Trucks

Pohotová pomoc len jediným telefonátom

Volvo Action Service

Bez ohľadu na to, kde ste, vždy sme vám pripravení pomôcť – hoci aj o polnoci. Potrebujete asistenciu, aby ste stihli tovar doviezť načas? Žiadny problém! Stačí zavolať na linku nášho Medzinárodného centra prevádzkyschopnosti.

SLUŽBA VOLVO ACTION SERVICE: +32 9 255 69 91

alebo stlačte tlačidlo vo vozidle

Čo je súčasťou služby?

Medzinárodné centrum prevádzkyschopnosti

Pracovníci Medzinárodného centra prevádzkyschopnosti sú vám vždy k dispozícii – od začiatku až do konca vašej prepravy. Automaticky budete spojení s jedným z našich skúsených koordinátorov, ktorý hovorí vaším jazykom aj jazykom používaným v krajine, v ktorej sa práve nachádzate. Vďaka tomu nebudete ani v zahraničí vystavení riziku nedorozumenia v dôsledku neznalosti jazyka.

Pomoc 24 hodín denne 7 dní v týždni

Na tím skúsených koordinátorov služby Volvo Action Service, pomoc zručných mechanikov a na rozsiahlu sieť predajcov Volvo Trucks sa môžete vždy spoľahnúť. Všetky sa spolu postarajú o to, aby vaše vozidlo zostalo na ceste. Naši mechanici majú podrobné vedomosti o našich produktoch a servisných postupoch a vďaka tomu, že používajú výlučne originálne náhradné diely Volvo, vám môžu zaručiť, že vaše Volvo stále zostane Volvom.

Odťah a špeciálne opravy

Ak vaše vozidlo nebude pojazdné, náš koordinátor sa postará o jeho odtiahnutie do najbližšej vhodnej servisnej dielne Volvo Trucks. Okrem opráv vám pracovníci služby Volvo Action Service pomôžu aj s opravou pneumatík, prívesu, hydraulickej plošiny či chladiacich jednotiek.

Prenájom vozidiel

Ak nie je možné vaše vozidlo či príves opraviť tak, aby ste náklad doviezli včas, naši koordinátori vám pomôžu so zariadením prenájmu.

Finančná a právna pomoc  

A v prípade neočakávaných výdavkov vám pracovníci služby Volvo Action Service môžu zabezpečiť finančnú pomoc v núdzi. Pri akýchkoľvek ťažkostiach s miestnymi orgánmi vám naši koordinátori poskytnú právnu pomoc.

Pomoc s ubytovaním a cestou

Ak potrebujete pomôcť s plánovaním cesty alebo so zariadením ubytovania, pracovníci služby Volvo Action Service vám radi pomôžu.

Ako to funguje?

1. Zavolajte nám – alebo stlačte tlačidlo

Zavolajte na telefónne číslo služby Volvo Action Service uvedené na zadnej strane tejto zložky alebo stlačte tlačidlo služby Volvo Action Service na zavolanie nachádzajúce sa vedľa volantu vášho Volva FH, Volva FH16 alebo Volva FM (rok výroby 2012 a neskoršie). V prípade stlačenia tlačidla služby vám budeme môcť pomôcť ešte rýchlejšie, pretože zároveň s telefonátom sa centru prevádzkyschopnosti odošlú tiež informácie, ako je ID podvozku, vaša aktuálna poloha a prípadné kódy porúch.

2. Medzinárodné centrum prevádzkyschopnosti je vám k dispozícii

Automaticky budete prepojení s jedným z našich skúsených koordinátorov, ktorý hovorí vaším jazykom aj jazykom používaným v krajine, v ktorej sa práve nachádzate. Naši koordinátori s vami budú v kontakte, kým nebude celý prípad uzavretý, a budú vás priebežne informovať o aktuálnom vývoji.

3. Zabezpečíme pomoc

Naši koordinátori zaistia, aby vám na pomoc vyrazil kvalifikovaný mechanik. A ak nie je možné vozidlo opraviť na mieste, kde sa práve nachádza, je možné dohodnúť návštevu servisnej dielne alebo odtiahnutie do najbližšej vhodnej servisnej dielne Volvo Trucks.

4. Späť na ceste

Späť na ceste budete tak rýchlo, že sa nebudete stačiť ani čudovať. A pritom si zachováte plnú kontrolu nad nákladmi. Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu si totiž pracovníci nášho Medzinárodného centra prevádzkyschopnosti overia, aké krytie máte v rámci služieb a servisnej zmluvy dohodnuté. 

Telefónne čísla služby Volvo Action Service

KrajinaTelefónKrajinaTelefónKrajinaTelefón
AT0800 29 89 64FI0800 11 32 02NL0800 022 52 41
BE0800 159 45GB0800 89 88 39PL00800 321 12 01
PODĽA8 820 0321 0003**** 0800 92 92 92**PT800 80 50 32
CH0800 55 11 78GR00800 321 23 22RU8 800 333 7400
CZ0800 18 72 93HU06800 123 61 8 800 100 7799*****
DE0800 181 03 00IT800 87 83 56SE020 79 58 27
DK800 101 57IE1800 55 32 07TR00800 329 13 22
ES900 99 32 47 1800 70 92 92***INÉ+32 9 255 69 91******
 900 98 32 51*LU0800 2 2560  
FR0800 90 75 18NO800 114 06  

* Len pre zákazníkov zo Španielska a Portugalska nachádzajúcich sa v Španielsku.
** Len pre zákazníkov zo Spojeného kráľovstva a Írska nachádzajúcich sa v Spojenom kráľovstve.
*** Len pre zákazníkov z Írska a Spojeného kráľovstva nachádzajúcich sa v Írsku.
**** Možno použiť len z pevnej linky, nie z mobilného telefónu.
***** Len pre zákazníkov z Bieloruska, Kazachstanu, Ruska a Ukrajiny nachádzajúcich sa v Bielorusku, Kazachstane, Rusku a Ukrajine.
****** Nie bezplatné telefónne číslo.

Brožúry na stiahnutie

Smelo vpred

Obráťte sa na obchodného zástupcu Volvo Trucks, ktorý vám ochotne vysvetlí, v čom spočíva efektivita služby Volvo Action Service.