Trucks

Revidované nariadenie EÚ o všeobecnej bezpečnosti (GSR) a jeho vplyv na dopravcov

| 4 minúty čítania | 4 minúty čítania
Od roku 2022 sa vybrané systémy aktívnej bezpečnosti stanú v Európe povinnými. Nová riaditeľka spoločnosti Volvo Trucks pre dopravu a bezpečnosť výrobkov, Anna Wrige Berlingová, hodnotí dôsledky pre dopravný priemysel.
Anna Wrige Berlingová, riaditeľka pre bezpečnosť dopravy a výrobkov, Volvo Trucks
„Najdôležitejším bezpečnostným systémom je stále vodič,“ hovorí Anna Wrige Berlingová, riaditeľka pre bezpečnosť dopravy a výrobkov, Volvo Trucks.

Čo je revidované nariadenie EÚ o všeobecnej bezpečnosti (GSR)?
„V dôsledku nových inovácií v automobilovej bezpečnosti Európska komisia navrhuje sériu povinných systémov predchádzania nehodám pre európske vozidlá, ktoré budú zavedené v troch krokoch od roku 2022 do roku 2028 na ochranu cestujúcich aj zraniteľných účastníkov cestnej premávky (chodci, cyklisti a motocyklisti). EÚ teraz dosiahla predbežnú dohodu o týchto návrhoch. Pre všetky vozidlá to zahŕňa varovanie pred ospalosťou a rozptýlením vodiča, inteligentného rýchlostného asistenta, zaistenie bezpečnosti pri cúvaní pomocou kamier alebo senzorov a záznamníky údajov. Konečným cieľom je splniť dlhodobý cieľ EÚ, ktorým je do roku 2050 na európskych cestách nulový počet úmrtí a vážnych zranení, známy ako tzv. nulová vízia „Vision Zero“. 

Čo to znamená pre spoločnosť Volvo Trucks a jej zákazníkov?
„Bude to mať určitý dopad na náš bezpečnostný vývoj, keďže niektoré z týchto systémov sú už zavedené, ale iné sa budú musieť vyvinúť alebo mierne prispôsobiť z toho, čo je dnes k dispozícii. Bezpečnosť na cestách je v súčasnosti na poprednom mieste politickej agendy a nové technológie prinášajú stále sofistikovanejšie bezpečnostné systémy pre nákladné vozidlá. Vidíme veľký nárast záujmu o riešenia aktívnej bezpečnosti zamerané najmä na ochranu zraniteľných účastníkov cestnej premávky a to je určite dôsledok prísnejších bezpečnostných požiadaviek v mestách, ktoré sú výsledkom prelomového londýnskeho štandardu priameho videnia (lepšia viditeľnosť pre vodičov z kabíny prostredníctvom série úprav) vozidiel HGV. Zároveň sme presvedčení, že najdôležitejším bezpečnostným systémom je stále vodič. Systémy aktívnej bezpečnosti, ktoré podporujú vodiča a znižujú následky ľudských chýb, sú nevyhnutné, ale to neodstraňuje dôležitosť dobre vyškoleného vodiča. Dobre vyškolený vodič je stále najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť tomu, aby ste skončili v kritických situáciách.“

Ako vníma spoločnosť Volvo Trucks revidované nariadenie GSR?
„Je dobré vidieť prísnejšie bezpečnostné predpisy, pretože to štandardizuje priemysel a zaisťuje, aby všetci boli aspoň nad určitou základnou úrovňou. Spoločnosť Volvo Trucks bola vždy na čele riešení aktívnej bezpečnosti a boli sme súčasťou diskusií vedúcich k revidovanému nariadeniu GSR. Naša história v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a skutočnosť, že máme vlastný tím pre výskum dopravných nehôd spoločnosti Volvo Trucks, má v diskusiách veľkú váhu. Je dôležité, aby pri zavádzaní predpisov pre nové bezpečnostné prvky vychádzali tieto predpisy zo skutočných údajov a aby sa dôsledne analyzoval potenciálny účinok na znižovanie nehôd.“

Je tzv. nulová vízia „Vision Zero“ realistickým cieľom?
„V spoločnosti Volvo Trucks vnímame tzv. nulovú víziu Vision Zero ako stav mysle. V zásade je možné vyhnúť sa všetkým nehodám, takže v tomto zmysle je to možné, je však potrebné sa zaoberať mnohými faktormi, aby sa nehodám v skutočnosti predišlo – napríklad cestná infraštruktúra, informovanosť o bezpečnosti a správna kombinácia bezpečnostných systémov. Tzv. nulová vízia Vision Zero vlastne vznikla vo Švédsku. Bola prijatá skupinou Volvo Group a rozšírila sa po celom svete. V spoločnosti Volvo Trucks sú samozrejme na prvom mieste nulové úrazy a vážne zranenia – ale aj malé nehody zahŕňajúce nákladné vozidlá môžu mať veľký vplyv na spoločnosť, čo spôsobuje oneskorenia a zápchy, takže to tiež prijímame ako súčasť našej vízie.“

Čo môžeme očakávať od bezpečnosti nákladných vozidiel v budúcnosti?
„Bezpečnosť cestnej premávky, najmä v mestách, je teraz docenená tak, ako si zaslúži. Môžeme očakávať, že uvidíme viac technológií aktívnej bezpečnosti, ktorá podporuje vodičov nákladných vozidiel, bezpečnejšiu cestnú infraštruktúru a bezpečnejšie prostredie v mestách – v Európe, ale aj v iných krajinách – a tiež pre cestujúcich a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.“

REVIDOVANÉ NARIADENIE EÚ O VŠEOBECNEJ BEZPEČNOSTI

• Nariadenie GSR navrhuje v európskych vozidlách nové povinné funkcie aktívnej bezpečnosti na ochranu cestujúcich, chodcov a cyklistov a na zmiernenie ľudských chýb, ktoré spôsobujú 90 % nehôd na európskych cestách.

• Revidovaný návrh zohľadňuje skutočnosť, že zvýšená aktívna bezpečnosť ponúka významný potenciál na kompenzáciu ľudských chýb a jeho cieľom je pripraviť cestu k automatizovanejším a prepojenejším riešeniam mobility s cieľom zlepšiť bezpečnosť na cestách.

• Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli dohodu a teraz je záverečným procesom vymedzenie podrobností o technických požiadavkách.