Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×

ZMLUVA O SPRÁVE ÚDAJOV

V tejto časti nájdete informácie a odkazy na vašu Zmluvu o správe údajov („Zmluva o správe údajov“ alebo „Zmluva“).

Zmluva o správe údajov je dohoda o použití údajov o vozidle. Musí ju zadať zákazník za účelom poskytovania prepojených služieb.

Pre zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom služby Volvo Connect, budú podmienky používania používateľa spojené s podpísaním Zmluvy o správe údajov.

Ak ako zákazník chcete zrušiť Zmluvu o správe údajov alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa Zmluvy o správe údajov, obráťte sa na obchodné oddelenie u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu Volvo.

Chcete zrušiť služby a Zmluvu o správe údajov?
 

Ak chcete zrušiť Zmluvu o správe údajov a služby, vyplňte nasledujúci formulár, podpíšte ho a odošlite naskenovanú kópiu predajcovi.

Predtým, ako tak urobíte, sa obráťte na obchodné oddelenie u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu Volvo.

Predávate vozidlo – zmena vlastníctva

V prípade, že prevádzate (predávate alebo inak meníte majiteľa) svoje vozidlá, potrebujeme vašu pomoc, aby sme nového majiteľa informovali, že musí so spoločnosťou Volvo Truck Corporation podpísať Zmluvu o správe údajov. Ak vám nový vlastník nepotvrdí, že podpísal túto zmluvu, vyplňte nasledujúci formulár, podpíšte ho a naskenovanú kópiu pošlite na adresu: connected.services@volvo.com