Trucks

Londýn volá po bezpečnosti v meste

Eliminovanie dopravných nehôd sa stalo pre Londýn hlavnou prioritou. Podľa jedného z návrhov by od roku 2020 mali mať všetky vozidlá nad 12 ton určené na prepravu ťažkého nákladu bezpečnostné povolenie na prevádzku v meste. Ostatné mestá si berú príklad.
Piccadilly Circus, centrálny Londýn.
Úzke ulice Londýna sú neustále zaplnené dodávkami, nákladnými vozidlami, čiernymi taxíkmi a červenými poschodovými autobusmi. A spolu s nimi aj chodcami a rastúcou komunitou cyklistov.

Úzke ulice Londýna každé ráno zaplnia dodávky, nákladné vozidlá, ikonické čierne taxíky a červené poschodové autobusy. A spolu s nimi aj chodci a rastúca komunita cyklistov.

Pri takom veľkom počte ľudí a vozidiel, ktorí bojujú o obmedzené miesto na ceste, sú riziká kolízie vysoké. Kombinácia nákladných vozidiel, cyklistov a chodcov je obzvlášť riskantná.

Za posledné tri roky boli ťažké nákladné vozidlá v Londýne účastníkmi 20 % smrteľných nehôd chodcov a viac ako 70 % smrteľných nehôd cyklistov. A to aj napriek tomu, že podľa dopravného úradu Londýna (Transport for London) tvoria iba 4 % dopravy v meste.

 

Hoci sú tieto čísla vysoké, nie sú výnimočné len pre Londýn. Prieskum tímu na vyšetrovanie nehôd spoločnosti Volvo Trucks preukázal, že 1 230 obetí dopravných nehôd (to je 32 %) so smrteľnými následkami s účasťou ťažkých nákladných vozidiel v roku 2014 v EÚ tvorili ostatní účastníci cestnej premávky. A hoci sa bezpečnosť cestnej premávky celkovo zlepšila, znížiť počet nehôd ostatných účastníkov cestnej premávky sa ukázalo byť zložitejšie. 

Aby boli cesty bezpečnejšie, presunul dopravný úrad Londýna (Transport for London) zníženie nebezpečenstva na cestách do centra rozhodovacích procesov a na hľadaní riešení spolupracuje so skupinami zastupujúcimi ostatných účastníkov cestnej premávky a s výrobcami vozidiel, vrátane spoločnosti Volvo Trucks. 

Čo sa dá teda robiť? Jeden z veľkých plánov, na ktorom sa pracuje, je vývoj normy DVS (Direct Vision Standard) pre ťažké nákladné vozidlá, ktorá je prvou na svete. 

„Ukázalo sa, že priamy výhľad z vozidla má podstatný vplyv na zníženie nebezpečenstva pre chodcov a cyklistov, pretože mŕtvy uhol je kľúčovým faktorom pri kolíziách,” hovorí Will Norman, zástupca chodcov a cyklistov na dopravnom úrade Londýna (Transport for London).

Podľa návrhu by od roku 2020 mali mať všetky vozidlá nad 12 ton určené na prepravu ťažkého nákladu bezpečnostné povolenie na prevádzku v Londýne.

Schéma sa stále prerokúva, vysvetľuje Will Norman. Podľa nej by sa však vydávali povolenia na vjazd do mesta len pre ťažké nákladné vozidlá, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na priamy výhľad, alebo ktoré preukážu ekvivalentné opatrenia na zníženie nebezpečenstva pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Finálny návrh by mal zahŕňať špecifikácie ako senzory a vizuálne výstrahy.

„Pracujeme na tom, aby boli naše ulice bezpečnejšie, a preto je potrebné, aby prepravné spoločnosti zlepšili bezpečnosť svojich vozidiel,” hovorí Will Norman.

 

Spoločnosť Volvo Trucks pozorne sleduje vývoj v Londýne.
„Podporujeme snahu Londýna zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v meste a chrániť ostatných účastníkov cestnej premávky v spolupráci s rôznymi skupinami,” hovorí Claes Avedal, manažér pre bezpečnosť pri plánovaní produktov v spoločnosti Volvo Trucks.

Pracujeme na tom, aby boli naše ulice bezpečnejšie, a preto je potrebné, aby prepravné spoločnosti zlepšili bezpečnosť svojich vozidiel.

Predpokladá, že nákladné vozidlá špeciálne navrhnuté na maximálny výhľad sa budú vyskytovať častejšie v uliciach Londýna a v ďalších miestach, ktoré chcú zvýšiť bezpečnosť. To zahŕňa špecifické vybavenie ako sú ďalšie okná a kamery, nízky podvozok a špecifické typy vozidiel ako Volvo FE Low-Entry Cab s nízko položenou kabínou a možnosťou zväčšených okien, ktoré tvoria väčšinu plochy dverí. Väčšie okná poskytujú vodičovi lepší výhľad na priestory vedľa vozidla. 

„Je to neprekonateľné vozidlo z pohľadu maximalizácie priameho výhľadu, pretože ako vodič ste výškovo takmer na úrovni cyklistov a chodcov,” hovorí Claes Avedal. 

