak to bude trvať dlhšie ako 4 hodiny, poskytneme vám finančnú kompenzáciu. 4-hodinový záväzok je v servisnej zmluve Volvo Gold voliteľnou možnosťou.

Servisné zmluvy Volvo

Všetky zmluvy o poskytovaní služieb zahŕňajú Volvo Uptime Care s prepojeným plánovaním servisu.

Sledovanie v reálnom čase
Volvo Gold
Maximálna prevádzkyschopnosť – všetky opravy a preventívna údržba
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
  Opravy hnacej línie
  Iné opravy (okrem hnacej línie)
  Opotrebiteľné súčasti
  Monitorovanie v reálnom čase
Ďalšie informácie
Volvo Silver
Opravy hnacej línie a údržba pre lepšiu kontrolu nákladov
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
  Opravy hnacej línie
  Výmena opotrebenej spojkovej sady
Ďalšie informácie
Volvo Blue
Preventívna údržba a servisný plán na základe skutočného používania vášho nákladného vozidla
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
Ďalšie informácie
Volvo Uptime Care
Servisný plán založený na skutočnom využívaní vášho nákladného vozidla
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
Ďalšie informácie
Volvo Classic Blue
Servisná zmluva určená pre vozidlá staršie ako 5 rokov.
  Preškolení odborníci
  Záruka bezproblémového servisu
  Zľava 15-33% na originálne náhradné diely
Volvo Selected Pro
Servisná zmluva pre jazdené vozidlá so zárukou kvality
  Rovnaké krytie ako prvý rok na nové vozidlo
  Medzinárodné krytie na hnaciu líniu (okrem opotrebovania a údržby)
  Nákladné vozidlo mladšie ako 52 mesiacov
  Kompletná servisná dokumentácia
  200-bodová prehliadka
  Kontrola prídavných zariadení + schválená a preverená prevodovka
  Dĺžka trvania zmluvy 12 mesiacov

Vyberte si ideálnu zmluvu

Zavolajte vášmu obchodnému zástupcovi Volvo Trucks alebo sa zastavte osobne.
Dozviete sa o všetkých servisných zmluvách a vyberiete si tú najvhodnejšiu.