Trucks

Smerovanie k nulovej nehodovosti
vďaka výskumu v oblasti bezpečnosti

Pochopenie nehôd je kľúčovým faktorom pri učení sa, ako im predchádzať. Od roku 1969 tím pre výskum nehôd Volvo Trucks analyzoval štatistiky nehôd a vyšetroval viac ako 1 700 nehôd nákladných vozidiel. Poznatky, ktoré táto práca poskytuje, sú nevyhnutné na to, aby sme mohli vytvárať ešte bezpečnejšie nákladné vozidlá. Zdieľame naše zistenia so spoločnosťou, aby sa všetky nákladné vozidlá stali bezpečnejšími. Len spolu sa môžeme dopracovať k jedinému prijateľnému počtu smrteľných nehôd: NULE.

Hlbokové znalosti o dopravnom prostredí sú kľúčové pre efektívny vývoj produktov.

Práca tímu Volvo Trucks pre výskum nehôd pokračuje a získané informácie využívame ako základ pre vývoj našich produktov, aby boli čo najbezpečnejšie.

Šesť najbežnejších nehôd s účasťou nákladných vozidiel

Každá nehoda je iná a má svoju jedinečnú príčinu. Napriek tomu, keď sa detailne ponoríte do štatistík, objaví sa niekoľko spoločných faktorov. Tieto štatistiky tvoria základ pre prácu tímu Volvo Trucks Research. Štruktúrovaným štúdiom nehôd a ich kategorizáciou podľa typu môžeme vyvodiť lepšie závery a stanoviť správne budúce požiadavky. Tu je šesť bežných typov nehôd nákladných vozidiel, ktoré zahŕňajú tri druhy účastníkov cestnej premávky: vodičov nákladných vozidiel, vodičov osobných vozidiel (a cestujúcich) a zraniteľných účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov atď.).

Zrážka s protiidúcim osobným vozidlom

Zrážka s protiidúcim osobným vozidlom je najčastejšou dopravnou nehodou, ktorá vedie k ťažkému zraneniu alebo smrti cestujúcich v osobnom vozidle. Zvyčajne sa vyskytujú v dôsledku príliš vysokej rýchlosti, nepozornosti vodiča alebo nesprávneho odhadnutia/nesprávneho predbiehania. Vo väčšine prípadov sa osobné vozidlo dostane do jazdného pruhu nákladného vozidla. Tieto nehody majú často pre pasažiera ťažké následky v dôsledku vysokej rýchlosti a veľkého rozdielu hmotnosti medzi nákladným vozidlom a osobným vozidlom.

Nehoda s osobným vozidlom v križovatke

Ide o nehody, pri ktorých sa na križovatke zrazí kamión a osobné vozidlo. Môže to byť predná časť nákladného vozidla, ktorá naráža do bočnej strany osobného vozidla, prípadne naopak. Tieto typy nehôd sú často spôsobené tým, že nedáte prednosť v jazde. Na riziko nehody môže mať vplyv aj nadmerná rýchlosť alebo obmedzená viditeľnosť.

Prechádzajúci chodec

Tieto kolízie zvyčajne postihujú chodcov, ale ohrození môžu byť aj motocyklisti či cyklisti. K nehodám na prechode dochádza, keď chodec prechádza pred kamión idúci miernou až vysokou rýchlosťou. Zvyčajne sa vyskytujú v mestských oblastiach a príčin tohto typu nehôd môže byť niekoľko: napríklad nepozornosť vodiča kamiónu alebo obmedzený výhľad. Ďalšími príčinami sú nepozornosť chodcov alebo nesprávne odhadnutie rýchlosti nákladného vozidla.

Nehoda s cyklistom pri odbočovaní

Nehody pri odbočovaní zvyčajne postihujú cyklistov, ale ohrození sú aj chodci a motocyklisti. K nehodám často dochádza na svetelne riadených križovatkách, kde cyklista aj nákladné vozidlo majú zelenú, čo spôsobuje, že cyklista dôveruje svetlu bez toho, aby sa pozrel. Rýchlosť kamiónu pri odbočovaní je nízka, ale rýchlosť cyklistu môže byť nízka aj vysoká. Je bežné, že vodič kamiónu si nevšimne cyklistu z dôvodu obmedzeného výhľadu z kabíny, alebo sa vodič na frekventovanej križovatke zameria na inú prekážku. K tomu môže prispieť aj to, že cyklista nepochopí zámery vodiča nákladného vozidla.

Nehody pri vybočení z jazdného pruhu

Pri týchto typoch dopravných nehôd nákladné vozidlo vybočí zo svojho jazdného pruhu, alebo úplne opustí vozovku. Často ide o prevrátenie nákladného vozidla alebo kolíziu s iným objektom. Medzi hlavné príčiny patrí nepozornosť alebo únava vodiča, ako aj vybočovanie pri vyhýbaní sa prekážkam. Pomerne časté sú aj v zime, keď sú cesty šmykľavé alebo nie je jasne viditeľný okraj vozovky.

Zrážka do zadnej časti iného nákladného vozidla

Zrážka s nákladným vozidlom, ktoré stojí na mieste alebo ide nižšou rýchlosťou v tom istom jazdnom pruhu, je veľmi častým typom nehôd, pri ktorých sa ťažko alebo dokonca smrteľne zrania pasažieri kamiónu. Najčastejšou príčinou je nepozornosť vodiča alebo jazda príliš blízko k vozidlu vpredu. Ďalším faktorom môže byť obmedzená viditeľnosť alebo šmykľavá vozovka. To zvyčajne vedie k hlavnému nárazu na strane spolujazdca.

Zistite viac o bezpečnosti nákladných vozidiel Volvo

Preskúmajte naše inovácie v oblasti bezpečnosti

Kampaň pre vyššiu bezpečnosť detí

Novinky v oblasti bezpečnosti

Zažite pocit bezpečnosti

V ktoromkoľvek z našich Volvo Truck Centier vám radi ukážeme všetky mimoriadne funkcie našich vozidiel
a zodpovieme otázky týkajúce sa bezpečnosti.