Rovnako ako v prípade štandardu DVS (Direct Vision Standard) dopravný úrad Londýna (Transport for London) zavádza aj množstvo ďalších opatrení na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky – od znižovania maximálnej povolenej rýchlosti a prestavby ciest cez zlepšenie presadzovania pravidiel až po prestavbu najnebezpečnejších križovatiek v meste.

„Existuje množstvo faktorov ako konštrukcia vozidiel, plánovanie trás, prehľad o premávke, stav komunikácií, ktoré zohrávajú úlohu pri interakcii medzi nákladnými vozidlami a ostatnými účastníkmi cestnej premávky,” hovorí Claes Avedal.

Spoločnosť Volvo Trucks sa tiež pozerá na problematiku bezpečnosti z viacerých uhlov pohľadu. Jej prístup pokrýva oblasti ako prieskum bezpečnosti, vývoj bezpečnostných prvkov, vrátane podpory jazdy v jazdnom pruhu a pokročilej núdzovej brzdy, navrhovanie bezpečnejších vozidiel či školenie vodičov. Kampane zamerané na prehľad o premávke, napríklad „Zastav, poobzeraj sa a zamávaj” či iniciatíva „Vidieť a byť videný” tiež hrajú veľkú úlohu pri tejto snahe. 

 

Bezpečnosť v meste je v súčasnosti vysoko medzi prioritami politikov na toľkých miestach, že sa dajú očakávať veľké zmeny na celom svete.

Do roku 2041 chce dopravný úrad Londýna (Transport for London) znížiť počet vážnych alebo smrteľných nehôd na cestách na nulu a dosiahnuť, aby obyvatelia Londýna absolvovali 80 % ciest pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou.

„Dá sa predpokladať, že čoskoro budeme svedkami viacerých zmien v mestách po celom svete,” hovorí Claes Avedal. „V spoločnosti Volvo Trucks zdieľame víziu Londýna v oblasti zníženia počtu nehôd. Bezpečnosť cestnej premávky v mestách zaostávala za ostatnými oblasťami. Ale bezpečnosť v meste je v súčasnosti vysoko medzi prioritami politikov na toľkých miestach, že sa dajú očakávať veľké zmeny na celom svete.”
Londýn udáva smer.

Ciele Londýna do roku 2041

  • Nulový počet vážnych alebo smrteľných dopravných nehôd.
  • Podľa dopravného úradu Londýna (Transport for London) sa očakáva, že 80 % ciest budú obyvatelia Londýna absolvovať pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou.

 

Správa o bezpečnosti spoločnosti Volvo Trucks za rok 2017

Tím pre výskum dopravných nehôd spoločnosti Volvo Trucks od roku 1969 preštudoval a analyzoval viac ako 1 700 nehôd s účasťou nákladných vozidiel. Cieľom je lepšie porozumieť bezpečnosti premávky a poskytnúť poradenstvo o ďalšom rozvoji vyššej bezpečnosti na cestách.

V roku 2014 bol v EÚ celkový počet smrteľných dopravných nehôd s účasťou ťažkých nákladných vozidiel 3 863.

13 %
499 smrteľných nehôd
Nehody s následkom smrti pasažierov ťažkých nákladných vozidiel.

49 %
1 898 smrteľných nehôd
Nehody s následkom smrteľných zranení pasažierov osobných vozidiel.

32 %
1 230 smrteľných nehôd
Nehody s následkom smrteľných zranení ostatných účastníkov cestnej premávky.

6 %
236 iných nehôd s účasťou ťažkého nákladného vozidla.
V prípade 1 230 nehôd so smrteľnými zraneniami ostatných účastníkov cestnej premávky (v EÚ v roku 2014) tvorilo 53 % obetí chodci,
22 % cyklisti a 25 % vodiči mopedov a motocyklov.

Nehody s následkom smrteľných alebo vážnych zranení ostatných účastníkov cestnej premávky v EÚ v roku 2014.

20 %
Účasť ťažkého nákladného vozidla pri otáčaní.

30 %
Nehody na križovatkách.

Čo treba vziať do úvahy

Tri dôležité tipy na zvýšenie bezpečnosti a výhľadu pre zákazníkov kupujúcich nákladné vozidla od Claesa Avedala, manažéra pre bezpečnosť pri plánovaní produktov v spoločnosti Volvo Trucks. 

Naplánujte trasu
„Naplánujte bezpečné miesta na vjazd a výjazd z rušných logistických centier, trasu vozidla cez mesto, aby sa vyhlo príliš rušným alebo úzkym cestám a interakcii so ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Plánovanie môže byť rozhodujúce.”

Správne vozidlo pre správnu úlohu
„Mnohí zákazníci chcú vozidlo, ktoré je čo najflexibilnejšie. To môže znamenať výber vysokého podvozku, hoci najviac pracovných úloh vykonávajú v meste. Avšak v prípade nízkeho podvozku je vodič bližšie k zemi a má lepší prehľad o dianí v okolí vozidla.”

Kamera a nižšie siahajúce okná dverí poskytujú lepší výhľad
„Nato, aby ste videli celý priestor pred vozidlom a po bokoch vozidla, stačia okná a zrkadlá. Avšak kamera v rohoch vozidla a nižšie okno na dverách spolujazdca poskytujú lepší výhľad, vďaka ktorému sa možno vyhnúť kolízii pri otáčaní.”